Wikipedia:Artikelnomineringar

Utvalt innehåll på Wikipedia
Utmärkta artiklar · Bra artiklar · Rekommenderade artiklar · Utmärkta listor · Utmärkta portaler · Utmärkta artikelserier · Utvalda bilder
Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Question dropshade.svg

På den här sidan beslutas vilka artiklar som ska listas som utmärkta respektive bra artiklar på Wikipedia, vilka tillsammans med de rekommenderade artiklarna utgör så kallade utvalda artiklar. Om en artikel inte anses värd en utnämning som utmärkt eller bra artikel, kan den ändå passa som rekommenderad. Detta är en kvalitetskategorisering med något mindre stränga kvalitetskriterier som vem som helst kan utdela. Det krävs inte någon föregående nominering, men rekommendationen behöver motiveras på artikelns diskussionssida och artikeln måste uppfylla kriterierna för en utvald artikel.

Vanliga frågor

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst, så länge artikeln uppfyller kriterierna för en utvald artikel. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och har rätt att när som helst dra tillbaka nomineringen för att åtgärda brister i artikeln.

Nominera en artikel:

 1. Hitta en artikel som du anser uppfyller kriterierna för en utvald artikel (för mer information, se frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 2. Lägg in artikeln under rubriken Nomineringar nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande disposition:
=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>
 
Skriv din motivering här.
 
;Stöder för utmärkt

;Stöder för bra
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----
 1. Lägg in följande mall högst upp i artikeln du nominerat: {{Nominerad till utvald}} (notera att listor, portaler och artikelserier har annorlunda mallar, vilket du kan läsa om under respektive rubriker).
 1. Se efter om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar (mer om denna sida under frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 • Får jag nominera en artikel jag har varit huvudförfattare till?

Ja.

 • Vem får rösta på en artikel?

Registrerade användare på Wikipedia vid nomineringstillfället. Var du inte det men röstar ändå, stryks din röst.

 • Hur gör jag för att rösta på en artikel?

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (görs enklast med fyra tilde: ~~~~). En röst som "Stöder" nomineringen bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. Exempel:
#~~~~ Jag tycker att artikeln är välskriven, uttömmande och har bra referenser. Därför röstar jag för utmärkt.

En röst på "Stöder inte" måste motiveras, så att brister kan åtgärdas. En röst på "Stöder inte" utan motivering blir ogiltig.

 • När är en röst ogiltig?
 1. Om en stödröst kommer från en användare som inte var registrerad på Wikipedia vid nomineringstillfället.
 2. Om en röst läggs på "Stöder inte" utan motivering som kan användas för att göra artikeln bättre.
 • Var hittar jag artiklar att nominera?
 1. Artikelgranskningar: Bästa sidan att hitta artiklar som skulle kunna bli utvalda. Det är inte ett krav för en artikel att först läggas in för granskning innan den kan bli utvald, men skadar inte då det möjliggör värdefulla kommentarer att beakta innan nominering.
 2. Månadens artiklar: På denna sida är det mer ovanligt att du hittar en möjlig utvald artikel än på den ovanstående men det händer då och då. Månadens artiklar tar upp både helt nyskrivna artiklar och tidigare artiklar som har förlängts avsevärt. Det kan därför vara värt att hålla koll även på denna sida.
 3. Special:Långa sidor: På denna sida listas alla artiklar i storleksordning (det vill säga hur många bytes de är på). Denna sida kan vara värd att ta sig en titt på men kom ihåg att det är kvalitet och inte kvantitet som räknas.
 • När avslutas omröstningen?

Omröstningen avslutas när artikeln uppnår något av nedanstående krav (se rubriken Riktlinjer för bedömning) eller när nominatorn drar tillbaka nomineringen.

 • Vem får avsluta en omröstning?

Den som känner sig mest manad (även nominatorn). Det viktiga är att ett av kraven har blivit uppfyllt under rubriken Riktlinjer för bedömning.

 • Hur gör jag för att avsluta en omröstning?

För att avsluta en omröstning, gör följande (notera att vissa av mallarna och länkarna ser annorlunda ut för listor, portaler och artikelserier):

 1. Se vilket krav som uppfylls under Riktlinjer för bedömning.
 2. Gå in på denna sida för att hitta en passande förordsmall och kopiera den.
 3. Gå till diskussionssidan på den artikel du vill avsluta nomineringen för och klistra in förordsmallen längst ned där.
 4. Gå tillbaka till denna sida och klipp ut all text från nomineringen av artikeln (själva rubriken kan du lämna kvar så länge). Ta även med alla eventuella kommentarer och se till att det finns en </div>-tagg efter sista kommentaren (denna tagg avslutar nämligen förordsmallens <div class>-tagg).
 5. Efter du klippt ut all nödvändig information om nomineringen för artikeln ta då även bort rubriken, så att det är helt tomt på artikelns nominering, och spara sidan med en passande sammanfattning (såsom "Antagen till utmärkt", "antagen till bra" eller "inte antagen").
 6. Gå tillbaka till artikelns diskussionssida och klistra in all information under förordsmallen och se till att </div>-taggen avslutar din text (för ett exempel på hur en färdig förordsmall ser ut se här.
 7. Gå nu till artikelns huvudsida och ta bort mallen {{Nominerad till utvald}}. Om artikeln antagits till utvald läggs därefter någon av mallarna {{Utmärkt}} eller {{Bra}} in i slutet av artikeln. {{Utmärkt lista}} används för antagna listor.
 8. Sedan går du in på antingen Utmärkta artiklar eller Bra artiklar och lägger in den nyutvalda artikeln i bokstavsordning under den kategori som passar bäst.
 9. Slutligen går du till artikelns objekt på Wikidata och märker den med korrekt "badge".
 10. Var också gärna den som lägger in artikeln i nyhetsmallen Nyligen utvalt, så att den blir väl synlig för kollektivet.

Något som också bör göras i närtid är följande:

 • Lägga in "utmärkt artikel" på lämpligt datum i Mall:Utvald artikel, respektive plocka bort "utmärkt artikel" som blivit avnominerad.
 • Skriva portalingress för ny "utmärkt artikel" enligt instruktionen i samma mall. Lägga till mall för avnominerad "utmärkt artikel" så att den hamnar i sällskapet Artikelsammanfattningar av icke-utmärkta artiklar.

