Spin

Spin sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir: