Kızıl Tehlike

I. Kızıl Tehlike zamanında ABD hükümetinin karşıt propaganda afişlerinden biri
1919'de yayınlanan bir karikatür: Avrupalı bir anarşist Özgürlük Heykeli'ne bomba koyuyor

Kızıl Tehlike, ABD tarafından ilk olarak 1919-1920 yılında politik aktivistlere ve sosyalistlere karşı başlatılan antikomünist propagandaya verilen ad. Ardından II. Dünya Savaşı'nı izleyen 1947-1957 yılları arasında tekrar ABD içerisindeki ve dışarısındaki komünistlerin federal hükümeti yıkıp, yerine komünist bir düzen getirmesi tehlikesine karşı yürütüldü.

Birinci Kızıl Tehlike (1919-1920)

1917 yılında gerçekleştirilen Ekim Devrimi’nin ardından sosyalizmin politik etkinliğinin artmasına karşı başlatıldı. Aslında “Kızıl Tehlike” terimi ABD yönetiminin komünizm korkusunu ifade eder. 1920’lerde anarşist, komünist ve diğer radikal sol grupların toplamı 150,000 civarında idi. Bu sayı o dönemki ABD nüfusunun yaklaşık %0,1'dir.

Komünizm korkusunu tetikleyen asıl olay ise 1919 yılında yaşanan grevlerdi. Boston Polisi, yüzbinlerce metal ve kömür madencisi grevlere çıktı. ABD tarafından bunun örgütleyicisi komünistler olarak görüldü. 1920 yılında başlatılan "komünist avı" ile beraber 6,000 civarında politik aktivist, ABD’nin “Kızıl Tehlike” adını verdiği anti-komünist propagandasına dayanılarak hapse atıldı. Ardından 1920-1930 yıllarında ABD’de anti-komünist propagandaların yapıldığı bir kültür inşa edildi.[1]

İkinci Kızıl Tehlike (1947 – 1957)

İkinci Kızıl Tehlike diye adlandırılan (McCartyhism olarak da bilinir) II. Dünya Savaşı’nın ardından Sovyetler Birliği ve komünizme duyulan çekinceye karşı başlatılan karşı propagandadır. Sovyetler Birliği’nin II. Dünya Savaşı’nda kazandığı başarılar, komünizmin yükselişi, Doğu Avrupa'da ve Çin’de komünist partilerin iktidara gelmesi gibi faktörler ABD’yi paniğe düşürüyordu. ABD hükümeti içerisinde çalışan bazı kişiler bile “Komünist şüphesiyle” işlerinden oldular.[2] Sovyet Birliği’nin dünya gücü haline gelmesi, silah teknolojisinin gelişmiş olması ve ABD içerisindeki komünistlerin Sovyetler Birliği'ne bilgi sızdırabileceği korkusu ABDli hükümet yetkililerini korkutuyordu.[3]

İlgili filmler

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. ^ Kızıl Tehlike: ABD’nin Komünizm korkusu
  2. ^ Schrecker, E. (2002). The Age of McCarthyism: A Brief History with Documents, (İngilizce) Palgrave Macmillan, İkinci Baskı, 2002, s. 63–64, ISBN 0-312-29425-5.
  3. ^ Second Red Scare