Generellt sett ja, men det finns så klart undantag (utöver att nominatorn drar tillbaka sin nominering). En artikels omröstning kan nämligen avslutas om konsensus uppnåtts. Det är dock svårt att veta exakt när konsensus uppnåtts på grund av olika uppfattningar om detta och det är därför riktlinjerna för bedömningen finns till som tumregler. Diskutera gärna med andra användare om artikeln innan du avslutar den på basis av konsensus. Det kan även vara så att en artikel är i behov av en förlängning av bedömningstiden, då konsensus inte upplevs än. Då är det bara att vänta med att avsluta bedömningen eftersom en artikel tjänar på en hållbar bedömning.

Riktlinjer för bedömning

I texten nedan används ordet "artikel" både för artiklar, listor, portaler och artikelserier.

 • En nominerad artikel blir utmärkt om den:
  • Efter minst tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster.
  • Efter minst en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel blir bra om den har:
  • Efter minst tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
  • Efter minst en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
 • En nominerad artikel kan strykas från röstlistan om den:
  • Efter minst fyra veckor inte blivit antagen eller:
  • Efter minst två veckor har minst 1/2 stöder inte-röster eller:
  • Efter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster.

Nomineringar

Mimikry

Nominerad av Sjunnesson (diskussion) 3 oktober 2019 kl. 08.10 (CEST)

En välskriven och omfattande artikel som har en bra struktur och är väl källbelagd.

Stöder för utmärkt
 1. Tostarpadius (diskussion) 3 oktober 2019 kl. 15.07 (CEST) I enlighet med nomineringens motivering.
 2. Sjunnesson (diskussion) 7 oktober 2019 kl. 09.42 (CEST) Efter språkförbättring och mer källbeläggning tycker jag att artikeln är utmärkt.
 3. Dagsuddare (diskussion) 8 oktober 2019 kl. 14.36 (CEST) Som Sjunnesson.
 4. Dan Koehl (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 08.32 (CEST). Som Sjunnesson.
 5. Erebuss (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 09.06 (CEST) En bra artikel som med en ordentlig genombearbetning den senaste månaden blivit utmärkt.
Stöder för bra
 1. Ascilto (diskussion) 4 oktober 2019 kl. 17.56 (CEST) Informativ, pedagogisk och översiktlig på ett ytterst fördelaktigt sätt. Men inte heltäckande notförsedd och alla källor i den imponerande listan har inte avsatt noter. Det finns alltså luckor i källbeläggningen - och vid en genomläsning kan man inte avgöra om detta är spår av tidigare, sämre källbelagda versioner.
 2. TernariusD 5 oktober 2019 kl. 14.39 (CEST) Källbeläggning har alltmer blivit min käpphäst; jag tillhör de som anser att en utmärkt artikel skall vara m.l.m. fullständigt källbelagd. Annars är det en läsvärd artikel som väl uppfyller fordringarna för "bra".
  De problem som framkommit nedan gör att jag tyvärr ännu inte är mer beredd att rösta för utmärkt. / TernariusD 8 oktober 2019 kl. 21.48 (CEST)
Stöder inte
 1. --AHA (diskussion) 22 oktober 2019 kl. 14.28 (CEST) Jag har inte gått igenom den systematiskt ännu men bara vid en första titt så verkar den inte vara skriven av personer med ingående kunskap om zoologi, vilket märks på en rad felaktigheter.
Diskussion

Artikeln har legat ett halvår för granskning utan några anmärkningar. Om sådana framkommer i samtalet här bör vi ta upp en diskussion om principfrågan på lämpligt ställe. Tostarpadius (diskussion) 3 oktober 2019 kl. 15.07 (CEST)

