Zhaolings sex hästar

Tre av sex stenhästar från Zhaoling i Xi'an på Beilin Museum.

Zhaolings sex hästar (kinesiska: 昭陵六骏, Zhāolíngliùjùn) är sex stentavlor i högrelief från den kinesiska Tangdynastin (618-907) föreställande stridshästar. Tavlorna är vardera 2,0 meter breda och 1,7 meter höga. Under mer än 1 200 år stod stentavlorna längs norra porten till kejsare Taizongs (regeringstid 626-649) mausoleum Zhaoling norr om Xi'an i Kina. De sex avbildade hästarna är personligt utvalda av kejsare Taizong och representerar hans framgångar på slagfälten och vägen till makten. Hästarna som alla representerar verkliga förlagor heter Quanmaogua, Shifachi, Baitiwu, Telebiao, Qingzhui och Saluzi. Kejsare Taizong skrev även en hyllningsdikt till var och en av hästarna. På 1910-talet flyttades stenhästarna från Zhaoling, och två av dem lämnade sedan Kina och hamnade slutligen på Penn Museum i Pennsylvania i USA där de finns idag. De övriga fyra stenhästarna finns i Beilin Museum i Xi'an. Zhaolings sex hästar är betydande konstskatter för Kina.

Zhaoling

Zhaoling är ett gravkomplex 60 km nordväst om Xi'an i Kina vid berget Jiuzong, där kejsare Taizongs och hans kejsarinna Wende är begravda. Över 200 ytterligare personer är begravda i satellitgravar runt berget. Kejsaren och kejsarinnan är begravda i en kammare som är utgrävd inne i berget. Graven plundrades efter att Tangdynastin hade fallit under Senare Liangdynastin. Gravkammaren är inte utforskad och i dag är det inte känt var ingången till graven finns. Gravkomplexet som upptar en yta av 200 kvadratkilometer är det största från Tangdynastin och sannolikt ett av de absolut största i världen. I sluttningen på norra sidan om Jiuzongbergtet finns en terrass heter Norra Simaporten. På östra och västra sidan av Norra Simaporten stod Zhaolings sex hästar uppstälda längs processionsvägen mot graven.

Historia

Antikvitetshandlaren C .T. Loo som sålde två av Zhaolings sex hästar till Penn Museum i USA för 125 000 dollar.

Tangdynastin var en av Kinas mäktigaste storhetstider och grundades år 618 av Li Yuan tillsammans med sin son Li Shimin. Li Shimin blev år 626 Kinas andra kejsare efter att ha mördat två av sina bröder vid incidenten vid Xuanwuporten. Under namnet kejsare Tang Taizong blev Li Shimin en av den kinesiska historiens största och mest framgångsrika kejsare fram till sin död 649.

År 636 beställde kejsare Taizong tillverkningen av de sex stentavlorna, och de förmodas ha blivit färdigställda 649 när kejsaren avled. Taizong begravdes samma år i Zhaoling 60 km[1] nordväst om Xi'an i Shaanxiprovinsen. Zhaoling är ett stort gravkomplex runt berget Jiuzong. Kejsare Taizong är begravd i en gravkammare inne i berget. På bergets norra sida finns terrassen Norra Simaporten där gravområdets norra port är byggd på fem plattformar i olika höjder. De sex stentavlorna kantade östra och västra sidan av den Norra Simaportens översta plattform. Stentavlorna stod vid Zhaoling i över 1 200 år. År 1909 pulicerades fotografier på Zhaolings sex hästar i västerländsk press vilket drog till sig både seriösa och oseriösa antikhandlare.

Efter Xinhairevolutionen, år 1912 eller 1913, blev två av stentavlorna (Quanmaogua och Saluzi) stulna från Zhaoling men senare beslagtagna av Shaanxiprovinsens myndigheter. Tavlorna blev sedan skickade till Peking 1915 efter order av Yuan Shikai som var Kinas president vid denna tiden. Därefter såldes tavlorna till antikvitetshandlaren Lu Qinzhai (卢芹斋), känd i västvärlden som C .T. Loo, genom en mellanhand. I samband med detta stals även de återstående fyra stentavlorna från Zhaoling, men de lokala myndigheterna lyckades konfiskera dem. Dessa fyra stentavlorna (Shifachi, Baitiwu, Telebiao och Qingzhu) förvarades efter beslaget på Shaanxi's provinsialbibliotek tills att de på 1950-talet flyttades till Beilin-museet i Xi'an där de fortfarande finns,[2][3]

