Coulomb

Coulomb, Elektrik yükü birimi olup simgesi: C dir. Charles Augustin de Coulomb'un (1736-1806) adına ithafen verilmiştir.

1 Coulomb, 1 Amper şiddetindeki bir elektrik akımının bir iletken üzerinde 1 saniye süre ile akması durumunda taşıdığı elektrik yükü miktarıdır.

  • Bir kulon yaklaşık 624x1016adet elektrik yüküne eşittir.


  • Bir amper-saat = 3600 C