Jag har ordnat inledningens layout, så att inte innehållsförteckningen skapar hålrum, och har lagt till en begreppsruta för den som "bara" vill se vad artikeln behandlar. Jag är därmed ganska nöjd med artikeln. Men eftersom jag skrivit det mesta av den vill jag inte lägga min röst förrän fler har röstat och jag ser om det finns några invändningar mot artikeln, som jag kan åtgärda. Deryni (diskussion) 4 oktober 2019 kl. 06.17 (CEST)
Det är inte förbjudet för en huvudförfattare att rösta en artikel denne står bakom, men det ser verkligen inte bra ut och framförallt ger det kraftigt minskad legitimitet åt utslaget. /Ascilto (diskussion) 4 oktober 2019 kl. 18.13 (CEST)
@Ascilto: Det beror nog också på vad man röstar ... Det beror nog vidare på hur länge sedan det var man jobbade med artikeln. I det här fallet fem år sedan. Men jag tänker just nu ägna mig åt att språkgranska artikeln och därefter notbelägga den ytterligare. Vi har ju fått en hel del sidoartiklar till artikeln sedan jag jobbade med artikeln. Deryni (diskussion) 5 oktober 2019 kl. 12.38 (CEST)
Det hade för övrigt vara fint att få de här synpunkterna under artikelgranskningen. Deryni (diskussion) 5 oktober 2019 kl. 12.41 (CEST)
De flesta av oss har begränsat med tid som vi kan ägna åt Wikipedia. I den mån jag är aktiv på artikelgranskningar väljer jag oftast bort naturvetenskap eftersom det inte är mitt fackområde. När det gäller nomineringsomröstningarna så gör man som huvudförfattare klokast i att lita på andras omdömen och engagemang. Men det är naturligtvis mer än välkommet att delta i diskussionen. - Att en utmärkt artikel helst skall vara heltäckande notförsedd är en norm som vuxit fram de senaste åren. Det vet man om man följt diskussionerna här, den typen av formalia är väl inte riktigt vad som behöver påpekas vid en granskning. /Ascilto (diskussion) 5 oktober 2019 kl. 12.49 (CEST)
@Ascilto: Det var ingen kritik, bara ett konstaterande. Notbeläggningen kommer i vilket fall att utökas och jag håller helhjärtat med beträffande normen om en heltäckande notbeläggning. Också jag har begränsat med tid, men kan lova att den sker så småningom, så att du får möjlighet att uppgradera ditt redan fina omdöme om artikeln, "Informativ, pedagogisk och översiktlig på ett ytterst fördelaktigt sätt". SMirC-smile.svg Deryni (diskussion) 5 oktober 2019 kl. 13.10 (CEST)
Det är bra att notbeläggningen utökas. Exempelvis avsnittet Aposematism har inga noter. Jag har också en invändning mot de tre sista raderna i det avsnittet: "Så har Bates mimikry utvecklats. Det är ett vanligt missförstånd att då tänka sig att bytesdjuret utvecklat mimikryn. Det är i själva verket tvärtom: Rovdjuret har genom sin selektion av byten, sett till att utveckla mimikryn hos bytesdjuret." Både/och skulle jag vilja säga. I avsnittet Historia kring Bates Mimikry finns följande: "Bates lade fram hypotesen att det snarlika utseendet berodde på arternas gradvisa anpassning som skydd mot angrepp från rovdjur." Det stämmer ju, och då tycker jag att det är fel att det står i Aposematism att det är ett missförstånd att bytesdjuret har utvecklat mimikryn. Det är ju ett samspel mellan bytesdjur och rovdjur. Rovdjuret står för selekteringen och bytesdjuret svarar med anpassning. Och att även rovdjuren anpassas (till ökande skicklighet) nämns i avsnittet Bates mimikry. Sjunnesson (diskussion) 5 oktober 2019 kl. 17.35 (CEST)
Förslag till åtgärd: Att de tre citerade meningarna i Aposematism stryks. Sjunnesson (diskussion) 5 oktober 2019 kl. 18.19 (CEST)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Språkgranskning genomförd. Kommer snart att påbörja en utökning av notbeläggningen. Beträffande aposematism ska jag kika närmare på det, först. Jag tror att det går att skriva mindre kategoriskt och framför allt behöver både avsnittet, och motsvarande huvudartikel not- och källbeläggas. Huvudartikel aposematism saknar helt källor! Men påståendet ovan att "Rovdjuret står för selekteringen och bytesdjuret svarar med anpassning." tål det att fundera på. Bates gamla beskrivning stöder påståendet, samtidigt som det verkar vara en naturalistisk beskrivning. Rovdjuret står för selekteringen, ja. Bytesdjuret svarar med anpassning, tveksamt. Bytesdjur dör och de som överlever för släktet vidare. De som för släktet vidare är selekterade. Rovdjurets predation ser till att anpassa bytesdjuret. Så tillvida är det svårt att säga att det är bytesdjuret som anpassar sig i ett samspel med predatorn. Man kan möjligen säga att det på metanivå är ett samspel. Här närmar vi oss de filosofiska dimensionerna när vi ska beskriva "samspelet". Deryni (diskussion) 6 oktober 2019 kl. 09.31 (CEST)

Ska man då beskriva andra anpassningar än det som gäller just mimikry på samma sätt? Lejon som förföljer gaseller bidrar ju till att gaseller anpassas till att bli snabbare. Biologen Richard Dawkins beskriver i "Den blinde urmakaren" 1986 förhållandet mellan rovdjur och bytesdjur som en "kapprustning", där både bytesdjur och rovdjur deltar. Det är sådant jag syftar på i detta: "Även rovdjuren anpassas (till ökande skicklighet) nämns i avsnittet Bates mimikry." Ska man alltså skilja på situationer där urvalsfaktorn är levande (som ett rovdjur) och situationer där urvalsfaktorn inte är levande, som exempelvis när klimatet är en urvalsfaktor? Man kan ju säga att ett förändrat klimat gör att djuret x eller växten y tvingas till anpassning. Där är förhållandet mellan urvalsfaktorn klimatet och växten eller djuret annorlunda än mellan rovdjur och bytesdjur. Man skulle knappast säga att klimatet väljer ut hur arter ska förändras. De meningar jag citerade från avsnittet Aposematism behöver kanske inte strykas, men vara källbelagda och eventuellt också skrivas om. Sjunnesson (diskussion) 6 oktober 2019 kl. 12.49 (CEST)
Spännande! Det är sällan de evolutionsbiologiska sambanden är så pass rätlinjiga som kring mimikry, kamouflage eller aposematism. Det är de inte alltid där heller, se avsnittet om ofullständig mimikry. Vad gäller lejon och gaseller finns det fler aspekter, även om predationen verkar för snabbare gaseller. Annars är jättehjorten ett bra exempel, där man tror att den dog ut på grund av sina stora horn. Den blev helt enkelt ett lätt byte för predation. Där verkade inte selektionen för mindre hornkronor, eftersom honorna valde hanarna med de största kronorna. Tror man. Slutklämmen om aposematism är redan omskriven och notbelagd, men kanske ska den ha en ytterligare genomskrivning som jag ska känna mig riktigt nöjd. Deryni (diskussion) 7 oktober 2019 kl. 16.57 (CEST)
Kan man, enligt ovanstående, skriva att "predationen verkar för förbättrat mimikry"? Detta sker då alltså på predatorernas bekostnad. Predatorerna kan sedan utveckla förmåga att avslöja mimikry. Det är då en del av det som Richard Dawkins menar med kapprustning mellan rovdjur och byte. Dawkins skriver, sid 181: "...förbättringar hos den ena parten (t ex bytesdjuret) som en direkt följd av förbättringar i den andra partens (t ex rovdjurets) utrustning."
Det Dawkins har skrivit gäller förstås inte specifikt mimikry. Jag ansåg ändå att det här motsäger det jag vände mig mot i Wikipedias artikel. Vad jag menade var en ömsesidig påverkan. Men jag har kanske tänkt fel på den punkten? Sjunnesson (diskussion) 8 oktober 2019 kl. 07.48 (CEST)
Jag tror inte det här är ett område med ett säkert rätt och fel. Dawkins beskriver en kapprustning, vilket är en vacker och poetisk bild, men överförenklad. Men förmodligen är det som står skrivet nu också överförenklat. Men för att bli besvärlig: Predationen verkar inte för en förbättrad mimikry, utan leder till det. Men som du skrev tidigare, kanske ska man stryka avsnittet och istället föra resonemanget i ett särskilt kapitel eller, om det nödvändigtvis ska ligga under aposematism, föra det till huvudartikel i det ämnet. Jag flyttar, nej kopierar detta avsnitt till mimikry-artikelns diskussionssida, så kan vi fortsätta just den här diskussionen där. Deryni (diskussion) 8 oktober 2019 kl. 21.28 (CEST)

I slutet av artikeln står följande:

”I svenska språket finns ordet dokumenterat från 1879, med stavningen mimicry, inlånat från engelskan. Med försvenskad stavning, mimikry, finns ordet dokumenterat från 1926.[1] På senare år har den gamla inlånade stavningen blivit vanligare och Svenska Akademiens ordbok ser nu mimicry som huvudvariant[1], medan Svenska Akademiens ordlista och Nationalencyklopedin alltjämt förordar mimikry.[102][2][3]”

Påståendet att den gamla inlånade stavningen har blivit vanligare på senare år saknar belägg. Noten till SAOB gäller deras artikel från 1944 och säger inget om bruket under senare år. De senare källor som anges, SAOL och NE, förordar stavningen mimikry. Not 2, mimicry på NE, hänvisar för övrigt bara till not 3, mimikry på NE. Finns det någon grund för påståendet att stavningen mimicry blivit vanligare på svenska på senare år? Roger Viklund (diskussion) 9 oktober 2019 kl. 07.35 (CEST)

Det har du rätt i, den uppgiften är för gammal för att styrka påståendet. Vi kanske ska stryka det. Det belägg jag har, som läst hyfsat mycket litteratur på området, är att C:et skymtar fram mer och mer i evolutionbiologilitteraturen, men att skriva det på de grunderna blir något av egen forskning, och att stödja påståendet med hänvisningar till en fem, sex boktitlar känns inte heller korrekt. Jag vill annars påminna om diskussionen på artikelns diskussionssida, där flera användare argumenterade för artikelflytt och artikeln också (felaktigt) ett tag var flyttad till mimicry. Där var det nog främst du och jag, som såg till att den blev återflyttad till mimikry. Deryni (diskussion) 9 oktober 2019 kl. 21.02 (CEST)
@Roger Viklund: Så, nu har jag modifierat etymologibeskrivningen utifrån givna källor. Visst blev det bättre? Kanske rentav riktigt bra!? Deryni (diskussion) 9 oktober 2019 kl. 21.07 (CEST)
Det blev bättre. Det är fullt möjligt att du har rätt i att många som i dag läser engelskspråkig litteratur tar över den engelska stavningen. Själv har jag ingen aning om den saken utan reagerade bara på formulering med stöd av SAOB. Borde det kanske läggas till att ordets ursprung är grekiskans μιμητικός (mimētikos) med betydelsen efterlikna, imitera? Jag har dock ingen källa på att mimikry härrör just från mimētikos annat än att så sägs i artikeln på engelska (och de belägger inte påståendet). Roger Viklund (diskussion) 9 oktober 2019 kl. 21.28 (CEST)
@Roger Viklund: Facebook like thumb.pngGillar Den uppgiften finns faktiskt i vår svenskspråkiga artikel med en not till Merriam-Webster's Collegiate Dictionary. Det ligger under etymologiavsnittet, nästan sist i artikeln.Deryni (diskussion) 9 oktober 2019 kl. 21.47 (CEST)
Hur kunde jag missa det? Roger Viklund (diskussion) 9 oktober 2019 kl. 22.13 (CEST)
SMirC-beam.svg Deryni (diskussion) 9 oktober 2019 kl. 23.17 (CEST)
Tja, den är ju ganska lång. Därav min iver att stödja artikeln med sidoartiklar, det som i mallarna kallas huvudartikel. Ett behändigt sätt att se till att långa artiklar i ämnen där det finns mycket att säga, ändå kan hållas på en någorlunda lämplig nivå. Både beträffande variabel stjärna, som blev "Utmärkt" i förra månaden, och mimikry, har jag planer på längre sikt att göra så pass många sidoartiklar, att de kan kortas en del. Mimikry har än så länge endast åtta sidoartiklar som åberopas. Det ska bli bra många fler. Jag känner att sidoartiklar är ett riktigt bra sätt att avlasta en artikel, samtidigt som artikeln via dessa kommer att kunna innehålla så mycket, mycket mera, för den som vill fördjupa sig. Deryni (diskussion) 9 oktober 2019 kl. 23.17 (CEST)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── @Deryni:@Sjunnesson:@Roger Viklund: Markera gärna tydligt när ni är överens och artikeln därmed är stabil, så ska jag överväga om jag kan flytta min röst. Diskussion pågår på två ställen och rör detaljer som inte är självklara för den som inte är insatt i ämnet. /Ascilto (diskussion) 10 oktober 2019 kl. 05.19 (CEST)

@Ascilto: Jag ser inte artikeln som stabil förrän notbeläggning är kompletterad i hela artikeln och det tar allt någon vecka till. Då kommer jag att pinga både dig och Ternarius för att höra om ni är nöjda eller om det finns några luckor kvar. Jag är för övrigt tacksam för alla synpunkter som flutit - och flyter - in. Om det vidare finns någon fler som har intresse av att putsa på artikeln, som Roger Viklund gör, är jag förstås också tacksam. Bara för att jag gav artikeln en rejäl genomkörare 2014 och sedan skött om den ibland känner jag ingen ensamrätt över att arbeta upp den. SMirC-smile.svg Deryni (diskussion) 10 oktober 2019 kl. 05.58 (CEST)
@Ascilto: Jag har gjort en mindre omskrivning av avsnittet Aposemantism. Diskussion om just slutklämmen i avsnittet blev tyvärr för lång, men för min del är den nu avlutad. Sjunnesson (diskussion) 10 oktober 2019 kl. 10.33 (CEST)
Jag vill tillägga att det jag skrev i avsnittet gärna får ändras, om det inte blev bra. Sjunnesson (diskussion) 10 oktober 2019 kl. 10.46 (CEST)
Jag svarade på artikelns diskussionssida, att jag tyckte det blev bra. Ett riktigt teamwork, minsann! Deryni (diskussion) 10 oktober 2019 kl. 23.30 (CEST)
@Ascilto:@Deryni: Jag har gått igenom artikeln nu, främst språkligt, och anser mig vara klar. Språket var rätt så bra redan innan och jag tycker också att artikeln verkar gedigen. Roger Viklund (diskussion) 12 oktober 2019 kl. 19.37 (CEST)
@Roger Viklund: Facebook like thumb.pngGillar Det är allt en gedigen och samvetsgrann genomgång du gjort. Mycket värdefullt! SMirC-smile.svg Deryni (diskussion) 12 oktober 2019 kl. 19.54 (CEST)
Själv fortsätter jag med notbeläggning något avsnitt per dag. Fort går det inte, men varför brådska!? Jag kikar på Afrikaans i artikelgranskningar under tiden och gör i övrigt ungefär det dagliga värv som jag fått för vana att göra. Deryni (diskussion) 12 oktober 2019 kl. 19.54 (CEST)
Jag föreslår att nomineringstiden förlängs tills Deryni är klar med sin komplettering. /Ascilto (diskussion) 13 oktober 2019 kl. 06.36 (CEST)
Mimikry - exempel.png
Facebook like thumb.pngGillar Bra att slippa känna stress. Språkgranskningen avklarades för snart två veckor sedan, men vad gäller notbeläggning har jag hunnit ungefär halvvägs genom artikeln, så det tar nog någon vecka till innan jag kan känna mig nöjd. Deryni (diskussion) 17 oktober 2019 kl. 21.48 (CEST)

Jag tycker inte att det är bra för läsligheten av den här artikeln att innehållsförteckningen är placerad som den är, se bilden. --AHA (diskussion) 22 oktober 2019 kl. 14.37 (CEST)

@AHA:Ge gärna förslag på hur den ska vara placerad istället. Jag flyttade den eftersom den tidigare placeringen var sämre. Vilken placering skulle du föredra? Om du har en bra idé, så flytta den gärna. Tillsammans tänker vi bättre. Deryni (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 08.06 (CEST)
Du skriver i omdömet om en "rad felaktigheter". Vore bra om du gav några exempel, här eller i artikeldiskussionen beroende på karaktär. Vare sig en artikel är nominerad eller inte vill vi inte se några felaktigheter i vårt uppslagsverk. Deryni (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 08.06 (CEST)
Hej Deryni! Jag har nu läst igenom artikeln och korrat alla fel som jag kunde hitta, och lade också in kommentarer där det behövdes utvecklas. Jag såg att du gick igenom detta och lade till viss info. Här är en lista med vilka problem jag reagerar på (högt och lågt)
 • Mitt största problem är att det för ofta textmässigt framstår som om evolution har en agens - och ibland formuleras det även som om djuren som utvecklar mimikry skulle ha agens vad gäller denna utveckling. Det är ganska vanligt att texter uttrycker sig på det viset men det är felaktigt. Jag försökte skriva om de avsnitt där detta var för uppenbart, men jag anser att hela texten bör gås igenom igen med speciellt fokus på detta.
 • I en mening nämns "taktil mimikry", utan att texten tar upp vad det är. Om artikeln ska vara heltäckande och detta är en företeelse som är vetenskapligt dokumenterad så bör det beskrivas.
 • Att taktil mimikry inte beskrivs i texten skapar en osäkerhet om det finns fler exempel på mimikry som inte är med i artikeln?
 • En annan fråga som uppstår är om några exempel på mimikry som tas upp i artikeln av vissa samtida forskare inte anses vara uttryck för mimikry? Finns det motstridiga forskningsresultat?
 • När det kommer till häckningsparasitism så är det inte speciellt tydligt vari själva mimikryn förekommer. Det står: "Häckningsparasitism är också en form av mimikry, där den art som parasiterar härmar sin värd." Utifrån den här meningen så kan det verka som om den adulta häckningsparasiterande fågeln liknar modellarten, men så är det ju inte. Det vanligaste är att häckningsparasitens ägg liknar modellartens ägg, men det förekommer också att pulli och den juvenila individen liknar modellarten. Detta bör gås igenom.
 • Avsnittet Specialfall, känns inte så uppslagsboksmässigt. Boquila trifoliata beskrivs tidigare i artikeln, så jag förstår inte varför den ska omnämnas igen? Bläckfisken är så klart ett intressant exempel på mimikry, men borde kunna placeras i något av de tidigare avsnitten. Myrmimikry är just ett specialfall och kan som sådan få ett eget kortare avsnitt.
 • Överlag saknar jag information om bläckfiskars mimikry.
 • Jag tycker att det skulle bli bättre för läsligheten om innehållsförteckningen placeras som vanligt. Jag har inga problem med att det blir ett "hål" i texten, speciellt inte i den här texten där högerspalten i inledningen ändå är så full med information i from av informationsruta och bilder.
 • Meningen: "Det är inte heller samma sak som konvergent utseende som beror på temperaturanpassning, matvanor och liknande" är mycket besynnerlig, och utifrån hur den är skriven är det omöjligt att förstå vad kommentaren har i en artikel om mimikry att göra. Begreppet "konvergent utseende" förekommer inte i vetenskaplig text. Att konvergent evolution innebär att morfologiska strukturer utvecklas oberoende av varandra hos olika icke närbesläktade organismer, vilket leder till att de kan te sig närbesläktade är ett faktum - men om denna passus ska vara med i artikeln så bör den utvecklas.
 • I bildgalleriet tas ödlan Uroplatus ebenaui upp som exempel. På vilket sätt är detta mimikry och inte kamouflage? Vilken typ av mimikry är det exempel på?

För övrigt är det en mycket intressant artikel och ett väldigt intressant fenomen. --AHA (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 09.33 (CEST)


Norska

Nominerad av Sjunnesson (diskussion) 9 oktober 2019 kl. 08.14 (CEST)

Artikeln har legat på Wp:AN från 21 september 2017–21 mars 2018. Den har fått en hel del språkvård och är nu enligt min mening välskriven. Den ger mycket information om det norska språket, är väl källbelagd och är illustrerad.

Stöder för utmärkt
 1. Sjunnesson (diskussion) 22 oktober 2019 kl. 07.50 (CEST) Artikeln är välskriven, omfattande, väl källbelagd och illustrerad.
Stöder för bra
Stöder inte
Diskussion

Fanny och Alexander

Nominerad av Alexander Alejandro (diskussion) 10 oktober 2019 kl. 13.03 (CEST)

Till stora delar en översättning av den engelska versionen. Artikeln är uttömmande, har en bra struktur och är väl skriven, illustrerad och källbelagd.

Stöder för utmärkt
 1. Sjunnesson (diskussion) 21 oktober 2019 kl. 16.35 (CEST) Artikeln är välskriven, väl källbelagd, illusterad och omfattande.
Stöder för bra
Stöder inte
Diskussion

Även på denna artikel har jag lagt TOC till vänster och därmed dolt det "fasansfulla hålet" i layouten. Deryni (diskussion) 11 oktober 2019 kl. 20.54 (CEST)

- - -
Jag har gått igenom texten språkligt och har framförallt en invändning - det är många gånger omöjligt att avgöra när citaten är original och när de är översatta. I vissa fall kan citat först ha varit svenska, för att översättas till engelska och sedan översatts till svenska igen. För att artikeln ska kunna bli utmärkt så anser jag att vi måste gå till ursprungskällorna för citaten. Och när engelska, eller andra språks citat är översatta till svenska, så ska orginalcitaten finnas tillgängliga.

Några meningar har jag svårt att förstå hur de egentligen borde översättas. Exempelvis:

 • Academic Egil Törnqvist identified the character Gustav Adolf with secular merriment. Översättningen lyder: Filmvetaren Egil Törnqvist identifierade rollfiguren Gustav Adolf med sekulär munterhet men det känns inte som korrekt svenska, och beskriver inte riktigt vad den engelska texten säger.
 • and he conflicts with Alexander with "doublethink": using "love" to mean "hate". Översättningen lyder: och han strider med Alexander utifrån ett "dubbeltänk": att använda "kärlek" för att "hata"
 • Critic Robin Wood and Richard Lippe argued Ismael directly replaces Oscar, dismissed by Alexander as not serving a purpose; Ismael instead brings danger and sexual ambiguity: Wood and Lippe observed Ismael touching Alexander and kissing Aron. Översättningen lyder: Kritikern Robin Wood och Richard Lippe argumenterade att Ismael direkt ersatte Oscar. Avvisad av Alexander som någon som inte tjänade ett syfte, skapar istället Ismael en känsla av fara och sexuell tvetydighet, där Wood och Lippe poängterar att Ismael rörde Alexander och kysste Aron. – På vilket sätt argumenterar detta för att Ismael ersätter Oscar?

Sen förstår jag inte hur miniserieversionen kan ha klipps i fyra avsnitt men med "fem episoder i olika tidslängder"?
--AHA (diskussion) 22 oktober 2019 kl. 11.50 (CEST)

Det är farligt att översätta översättningar och också, om än i mindre grad, tolkningar av översättningar. Utan sammanhang är det svårt att översätta.
Exempel 1 skulle kunna översättas så här: ”Forskaren Egil Törnqvist tolkade rollfiguren Gustav Adolf som ett uttryck för sinnlig glädje.” Men det kan ju betyda något annat då sammanhanget inte framgår.
Exempel 2. Där får man en bättre bild av vad som avses om man läser källan: Bishop Vegérus is incapable of outwardly giving up his faith, even though inwardly he has lost it. When confronted with Alexander, he goes through a form of doublethink: by “love” he really means hate; by “well-being,” debasement. Man skulle kunna skriva så här: Samtidigt som Edvard är oförmögen att utåt sett ge upp sin tro har han i sitt inre redan förlorat den. När han konfronteras med Alexander agerar han med inbördes oförenliga känslor: med "kärlek" menar han i verkligheten hat; med "välbefinnande" menar han förnedring.
Exempel 3: Här blir jag inte riktigt klok på vad som avses. Källan säger bland annat följande: “Ishmael is a man played by a woman: in appearance, voice, and behavior an embodiment of the principle of androgyny. He/she is also presented in a context of pervasive sexual ambiguity, the “brother” of Aaron, who physically caresses Alexander and kisses Ishmael tenderly on the lips.” Enligt detta är det inte Ismael som ”rörde Alexander och kysste Aron” utan Aron som smekte Alexander fysiskt och kysste Ismael ömt på läpparna. Men det var så länge sedan som jag konfronterades med berättelsen att jag inte minns handlingen. Roger Viklund (diskussion) 22 oktober 2019 kl. 15.57 (CEST)
@AHA: Jag har nu läst originalkällorna och hittat följande text, som förhoppningsvis förtydligar de olika meningarna:
 • Här (länk) är Egil Törnqvists bok "Between Stage and Screen: Ingmar Bergman Directs". På sidan 185 står följande om Gustav Adolf och Alexander:
"Gustav Adolf's cheerful, earthbound gospel does not apply to Bergman's alter ego, Alexander. Like Isak, he dwells in a world of demons. His thoughts and feelings are dominated by his white-clad father and his black-clad stepfather, the representatives of good and evil."
 • Det här hittade jag i sidorna 250 och 251 i Ingmar Bergman: New Edition, i kapitlet "Call Me Ishmael: Fanny and Alexander" av Wood och Lippe:
Sid 250:
"At the climax of Fanny and Alexander, Alexander, rescued from the house of his tyrannical stepfather, and precariously in hiding, sees for the last time the ghost of his benevolent but ineffectual real father and dismisses him, telling him he’s no longer of any use to him. This is followed almost immediately by his discovery of Ishmael who, because he is so “dangerous,” is kept permanently locked up, a secret from the world. Ishmael is a man played by a woman: in appearance, voice, and behavior, an embodiment of the principle of androgyny. He/she is also presented in a context of pervasive sexual ambiguity, the “brother” of Aaron, who physically caresses Alexander and kisses Ishmael tenderly on the lips. The brief scene in which Ishmael and Alexander join forces is given powerful erotic..."
Sid 251:
...overtones: Ishmael encloses the boy in his/her arms, and together they will the death of the stepfather, the overthrow of patriarchal oppression (the enactment of Alexander’s secret, unspeakable wish) that makes possible not only Alexander’s freedom but Emilie’s—her independence, her acceptance of the theater management. When Ishmael invites Alexander to write his own name, the name he finds he has written is Ishmael’s. The pre-pubescent male child becomes identified with the symbolic figure of androgyny; the woman becomes active and autonomous; Bergman identifies himself with all three. At last a Bergman film has achieved a triumphant happy ending—a triumph qualified but not disqualified by the brief intrusion of the stepfather’s ghost."
@Roger Viklund: Ismael är en androgyn karaktär i Fanny och Alexander, som Aron kallar för sin "bror", och dyker upp innan slutet av bioversionen (i akten "Demonerna" i tv-miniserien). I filmen är det Aron som kysser Ismael, men det är Ismael som håller om Alexander. Här spelar dem in scenen med Ismael och Alexander.
 • Angående "fem episoder i olika tidlängder", här står följande på sidan 435 i Ingmar Bergman: A Reference Guide:
"The longer (TV) version was shown at Venice Film Festival in September 1983. At that time, Bergman gave a press conference (9 September 1983), excerpted in French Positif, no. 289 (March 1985).
Commentary
The television version (aired on Swedish TV in four segments) was divided into five parts of uneven lengths (92, 40, 37, 60 and 90 minutes). This version was ‘non-negotiable’ at Bergman’s insistence. Instead, he edited a commercial film version, which follows sequentially the longer five-hour television version but cuts or shortens several scenes."
 • Jag har tyvärr inte tillgång till Brady och Lees bok "The Understructure of Writing for Film and Television", angående "kärlek" för att "hata".--Alexander Alejandro (diskussion) 22 oktober 2019 kl. 18.51 (CEST)

