Nükleon

Fizikte bir nükleon (çekincik), nötron (ılıncık) ve proton (önelcik)'un ortak ismidir. Nükleonlar, atom çekirdeğinin parçalarıdır ve 1960'lara kadar bunların temel parçacıklar olduğu düşünülüyordu. O günlerde etkileşimleri (günümüzde çekincikler arası etkileşimler denilmektedir) güçlü etkileşimler olarak adlandırılıyordu. Bugün ise kuark ve gluonlardan oluşan bileşik parçacıklar olarak bilinmektedirler. Çekinciklerin özelliklerini anlamak kuvvetli etkileşimlerin modern teorisi olan kuantum kromodinamiğin temel amaçlarından birisidir. Nükleonlar, atom altı taneciklerin baryon (ağırcık) sınıfına aittirler.

Proton en hafif ağırcık (baryon)dur ve kararlılığı önelcik sayısı (ing: baryon number) sakınımı ölçüsüdür. Önelciğin ömrü parçacık fiziğinin Standart Modelini uzatmayı denemek isteyen tartışmalı teorilere ciddi kısıtlamalar getirmektedir. Zayıf etkileşim nedeniyle nötron bir protona bozunur. Bu ikisi bir isospinin üyesidir. I=1/2 çiftli.

Kaynakça