Wikipedia:Bạn có biết

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Chủ đề Bạn có biết
Bạn có biết Đề cử Thảo luận

Mục “Bạn có biết” được dùng để giới thiệu trên Trang Chính những bài viết mới hoặc mới được bổ sung trong tuần vừa qua. Các bài trong mục “Bạn có biết” cần đạt được một vài tiêu chuẩn:

  • Thông tin mới: Bài mới viết hoặc được bổ sung trên 50 % nội dung.
  • Nội dung: Bài viết cần có chất lượng tương đối tốt.
  • Trình bày: Bài viết cần được trình bày theo đúng tiêu chuẩn của Wikipedia về chú thích, tiêu bản, hình ảnh...
  • Thêm nội dung vào bài thảo luận. Hãy chép đoạn mã {{Thảo luận Bạn có biết|nội dung}} vào trang thảo luận của bài viết để thông báo rằng nó từng lên mục Bạn có biết ở Trang Chính.
  • Thêm thống báo cho thành viên có công đóng góp hoặc mở rộng bài. Hãy chép đoạn mã {{BCB|Nội dung}} vào trang thảo luận của thành viên đó để thông báo.

Bạn có thể vào đây để cùng góp sức!

“Bạn có biết” tuần này
Alfred G. Knudson


sửa
Lưu trữ
2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012