De två först stulna stentavlorna transporterades till USA någon gång innan mars månad 1918. Uppgifterna om när tavlorna lämnade Kina varierar från 1914 till 1918.[4][5] De två stentavlorna såldes av C .T. Loo till Penn Museum på University of Pennsylvania för 125 000 dollar[6]. Penn Museum hade svårt att klara finansieringen, vilket gjorde att det blev en utdragen affär som pågick mellan 1918 och 1921. Affären löste sig slutligen genom att Eldridge R. Johnson köpte stentavlorna och donerade dem till Penn Museum.[3]

År 2010 åkte tre experter från Kina till USA för att hjälpa till att laga de två spruckna stenhästarna i Pennsylvania. Kina utövar starka påtryckningar mot USA för att stentavlorna ska återlämnas till Kina.[7][4]

Alternativ datering

Den etablerade åsikten bland historiker är att Zhaolings sex hästar tillverkades mellan år 636 och 649 när kejsare Taizong fortfarande levde. Det finns även historiker som tror att stentavlorna tillverkades först efter att kejsare Taizong avlidit i början av kejsare Gaozongs regeringstid (649-683) i samband med att flera andra statyer till Zhaoling tillverkades. En mer kontroversiell teori är att Zhaolings sex hästar skulle ha tillverkats först under Norra Songdynastin (960-1127). Enligt denna teori skulle de ursprungliga stentavlorna först blivit tillverkade enligt någon av ovanstående teorier men sedan blivit förstörda när Wen Tao plundrade Zhaoling under Senare Liangdynastin (907–923). De stentavlor som i dag är utställda i Xi'an och Pennsylvania ska enligt denna teori vara kopior tillverkade under Norra Songdynastin. År 973 under kejsare Taizus regeringstid blev ett minnestempel för kejsare Taizong färdigställt och det restes även en minnessten till Taizongs ära. Enligt teorin skulle kopior på de tidigare förstörda stentavlorna även ha reproducerats vid detta tillfälle, och sedan placerats vid Zhaoling. Det finns många luckor i denna teori vilket gör den osannolik.[8]

Utförande

Layout visande placeringen av Zhaolings sex hästar.

Zhaolings sex hästar är sex olika stentavlor i högrelief. De är vardera drygt 2,0 meter breda och ungefär 1,7 meter höga och ca 44 centimeter tjocka. Tavlorna är av kalksten.[9][10][11]

Efter att Tangdynastin var grundad år 618 utkämpade Li Shimin framgångsrikt många fältslag för att utplåna hotande rivaler mot den nya dynastin. I många av slagen spelade hans hästar en viktig roll och de fick en plats i kejsaren hjärta. För att hylla dessa hästar beordrade han uppförandet av stentavlorna föreställande sex speciellt utvalda hästar. Kejsare Taizong skrev även en hyllningsdikt till var och en av dem.[12] Varje tavla har i övre högra eller nästar hörnet (beroende på vilken sida om porten de var placerade) en plan yta, ungefär 25 centimeter hög och 30 centimeter bred.[13] Denna yta är i dag helt slät på alla sex stentavlorna. Vissa forskare tror att ytan alltid varit slät medan andra tror att hästarnas namn och dess hyllningsdikt tidigare varit inristad där.

Jag har deltagit i många fältslag, och dessa var stridshästarna som jag red genom finedens linjer, och de som räddade mig från faror, deras verkliga bilder ska porträtteras i sten och placerade till vänster och höger om min grav, för att visa den sanna bilden av deras prestationer.[13]
– Kejsare Tang Taizong

Tavlorna är skulpterade efter målningar av konstnären Yan Liben (阎立本). Konturen av hästarna är graverade ungefär 15 centimeter djupt i tavlorna på en slät botten omgiven av en upphöjd ram.[13] Den utsökta graveringen av hästmotiven i kombination med att de var personliga ägodelar till en av kinas största kejsare gör att Zhaolings sex hästar är att betrakta som mycket stora kinesiska konstskatter. All tavlorna är idag spräckta av olika orsaker såsom jordbävningar och mänsklig påverkan. Saluzi och Qingzhui hade inga skador på fotografierna från 1909. I dag är även de spräckta, och utseende på sprickorna tyder på att de medvetet spräckts för att underlätta transporten när de fraktades bort från Zhaoling i början på 1910-talet.[7]

Saluzi

Saluzi på Penn Museum i USA.

Saluzi (飒露紫), även känd som "Virvelvinds-segern", reds av Li Shimin under belägringen av Suidynastins östra huvudstad Luoyang år 621. Under belägringen blev Saluzi träffad av en pil i bröstet. General Qiu Xinggong gav då Li Shimin sin egen häst. Stentavlan visar händelsen när general Qiu drar ut pilen ur Saluzi. Saluzi var ursprungligen placerad först på den västra sidan av Zhaolings norra port, och är den enda av tavlorna som även inkluderar en människa.[12]

Hyllningsdikten till Saluzi lyder:

Rastlös som en lila svala,
galopperar med gott humör,
fruktad vid de tre floderna,
med prestige mot åtta slagfält.

