Wikipedia:Chủ đề chọn lọc

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Chủ đề Bạn có biết
Chủ đề chọn lọc Tiêu chuẩn Đề cử Đề nghị rút sao Thảo luận

Bách khoa toàn thư Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.237.502 bài viết. Trong số đó, những bài viết có cùng chủ đề lớn được tập trung trong các chủ đề, wikipedia tiếng Việt hiện có 74 chủ đề như vậy. Những chủ đề có nội dung tốt có thể được đề cử làm chủ đề chọn lọc. Một chủ đề như vậy cần đạt được những tiêu chuẩn cần thiết. Chúng sẽ được sử dụng để làm mẫu cho các chủ đề khác của Wikipedia. Các chủ đề chọn lọc được đánh dấu bằng một ngôi sao màu vàng (Fairytale bookmark golden.png) ở trên cùng góc phải. Tại các phiên bản Wikipedia ngôn ngữ khác, bên cạnh liên kết tới những chủ đề này ở Wikipedia tiếng Việt cũng sẽ có một ngôi sao giúp nhận biết một chủ đề được chọn lọc.

Danh sách


Khoa học xã hội

Khoa học tự nhiên

Địa lý

Paris

Văn hóa

Tôn giáo

Cơ Đốc giáo