Главная страница

Ten artykuł dotyczy żeglugi. Zobacz też: zanurzenie w matematyce.

Zanurzenie – na statku wodnym jest to odległość pionowa mierzona na owrężu pomiędzy letnią wodnicą ładunkową, a górną powierzchnią stępki płaskiej lub punktem zetknięcia się wewnętrznej powierzchni poszycia poszycia ze stępką belkową.

Zanurzenie jednostek pływających z wyznaczoną drzewną wolną burtą mierzy się na burcie do letniej drzewnej linii ładunkowej.

Zanurzenie oznacza się literą T.

Bibliografia uzupełniająca

Barbara Webb, Dziesięciojęzyczny słownik żeglarski, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk, 1975, str. 32, punkt 22.