(紫燕超跃, 骨腾神骏, 气詟三川, 威凌八阵.)[13]

Quanmaogua

Quanmaogua (拳毛䯄) var en saffransgul häst som reds av Li Shimin under en strid mot Liu Hejda i Hebeiprovinsen år 622. På tavlan är Quanmaogua skadad efter att blivit träffad av nio pilar. Saluzi var ursprungligen placerad i mitten på den västra sidan av Zhaolings norra port.[12][13]

Hyllningsdikten till Quanmaogua lyder:

Exalterad av natten tas tyglarna,
gör upplopp över himlen,
Sirius bär svärdet,
dammet av dimman försvinner.

(月精按辔, 天驷横行, 弧矢载戢, 氛埃廓清.)[13]

Tre av sex stenhästar från Zhaoling i Xi'an på Beilin Museum. Från vänster Saluzi, Quanmaogua och Baitiwu (Saluzi och Quanmaogua är här kopior eftersom att originalen finns i USA).
Tre av sex stenhästar från Zhaoling i Xi'an på Beilin Museum. Från vänster: Shifachi, Qingzhui och Telebiao.

Baitiwu

Baitiwu (白蹄乌) var en svart häst med vita fötter och kallades den vit-hovade kon. Han reds i en strid år 618 mot Xue Renguo. Under en natt red Li Shimin 100 km på Baitiwu. Baitiwu var placerad som sista tavla på västra sidan av Zhaolings norra port.[13]

Hyllningsdikten till Baitiwu lyder:

Som ett svärd som når himlen,
springer som vinden,
tar tömmarna mot Long,
i sadlen återvänder jag till Sichuan.

(倚天长剑, 追风骏足, 耸辔平陇, 囘鞍定蜀)[13]

Shifachi

Shifachi (什伐赤) var en tegelröd häst och reds år 621 av Li Shimin i en strid mot Dou Jiande och Wang Shichong och hjälpte Li Shimin att besegra två motståndare i en strid. Han träffades av fyra pilar framifrån och en bakifrån. Shifachi var placerad som sista tavla på östra sidan av Zhaolings norra port.[13]

Hyllningsdikten till Shifachi lyder:

Fortfarande problem vid Chan och Jian,
ta makt med svärd och yxa,
galopperar högröd och svettig,
återvänder under grön flagga efter segern.

(湹涧未静, 斧钺申威, 朱汗骋足, 青旌凯归.)[13]

Qingzhui

Qingzhui (青骓) var en fläckig häst. Han reds i en strid mot Dou Jiande år 621 och träffades av fem pilar framifrån. Qingzhui var placerad i mitten på östra sidan av Zhaolings norra port.[13]

Hyllningsdikten till Qingzhui lyder:

Snabbfotad som blixten,
full av guds kraft,
flyger efter spö,
du är min uniform.

(足轻电影, 神发天机, 策玆飞练, 定我戎衣.)[13]

Telebiao

Telebiao (特勒骠) hade gul och vit päls med svart nos. Han reds i en strid mot Song Jingang år 619. Li Shilling tog aldrig av sig sin rustning eller hästens sadel under tre fulla dygn när striden pågick. Hästen är avbildad gående stadigt på en isig väg med högt självförtroende inför striden. Telebiao var placerad först på den östra sidan av Zhaolings norra port.[13]

Hyllningsdikten till Telebiao lyder:

Efter spö når himlen,
gnäggandet hörs av halva riket,
mot faror och förgör fienden,
mot problemen och rädda situationen.

(应策腾空, 承声半汉, 入险摧敌, 乘危济难.)[13]

Influens från Sassaniderna

Den persiska stenreliefen The triumph of Shapur I från år 241-272 som har stora likheter med Zhaolings sex hästar.

Stilen på graveringen av reliefen på Zhaolings sex hästar har betydande likheter med stenar graverade under den persiska dynastin Sassaniderna (226-636). Sassanidernas reliefer är vanligen betydligt större och något djupare graverade än Zhaolings sex hästar, men bortsett från storleksskillnaden är likheterna mycket stora. Sassanidernas reliefer är ofta rektangulära med en ram och utgår från en nersänkt yta. Många detaljer i graveringen såsom hur hästarna står eller är avbildade i gallopp och dess utsmyckning har stora likheter mellan Taizongs hästar och de persiska relieferna. Ett annat exempel på likhet är att den persiska reliefen The triumph of Shapur I från år 241-272 har i övre vänstra hörnet en slät rektangulär yta som påminner mycket om motsvarande släta ytor som finns i överkant på Zhaolings sex hästar.[11]