Rafael Ramstedt

Nominerad av Lantgård (diskussion) 19 oktober 2019 kl. 21.38 (CEST)

Uttömmande artikel, innehåller så gott som alla fakta om personen som är tillgängliga i böcker, tidningar m.m. Har flera (fria) illustrationer och är helt källbelagd.

Stöder för utmärkt
 1. Sjunnesson (diskussion) 21 oktober 2019 kl. 06.52 (CEST) Artikeln är välskriven, illustrerad, uttömmande och väl källbelagd.
Stöder för bra
Stöder inte
Diskussion

Substansen är helt OK, men jag har lite problem med språket. Dels är det lite slarvigt/blommigt men dels finns det språkliga oklarheter. Efter Apolloteaterns nederlag - är inte ordet nederlag fel?Yger (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 08.40 (CEST)

@Lantgård: Jag har ändrat till "Sedan Apolloteatern hade upphört". Är det en korrekt beskrivning? Sjunnesson (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 08.47 (CEST)

Utmärkt lista

 • Läs igenom kriterierna för en utmärkt lista och fundera på om detta stämmer med den lista du vill nominera (processen för en utmärkt lista är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt lista}} överst i listan du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt lista" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv listans namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt portal

 • Läs igenom Wikipedia:Vad en utmärkt portal är och fundera på om detta stämmer med den portal du vill nominera (processen för en utmärkt portal är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt portal}} överst i portalen du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt portal" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv portalens namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt artikelserie

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (dock behöver de inte enbart vara utmärkta utan det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Wikipedias bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade med varandra.

 • Läs igenom Wikipedia:Kriterier för utvalda artiklar och Wikipedia:Utmärkta artikelserier och fundera på om detta stämmer med den artikelserie du vill nominera (processen för en utmärkt artikelserie är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt artikelserie}} överst i huvudartikeln du vill nominera.
 • Se till att alla artiklar som du ämnar nominera till artikelserien finns länkade via exempelvis en mall (se exempelvis Mall:Stadsplanering i Stockholm). Se även till att de alla av artiklarna uppnår utmärkt, bra eller rekommenderad status (se kriterierna).
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt artikelserie" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artiklarnas namn samt skriv en motivering.
=== [[Namn på artikelserien]] <!--Länk till huvudartikeln.--> ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

*{{ikon|ua}} [[Huvudartikel]]:
**{{ikon|ua}} [[Artikel]] <!--Utmärkta artiklar överst, bra artiklar sedan och sist rekommenderade artiklar.-->
**{{ikon|ba}} [[Artikel]]
**{{ikon|rek}} [[Artikel]]
 
;Stöder

;Stöder inte
 
;Diskussion

</div>
----

Omprövningar

Före en omprövning

Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Against Cscr-featured.svg
Question dropshade.svg

Innan du väljer att ompröva en utvald artikel (notera att rekommenderade artiklar inte platsar i denna kategori då de inte är granskade sedan tidigare), uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar. Även listor, portaler och artikelserier platsar under denna kategori och kan alltså omprövas. Överväg att även kontakta användare du förmodar har stora kunskaper om ämnet, till exempel den eller de användare som redan har lagt ner mycket arbete på artikeln för att be dem om råd. När detta är gjort och du känner att artikeln är redo för en omprövning, gör då följande:

 • Lägg in mallen {{Omprövning}} högst upp i artikeln.
 • Se om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar.
 • Lägg in artikeln under rubriken Artiklar som ska omprövas med en tydlig motivering.
 • Processen för en omprövad artikel är snarlik den för en utmärkt/bra artikel (se högst upp i denna artikel).
 • Om artikeln blir avnominerad, glöm då inte att lägga in den på Tidigare utvalda artiklar.

För att de artiklar som anmäls till omprövning ska kunna utvecklas under prövotiden gäller att ett maximalt antal på fem artiklar får ligga anmälda åt gången. Är fem artiklar redan uppe för omprövning vid tillfället rekommenderas du att istället lägga till artikeln i omprövningskön.

Riktlinjer vid bedömning

 • En nominerad artikel markeras som utmärkt alternativt behåller sin status som utmärkt om den:
  • Efter tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster, eller:
  • Efter en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel markeras som bra alternativt behåller sin status som bra om den:
  • Efter tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
  • Efter en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
 • En nominerad artikel förlorar sin status om den har:
  • Varit nominerad i två veckor och
  • fått minst fyra röster på ta bort status helt och
  • dessa ta bort status helt-röster utgör minst 2/3 av det totala antalet röster.
 • En nominerad artikel som vid nomineringstillfället är utmärkt blir bra, om den:
  • Efter tre veckor erhållit minst fyra röster på bra och ta bort status helt samt inga utmärkt‑röster.
 • En nominerad artikel behåller sin status om den:
  • Efter minst fyra veckor inte uppfyller något av ovanstående krav.

