Wikipedia:Artikelgranskningar

Vanliga frågor

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst får nominera vilken artikel som helst på svenska Wikipedia för att bli granskad. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och nominatorn har rätt att när som helst dra tillbaka sin nominering. En artikel som läggs upp på denna sida måste inte hamna på sidan Artikelnomineringar, men den kan göra det om den bedöms som tillräckligt bra.

Processen för att nominera en artikel för granskning ser ut så här:

 1. Hitta en artikel du vill nominera.
 2. Lägg in den under rubriken Artikelgranskningar och lämplig ämnesrubrik[1] nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande mall:
==== [[Skriv namnet på artikeln här]] ====
*'''Begärd av:''' ~~~~
*'''Motivering:''' Din motivering här.
*'''Målsättning:''' En frivillig parameter där du beskriver vad du vill att artikeln ska uppnå efter att granskningen är gjord.

*'''Diskussion:'''

</div>
----
 1. Lägg in följande mall överst på artikelns diskussionssida: {{Artikelgranskningar}}
 • Vem får granska en artikel?

Det finns inga direkta krav för vem som får och inte får granska en artikel. Lättast att säga är att den som känner sig mest manad gärna får ta på sig ansvaret att granska en artikel. Det finns dock ett antal ämneskunniga personer som finns till för att hjälpa dig inom specifika områden. Tänk dock på att dessa nödvändigtvis inte hjälper dig med att redigera en artikel utan de finns främst till för att ge tips och råd om hur en artikel kan förbättras. När man granskar en artikel ska man se på artikeln med kritiska ögon, men det är viktigt att man kommer med konstruktiv kritik och att man inte klankar ned på någon annans arbete. Som artikelgranskare bör man ta i akt följande frågor när man ser över en artikel:

 • Saknas något?
 • Finns det någon uppgift som behöver utredas närmare?
 • Är någon uppgift helt irrelevant för ämnet?
 • Förekommer felaktiga uppgifter eller uppgifter som verkar osannolika?
 • Bryter enskilda meningar mot Wikipedias riktlinjer?
 • Är artikeln skriven från en neutral utgångspunkt?
 • Har artikeln ett globalt perspektiv?
 • Har alla bilder godtagbara licenser? Finns det andra bilder som kunde passa bättre?
 • Vem får bli ämneskunnig?

För att bli ämneskunnig krävs det att man är registrerad användare på svenska Wikipedia och att man känner sig mogen att svara på frågor om ämnet man är kunnig inom. Anser du att du uppfyller kraven för detta är det bara att anmäla sig under rubriken nedan.

 • Hur vet jag när artikelgranskningen ska avslutas?

Granskningen avslutas när nominatorn drar tillbaka nomineringen eller när artikeln uppnår något av nedanstående krav:

 • Artikeln har varit granskad i över sex månader.
 • Artikeln har blivit nominerad för bra- eller utmärkt-status eller nominerad för omprövning på denna sida.
 • Något slags konsensus har uppnåtts.
 • Artikelns målsättning har uppnåtts.
 • Vem får avsluta en granskning?

Den som känner sig mest manad och även som nominator får du avsluta artikelgranskningen. För att avsluta en granskning gör följande:

 1. Se vilket krav som uppfylls under frågan ovan.
 2. Gå till redigeringsläget på artikelns diskussionssida.
 3. Skriv {{DGT|Anledning|~~~~}} längst ned på diskussionssidan. Klistra sedan in all information som framkommit under granskningen under denna mall. Ta samtidigt bort mallen {{Artikelgranskningar}} från diskussionssidan.
 4. Sluta av med att ta bort artikeln från den här sidan.

Artikelgranskningar

  Natur/vetenskap/teknik  

Jaktprov

 • Begärd av: Ascilto (diskussion) 26 juni 2019 kl. 19.10 (CEST)
 • Motivering: Uttömmande, komplett källbelagd och väl illustrerad.
 • Målsättning: Att den skall kunna bli rekommenderad.
 • Diskussion:
Artikeln verkar beskriva svenska förhållanden. En flytt till Jaktprov i Sverige kanske vore på sin plats? bbx (diskussion) 9 augusti 2019 kl. 11.22 (CEST)
Tack för påpekandet.  Utfört. På samma vis handlar motsvarande artikel på enwp bara om amerikanska förhållande. WD-kopplingen är nu borta. /Ascilto (diskussion) 9 augusti 2019 kl. 15.52 (CEST)

Retriever

 • Begärd av: Ascilto (diskussion) 26 juni 2019 kl. 19.10 (CEST)
 • Motivering: Uttömmande, komplett källbelagd och väl illustrerad.
 • Målsättning: Att den skall kunna bli rekommenderad.
 • Diskussion:

  Kultur/media  

Lika för lika

 • Begärd av: Ascilto (diskussion) 26 juni 2019 kl. 19.08 (CEST)
 • Motivering: Ingående och i huvudsak notförsedd.
 • Målsättning: Att den skall kunna bli rekommenderad.
 • Diskussion:

Pericles (pjäs)

 • Begärd av: Ascilto (diskussion) 26 juni 2019 kl. 19.08 (CEST)
 • Motivering: Ingående och i huvudsak notförsedd.
 • Målsättning: Att den skall kunna bli rekommenderad.
 • Diskussion:

Delar av kritiken nedan kan troligen riktas även mot andra Shakespeare-pjäser som just nu ligger här. Jag tar därför upp de här istället för att ändra i artikeln.

Inledning
 • Mycket kort. Skulle behöva en sammanfattning av handlingen och andra viktiga punkter ur artikeln.
 • Skall klassifikationen vara kvar här bör det snabbt förklaras mer vad det är som gör att Pericles räknas som romanesk. Försonande slut efter tragisk handling finns även i pjäser som inte räknas till denna grupp.
Tillkomsthistoria
 • "Den enda versionen av pjäsen som existerar är den som trycktes i den första kvartoupplagan 1609" borde troligen ändras till "Samtliga versioner utgår från den kvartoupplaga som trycktes 1609".
 • Det vore önskvärt att här också förklara vara för "Appolonius" bytt namn till "Pericles".
Kritik
 • Jag anser att "Kritik" är mer övergripande än "Analys". Rubriken "Kritik" borde därför byta namn till "Mottagningshistoria".
 • Det bör noteras även här att pjäsen tydligen var populär i början av 1600-talet.
 • Ben Jonsons citat bör också förses med not om originalformuleringen ("mouldy tale") och originalkällan.
Diverse
 • Eftersom de redaktionella svårigheterna här verkar större än för många andra Shakespeare-pjäser tycker jag det vore önskvärt med ett stycke om detta. Min upplaga (The Oxford Shakespeare) har t.ex. inkorporerat vissa delar ur Wilkins pjäs.
 • Det tredje citatet blir lite svårläst då det inte tabuleras ordentligt. Finns det möjligheter att ändra?

andejons (diskussion) 10 augusti 2019 kl. 13.44 (CEST)

Tack för synpunkterna, de kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med artiklarna, men begäran om granskning är gjord med målet att detta arbete under utveckling under tiden skall kunna bli rekommenderad, likt en serie artiklar om Shakespearepjäser som utvecklats lika långt och redan är rekommenderade (Cymbeline, En vintersaga, En midsommarnattsdröm, Som ni behagar och Troilus och Cressida) liksom några artiklar som inte utvecklats lika långt (Hamlet, Macbeth och Othello). Begäran handlar inte om att det skall kunna bli en färdig artikel som kan nomineras till utvald. Så vitt jag förstår handlar inte invändningarna om kriterierna för att artiklarna skall kunna bli rekommenderade.
En rekommenderad artikel …
1.… saknar åtgärdsmallar.
2.… ger sammanhang, se Wikipedia:Skriv ut det självklara.
3.… täcker in det viktigaste inom området.
4.… har ett korrekt språk utan stav- eller grammatikfel.
5.… ingår i wikistrukturen med wikilänkar, kategorier och eventuella interwikilänkar.
6.… har en källförteckning och källbelägger helst de olika avsnitten genom noter.
7.… har klarlagd upphovsrättsstatus för alla bilder som finns. En artikel helt utan bilder kan väljas till rekommenderad eller bra.
8.… har ett objekt på Wikidata med länk till artikeln.
Inledningen kan utökas med en kort sammanfattning av handlingen, det skulle ge ett bättre sammanhang. När det gäller dispositionen - om Analys eller Kritik skall vara den överordnade rubriken - så följer denna mönstret från Timon av Aten som är antagen till utmärkt och följer även ämnesguiden Wikipedia:Att skriva om litteratur: 1. Historia, 2. Handling, 3. Analys. Det avsnitt som benämns Kritik följer vidare dispositionen i standardhandboken The Oxford Companion to Shakespeare. Dispositionen har också diskuterats på Wikipediadiskussion:Att skriva om fiktion#Disposition av artiklar om verk (i olika medier). /Ascilto (diskussion) 3 september 2019 kl. 15.15 (CEST)
De flesta kriterierna är ganska basala; om du vill ha en utvärdering av dem kan jag göra en sådan genomgång, även om jag är rätt säker på att jag inte kommer hitta speciellt mycket ytterligare. De som verkligen är viktiga för rekommenderade artiklar är de som gäller sammanhang, att artikeln täcker det viktiga och att språket överlag är bra, övrigt går ganska enkelt att putsa upp. De flesta av mina påpekanden gäller också detta på olika sätt. Om du dock vill ha en formell koppling till dessa även vad gäller rubrikerna menar jag att det inte är korrekt svenska att se en genomgång av kritisk mottagning av ett verk som en analys av det. Den länkade diskussionen kan jag inte heller se som utmynnande i något klart ställningstagande för någon specifik struktur. För min del är frågan dock inte superviktig, och jag skulle inte protestera om artikeln uppgraderades utan att den ändrades, även om jag tycker att det vore en klar förbättring.
andejons (diskussion) 4 september 2019 kl. 15.51 (CEST)
Att (utifrån källor) skriva om pjäsernas teman och motiv respektive stildrag är just analys och inte kritik. Medan att återge vilka omdömen olika bedömare avgett om pjäserna är kritik som i sin tur är en underkategori till analys. Analys av teman respektive stildrag består sällan av omdömen; och om de skulle göra det hänförs det till kritikavsnittet. Kritik skall som jag ser det bygga på omdömen, medan analys kan bestå av såväl iakttagelser som omdömen. /Ascilto (diskussion) 4 september 2019 kl. 17.40 (CEST)

Slutet gott, allting gott

 • Begärd av: Ascilto (diskussion) 26 juni 2019 kl. 19.08 (CEST)
 • Motivering: Ingående och i huvudsak notförsedd.
 • Målsättning: Att den skall kunna bli rekommenderad.
 • Diskussion:

Titus Andronicus

 • Begärd av: Ascilto (diskussion) 26 juni 2019 kl. 19.08 (CEST)
 • Motivering: Ingående och i huvudsak notförsedd.
 • Målsättning: Att den skall kunna bli rekommenderad.
 • Diskussion:

Trettondagsafton (pjäs)

 • Begärd av: Ascilto (diskussion) 26 juni 2019 kl. 19.08 (CEST)
 • Motivering: Ingående och i huvudsak notförsedd.
 • Målsättning: Att den skall kunna bli rekommenderad.
 • Diskussion:

Pier Paolo Pasolini

 • Begärd av: Ascilto (diskussion) 26 juni 2019 kl. 19.08 (CEST)
 • Motivering: Uttömmande och komplett källbelagd.
 • Målsättning: Att den skall kunna bli rekommenderad.
 • Diskussion:

Rafael Ramstedt

 • Begärd av: Lantgård (diskussion) 1 augusti 2019 kl. 15.12 (CEST)
 • Motivering: Uttömmande, helt källbelagd och har illustration.
 • Målsättning: Att den skall kunna bli rekommenderad.
 • Diskussion:

Fanny och Alexander

 • Begärd av: Alexander Alejandro (diskussion) 12 augusti 2019 kl. 14.56 (CEST)
 • Motivering: Artikeln fick en omfattande utökning tidigare i juni, och stora delar är översatta från den engelska artikelversionen. Därför kan den behövas granskas med kritiska ögon.
 • Målsättning: Att den kan bli utvald till utmärkt.
 • Diskussion:

Gormenghast

 • Begärd av: Árna (diskussion) 25 augusti kl. 01.23 (CEST)
 • Motivering: En utökad artikel som blivit omfattande och källbelagd.
 • Målsättning: Att artikeln blir rekommenderad.
 • Diskussion:

  Geografi/samhälle  

  Språk  

Afrikaans

 • Begärd av: Sjunnesson (diskussion) 3 augusti 2019 kl. 08.24 (CEST)
 • Motivering: En utökad och lång artikel som behöver granskas.
 • Målsättning: Att artikeln kan utses till Rekommenderad, eventuellt nomineras till Utvald.
 • Diskussion:

Kanske Ascilto, Ataraxim, Deryni, Idunius, Jan Arvid Götesson, Roger Viklund, Tostarpadius och Yger är intresserade av att granska artikeln? Sjunnesson (diskussion) 8 oktober 2019 kl. 18.47 (CEST)

Jag anmäler intresse, men det kan dröja några dagar innan jag kan lägga tid på artikeln. Deryni (diskussion) 8 oktober 2019 kl. 17.41 (CEST)
Jag tjuvstartade genom att granska ingressen, vilket den mådde bra av. Jag flyttade också innehållsförteckningen, så att hålrummet mot faktamallen försvann. Det är jag dock inte helt nöjd med. Jag skulle vilja att ingressen låg före TOC. Jag passade också på att lägga mallen för granskning på artikelns diskussionssida. Allt gott! Deryni (diskussion) 8 oktober 2019 kl. 18.51 (CEST)

  Sport/fritid  

Inga artiklar för tillfället.

  Historia  

Lyndon B. Johnsons presidentskap

 • Begärd av: Tostarpadius (diskussion) 17 april 2019 kl. 20.42 (CEST)
 • Motivering: Artikeln blev inte antagen till utvald på grund av allför stora brister.
 • Målsättning: Att den kan nomineras igen, denna gång med framgång.
 • Diskussion:

Kanske Alexander Alejandro, Ascilto, Ataraxim, Deryni, Historiker, Idunius, Jan Arvid Götesson, Tostarpadius och Yger är intresserade av att granska artikeln? Sjunnesson (diskussion) 8 oktober 2019 kl. 18.48 (CEST)


Slaget vid Helsingborg

 • Begärd av: jiˈesˌdeːo ] 7 augusti 2019 kl. 00.02 (CEST)
 • Motivering: Redan utmärkt artikel som behöver ses igenom efter större utökning.
 • Målsättning: Fortsatt utmärkt status.
 • Diskussion:
Snyggt jobbat! Jag har fixat de länkar som har flera betydelser. Alexander Alejandro (diskussion) 7 augusti 2019 kl. 00.24 (CEST)
Tackar! Det kan vara svårt att hålla koll på alla adelsmän med samma namn ibland. -- jiˈesˌdeːo ] 9 augusti 2019 kl. 11.01 (CEST)

Danska fälttåget i Skåne och Blekinge 1709–1710

 • Begärd av: jiˈesˌdeːo ] 9 augusti 2019 kl. 10.56 (CEST)
 • Motivering: Ganska omfattande artikel som skulle behöva ses över för att se om den är sammanhängande, heltäckande och utan lösa trådar.
 • Målsättning: En möjlig framtida nominering till utvald.
 • Diskussion:
Konkret fråga: är artikelnamnet korrekt eller bör det till exempel bara vara "Fälttåget i Skåne och Blekinge 1709-1710"? -- jiˈesˌdeːo ] 9 augusti 2019 kl. 11.00 (CEST)
Nej, det är bra med tydlighet i detta fall. Tostarpadius (diskussion) 12 september 2019 kl. 07.11 (CEST)

  Listor  

Inga listor för tillfället.

  Portaler  

Inga portaler för tillfället.

Ämneskunniga

Dessa användare har specialistkunskaper (eller åtminstone stort intresse) inom vissa ämnesområden. Kontakta dem gärna, till exempel på deras diskussionssidor, om du behöver hjälp i något av "deras" ämnen.