Kina har haft dokumenterad kontakt med Persien sedan Handynastin (206 f.Kr.–220). Zhang Qian (张骞) (195 f.Kr-113 f.Kr) gjorde två resor västerut från Kina och besökte Partien (247 f.Kr.–224, dvs dynastin före Sassaniderna). Därefter fortsatte kontakterna mellan Kina och Persien med hjälp av Sidenvägen. Efter Handynastins fall år 220 minskade kontakten västerut dramatiskt för att återupptas igen under Norra Weidynastin (386–534). Under Norra Zhoudynastin (557–581), och även efterföljande Suidynastin (581-618) utväxlades ambassader med Sassaniderna. Under Tangdynastin fortsatte de täta kontakterna och kejsare Taizong tillät perserna bygga ett tempel i Tangdynastins huvudstad Chang'an bemannat med 21 munkar.[11]

Det finns inte någon dokumentation som direkt styrker att perserna påverkat utförandet av Zhaolings sex hästar, men likheterna med reliferna från Sassaniderna är uppenbara och det har varit ett stort kulturutbyte mellan Kina och Persien under tiden när Zhaolings sex hästar tillverkats.[11]

Referenser

Noter

 1. ^ ”Mätningar och observationer i Google Earth, Krister Blomberg (2014)” (Mjukvara). http://www.google.com/earth/. Läst 30 oktober 2014. 
 2. ^ ”Xi`an Beilin Museum” (på engelska) (htm). The People’s Government of Shaanxi Province. 2012. http://english.shaanxi.gov.cn/channel/print.shtml?/culture/historicalrelics/201212/30099_1. Läst 29 november 2014. 
 3. ^ [a b] Zhou, Xiuqin (2009). ”Description and History of Zhaoling / 4. Removal of the Six Horse Reliefs” (på engelska). Zhaoling: The Mausoleum of Emperor Tang Taizong. SINO-PLATONIC PAPERS. sid. 92-96. http://www.sino-platonic.org/complete/spp187_taizong_emperor.pdf. Läst 29 november 2014 
 4. ^ [a b] ”Priceless stone horse relics to be repaired in US” (på engelska) (htm). CHINADAILY. 2010. http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-05/08/content_9825118.htm. Läst 29 november 2014. 
 5. ^ ”昭陵六骏” (på kinesiska) (htm). Xi'an Beilin Museum. 2010. http://www.beilin-museum.com/contents/20/3242.html. Läst 29 november 2014. 
 6. ^ Wang, Yiyou (2007) (på engelska). The Loouvre from China: A Critical Study of C. T. Loo and the Framing of Chinese Art in the United States, 1915-1950. the College of Fine Arts of Ohio University. sid. 104. https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/ohiou1195498748/inline. Läst 29 november 2014 
 7. ^ [a b] ”Six Steeds of Zhao Mausoleum” (på engelska). cyclopaedia.net. http://www.cyclopaedia.fr/wiki/Six_Steeds_of_Zhao_Mausoleum. Läst 23 november 2014. 
 8. ^ Zhou, Xiuqin (2009). ”Context of the Six Stone Horse Reliefs / 1. Dating” (på engelska). Zhaoling: The Mausoleum of Emperor Tang Taizong. SINO-PLATONIC PAPERS. sid. 133-141. http://www.sino-platonic.org/complete/spp187_taizong_emperor.pdf. Läst 29 november 2014 
 9. ^ ”Relief: Tomb Sculpture, Object Number: C396” (på engelska). Penn Museum. http://www.penn.museum/collections/object/239945. Läst 27 november 2014. 
 10. ^ ”Relief: Tomb Sculpture, Object Number: C395” (på engelska). Penn Museum. http://www.penn.museum/collections/object/167942. Läst 27 november 2014. 
 11. ^ [a b c d] Zhou, Xiuqin (2009). ”Context of the Six Stone Horse Reliefs / 2. Sculptural Form” (på engelska). Zhaoling: The Mausoleum of Emperor Tang Taizong. SINO-PLATONIC PAPERS. sid. 141-160. http://www.sino-platonic.org/complete/spp187_taizong_emperor.pdf. Läst 29 november 2014 
 12. ^ [a b c] ”Taizong Horses” (på engelska). Penn Museum Blog. http://www.penn.museum/blog/collection/125th-anniversary-object-of-the-day/taizong-horses-object-of-the-day-100/. Läst 23 november 2014. 
 13. ^ [a b c d e f g h i j k l m n] Zhou, Xiuqin (2009). ”Description and History of Zhaoling / 3. Stone Monuments” (på engelska). Zhaoling: The Mausoleum of Emperor Tang Taizong. SINO-PLATONIC PAPERS. sid. 77-83. http://www.sino-platonic.org/complete/spp187_taizong_emperor.pdf. Läst 29 november 2014 

Tryckta referenser

Externa länkar