Rösta

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (vilket lättast görs med fyra tilde: ~~~~). En röst som stöder att artikeln ska behålla sin status som bra eller utmärkt bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på stöder inte måste motiveras, med konkreta exempel så att brister kan åtgärdas. En röst på stöder inte utan konkret motivering blir därmed ogiltig och stryks från röstningsprocessen.

Ompröva en artikel

Klistra in den här mallen under rubriken Artiklar som ska omprövas och fyll i artikelnamn och motivering.

=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad för omprövning av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

;Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 
;Stöder för bra / behåll som bra
 
;Ta bort status helt
 
;Diskussion
 
</div>
----

Artiklar som ska omprövas

Slaget vid Helsingborg

Nominerad för omprövning av Sjunnesson (diskussion) 13 oktober 2019 kl. 11.30 (CEST)

Efter en större utökning 6 augusti 2019 behöver artikeln kontrolleras, så att den fortfarande uppfyller kraven för utmärkt.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 1. Yger (diskussion) 13 oktober 2019 kl. 16.08 (CEST) Roligt att se en sådan genomarbetad och fullödig artikel. Den var redan tidigare en prydnad som en mer förstärkts av utökningarna. Det finns viss överlapp åt båda hållen med artikeln Danska fälttåget i Skåne och Blekinge 1709–1710. Men det rör sig ju om info som knappast förändras med tiden så jag har inget att invända mot överlappen, som gör vardera än mer gedigen, men skulle heller inte invända mot att minska texten om helheten i denna artikel
 2. Alexander Alejandro (diskussion) 13 oktober 2019 kl. 16.10 (CEST) Enligt diskussion.
 3. Sjunnesson (diskussion) 13 oktober 2019 kl. 17.31 (CEST) Föredömligt utökad, lättillgängligt språk, väl notbelagd med bra källor.
 4. Ascilto (diskussion) 13 oktober 2019 kl. 17.52 (CEST) På alla sätt föredömlig. Det finns visserligen några meningar som saknar noter och det ser jag som onödigt.
 5. Deryni (diskussion) 14 oktober 2019 kl. 19.50 (CEST) Artikeln är alltjämt utmärkt! Se diskussion.
 6. Adville (diskussion) 14 oktober 2019 kl. 20.29 (CEST), bortsett från upprepningen som nämns i diskussionen med mallen så är artikeln mycket bra. Det fixas nog lätt.
 7. --Bruno Rosta (diskussion) 17 oktober 2019 kl. 01.27 (CEST) enligt diskussionen
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
Diskussion

Jag gillar verkligen den här utökningen. Artikeln innehåller nu ännu fler detaljer och skildringar av själva slaget än tidigare, liksom om bakgrunden, upptrappningen och de direkta följderna. Väl notbelagd av både äldre och moderna källor, och språket är genomarbetad. Jag vet inte hur andra känner om artikelns nuvarande längd. För mig är artikeln just nu så pass uttömmande som den kan bli och har inga problem men den nya längden. Den har dock en systerartikel som behandlar det danska fälttåget i Skåne och Blekinge, och i den här artikeln skildras fälttåget (dvs. bakgrunden och upptrappningen till slaget) mer sammanfattande men som ändå täcker en fjärdedel av artikeln. Om andra stör sig på den nya längden så föreslår jag att man sammanfattar fälttåget ytterligare, liksom händelserna efter slaget, och i stället hänvisar till systerartikeln. Man borde också kunna lägga till fler bilder, för det råder stora mellanrum mellan "Valterrängens plats" och "Slagets gång" samt mellan "Evakueringen av de danska trupperna" och "Minnesmärken och kulturella referenser".--Alexander Alejandro (diskussion) 13 oktober 2019 kl. 15.46 (CEST)

 • Ref 84 och ref 86 tar mig endast till en söksida. Ref 221 bör nämnas att prenumeration krävs, eller att den ersätts. --Fredde 13 oktober 2019 kl. 19.16 (CEST)
Jag har rättat referenserna 84 och 86 - nu funkar länkarna. När det gäller onlinekällor som ligger bakom betalmur, så är inte det värre än att man måste gå till biblioteket för att kolla en bokkälla. Axess torde finnas på ett stort antal bibliotek och kan annars fjärrlånas. /Ascilto (diskussion) 13 oktober 2019 kl. 19.30 (CEST)
Artikeln är alltjämt utmärkt och har dessutom fått gnuggningar av både Ascilto och Roger Viklund. Jag har fortfarande några små, små anmärkningar, men inget som förtar intrycket av utmärkt artikel: Det finns dels en felaktigt inlagd mall, som försöker anropa något som inte ännu finns i SvWp, {{Upprepad uppgift}}. Den ska förmodligen bara tas bort!? Vidare stör det stora tomrum, som innehållsförteckningen skapar. En av mina käpphästar vad gäller stora artiklar, och något jag för det mesta kan fixa, istället för att klaga på. Men i den här artikeln kan i alla fall inte jag ordna TOC så att brödtexten kan flyta runt den. Jag tror att det är faktamallen som stör. Men säkert finns någon annan som vet hur man gör. Det vore perfekt för artikeln! Deryni (diskussion) 14 oktober 2019 kl. 19.50 (CEST)
Jag lade in den felaktiga mallen. Jag hittade ingen som gick att använda. I vilket fall finns under rubriken ” Krigsförberedelser” följande två nästan identiska texter:
”Den 18 oktober 1709 nådde krigsförklaringen det svenska riksrådet och som grund hade danskarna angivit att Sverige hade fuskat med Öresundstullen, samt att befolkningen i de forna danska landskapen Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän hade behandlats illa.”
Den 18 oktober 1709 nådde krigsförklaringen det svenska riksrådet och som grund hade danskarna bland annat angivit att Sverige hade fuskat med Öresundstullen, samt att befolkningen i de forna danska landskapen Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän hade behandlats illa.” Roger Viklund (diskussion) 14 oktober 2019 kl. 21.10 (CEST)