Användarnamn Går att kontakta angående Information Meriter
Adville Biologi (främst kroppen och evolutionen), Medicinsk teknik, allmänt om fysik och kemi Lärare inom Ma/No som hållit sig up to date med sina ämnen Utbildad Ma/No-lärare, åk 4-9 och medicinskteknisk ingenjör
AHA Biologi (främst zoologi, ornitologi, systematik), konst (främst samtidskonst och svensk 1900-tal), arkitektur, musik (främst populärmusik men även 1900-tals avantgarde),
Alexander Alejandro Historia (särskilt Sveriges krigshistoria), datorspel, film, TV, populärlitteratur, ibland politik. Har mycket stor koll på flera datorspel och filmer (särskilt på dem som jag äger själv), samt på utvalda tv-serier och romaner. Läser mycket historia, främst Sveriges krigshistoria men också en hel del om de stora krigen som skedde utanför Sverige, och skriver artiklar utifrån flera källor. Skriver ibland om svensk politik. Högskoleexamen inom speldesign och läst militiärhistorisk kurs. Samt flera fritidsintressen.
Anhn Energiteknik, kärnkraft, solkraft, vindkraft, mekanik, hållfasthetslära Master maskinteknik, arbetar i kärnkraftsbranschen
Ascilto Teater, dramatik, hundar, hästar. Teater & dramatik: Universitetsstudier, långvarig yrkeserfarenhet, arkiv & bibliotek med facklitteratur.
Hundar & hästar: Långvariga fritidsintressen, bibliotek med facklitteratur.
Blåmes Geografi, musik, spel, filmer, språk
Deryni Astronomi, skola, skrivande Lärare, rektor, journalist, författare, utredare Verksam inom utbildning. Naturvetenskap på högskolan.
dnm Statsvetenskap, sociologi, kriminologi, genusteorier av diverse slag, ekonomi, politik, historia. Verksam inom utbildning och forskning
FBQ Historia (särskilt Sveriges historia) Svensk kulturhistoria - ett något luddigt begrepp och ett gigantiskt område, där jag har en hel del luckor, men svårt att säga ringa in exakt var. Har ägnat mig en hel del åt hembygdsforskning i Norduppland och studerat källmaterial medeltid och fram till ca 1800, en del liknande på andra håll. Svensk glastillverkning före 1900, svenskt silver före 1900, fotografier och fotografiutveckling 1839-1875, dräkthistoria mest 1800-tal, fajans och tidigt flintgods, svensk möbelkultur -1900 och en del annat i den vägen, materiell kultur över huvud taget, främst före 1850 även om jag ibland rör mig lite framåt, kanske som längst emot 1930. Också lite som Yger, litteratur, konst, vetenskap under 1600- 1700- och 1800-talet - även om jag kanske inte direkt fokuserat på idéhistoria. Fil. kand. i arkeologi, kandidatuppsats i etnologi, studier i historia, ekonomisk historia, konsthistoria och kulturvetenskap m.m. och en del egenstudier.
Glentamara EU-politik, fysik Tekn. dr i fysik, forskare, intresserad av EU-politik
Historiker Historia, särskilt svensk stormaktstid, första och andra världskrigen
Holger.Ellgaard Stockholms arkitektur, tekniska utveckling och stadsplanering Pensionerad arkitekt. Mitt modersmål är tyska, fråga gärna om ni vill ha hjälp med översättningar. Arkitektutbildning vid Technische Universität Berlin med avslut Diplom-Ingenieur.
Idunius Historia, konst, arkitektur, litteratur, musik Fil.mag i kulturhistoria/historia med påbörjad forskning inom engelsk renässans.
Jan Arvid Götesson Molekylärbiologi, evolutionsbiologi, evolutionär psykologi, filologi, lingvistik, nordiska språk, finsk‐ugriska språk, Nya Hollands språk, folkmål, folkkultur, runologi, hembygdskunskap, återupplivande av hotade språk, politisk vänsterlitteratur, konservatism Artiklar om molekylärbiologi i vetenskapliga tidskrifter, arbete på centrum för hotade språk.
