Li Si

Li Si (李斯, cirka 280 f.Kr. - sep. eller okt. 208 f.Kr.) var en framstående premiärminister i staten Qin och senare i Qin-dynastins enade Kina, mellan 246 f.Kr. och 208 f.Kr. Han var en känd anhängare av legalismen och en framstående kalligraf. Li Si tjänare två kejsare: Qin Shi Huang, kung av Qin och senare den förste kejasaren av Kina, och hans son Qin Er Shi. Han var en mäktig man i hovet och ledande i centeraliseringen av staten, standardiseringen av måttsystemet och skriftsystemet. Han sägs även ha förföljt anhängare av konfucianismen och andra motståndare till legalismen.