Joshua06 Försvarsmakten, militärväsen, försvarsindustri, försvarsbeslut. Har väldigt bra koll på det mesta rörande Försvarsmakten och dess utveckling, organisation och historia från 1900-talet och framåt. Bidrar även till Wikimedia Commons med illustrationer från före detta regementen, flottiljer och andra militärväsen. Ett fritidsintresse som vuxit fram genom åren. Skrivit nästan samtliga artiklar om försvarsbeslut och garnisoner. Täckt in så att alla förband som existerat i Sverige under 1900-talet har egen artikel. Standardiserat alla artiklar med anknytning till Försvarsmakten, så de är likformiga.
Mange01 Data-/telekommunikation, särskilt trådlös kommunikation. Akademia. Universitetsadjunkt. Medförfattare till grundläggande läroböcker i datavetenskap. Påbörjade forskarstudier. Gav världens första akademiska kurs om Wikipedia.
Paracel63 Tecknade serier, animerad film, språk, geografi och historia. Bra på serier (särskilt vuxenserier) från Frankrike, Sydeuropa, Argentina och Japan. Har facklitteratur och, genom språkkunskaper, tillgång till artiklar på diverse språkversioner av Wikipedia. Vad gäller animerad film specialintresserad av Studio Ghibli, Madhouse och all animation av realistisk karaktär. Även större intressen av språk, geografi och historia. Extra intresserad av katalansk kultur. F.d. redaktör för Bild & Bubbla, översättare av serier från franska (bl.a. Lucky Luke och Smurfarna), f.d. ämnesexpert på Nationalencyklopedin, håller föredrag om anime. Läst geografi, journalistik och franska på universitetet.
Rasmus 28 Historia, samhällsvetenskap, militärväsen, kommunikationer, numismatik Har länga varit intresserad av flera olika saker, är främst intresserad av militärväsen, mynt och järnvägar men har även vissa kunskaper gällande besläktade ämnen såsom spårvägar, flyg, fartyg, sedlar, medaljer, samhällsvetenskap och allmän historia. Har även särskilda intressen gällande uniformer och militärmusik inom vilka ämnen jag skrivit ett betydande antal artiklar. Mångåriga fritidsintressen
Skottniss Buddhism
Tanzania Historia, kultur, litteratur Litteratur, litteraturhistoria, litteraturteori. Intresserad av och har gott om källor om litteratur. Masterstudent i litteraturvetenskap. Studerat under David Damrosch bl.a.
Thuresson Historia, geografi, litteratur, film
Tomas e Kemi, fysik, naturvetenskap och teknik allmänt, teknik- och vetenskapshistoria, biomedicin, läkemedel, militärväsen, ekonomi, vin, mat och dryck allmänt. Utbildningsmässigt kemitekniker, tekn.dr. i fysikalisk kemi, därutöver en del biologi och ekonomi/samhällsvetenskap.
Tostarpadius Historia, geografi, filosofi, religion, samhällsvetenskap, politik, konst, arkitektur, litteratur, musik, språk Teologie kandidatexamen. Påbörjad doktorandutbildning. Universitetskurser i andra ämnen, främst klassiska språk. Mångåriga fritidsintressen.
Vannucci Kunskap rörande Albanien, som exempelvis albansk historia, kultur och språk. Goda baskunskaper i ämnet, kan bistå med svar i tvistefrågor rörande vanligt förekommande felaktigheter i ämnet. Har ett litet "bibliotek" med böcker om Albanien som växer successivt med nya inköp. Ett fritidsintresse sedan 2001 om jag minns rätt.
Yger Historia (särskilt Sverige under 1800-talet)
Administrativa indelningar i Sverige, speciellt socknar
Speciellt intresserad av 1830-1890 och hur de olika tanketrenderna var då. 40+ års fritidsstudier.
Skrivit alla sockenartiklar i sv:wp

Referenser

 1. ^ Notering: Ämnesindelningen är ett försök att göra det lättare att hitta nominerade artiklar i en viss kategori. Indelningen är gjort enligt någon sorts princip om minsta möjliga förvåning eller logik, det vill säga att artiklar som behandlar skeenden från förr nog har med Historia att göra, artiklar som behandlar verk/publikation av något slag nog kan tillhöra Kultur/media. Det är upp till nominatorn att bestämma var artikeln bäst "hör hemma" och för enkelhets skull bör kanske artikeln ligga kvar där under hela nomineringstiden.