Главная страница

Wyznanie – określenie grupy religijnej wewnątrz większego prądu religijnego (w literaturze protestanckiej obecne jest także zapożyczone z języka angielskiego określenie denominacja). Termin zbliżony do pierwotnego znaczenia słowa sekta – bez współcześnie, powszechnie mu nadanego, pejoratywnego zabarwienia.

Pojedyncze wyznanie posiada na ogół jedną obowiązującą doktrynę. Jednostki większe niż wyznanie są zróżnicowane doktrynalnie, a jednostki mniejsze stanowią jedynie podział administracyjny, bez różnic w wierze.

Na przykład wewnątrz chrześcijaństwa wyznaniami są: katolicyzm, prawosławie, luteranizm, kalwinizm, mariawityzm i inne. W przypadku buddyzmu wyznaniami można określić szkoły: Theravada, Mahajana, Wadżrajana i inne. W przypadku rodzimowierstwa słowiańskiego: Rodzimy Kościół Polski, Zrzeszenie Wiary Rodzimej i inne.

Wyznanie może być podzielone organizacyjnie na mniejsze wspólnoty religijne.

Wszystkich słów używanych na określenie grupy religijnej można używać wymiennie, jednak da się zauważyć tendencję do nadawania następujących znaczeń poszczególnym terminom:

  • religia – najwyższy poziom hierarchii podziału;
  • wyznanie (denominacja) – grupa wewnątrz religii o wspólnych zasadach wiary;
  • Kościół, Zbór, Cerkiew – grupa (wspólnota) wewnątrz wyznania.

Największe pod względem liczby wiernych wyznania w Polsce

Kościół lub związek wyznaniowy Jednostki kościelne Duchowni Wyznawcy (w tysiącach)[1][2] Rok danych
Kościół rzymskokatolicki 10 108 29 854 33 693 2008
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 232 404 504 2008
Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy 1814 style="text-align: right" class="tabela-liczba" data-sort-value="&Błąd w wyrażeniu: nierozpoznane słowo „brak”Błąd w wyrażeniu: nierozpoznane słowo „brak”Błąd w wyrażeniu: nierozpoznane słowo „brak”Błąd w wyrażeniu: nierozpoznane słowo „brak”Błąd w wyrażeniu: nierozpoznane słowo „brak”Błąd w wyrażeniu: nierozpoznane słowo „brak”Błąd w wyrażeniu: nierozpoznane słowo „brak”Błąd w wyrażeniu: nierozpoznane słowo „brak”Błąd w wyrażeniu: nierozpoznane słowo „brak”Błąd w wyrażeniu: nierozpoznane słowo „brak”Błąd w wyrażeniu: nierozpoznane słowo „brak”Błąd w wyrażeniu: nierozpoznane słowo „brak”Błąd w wyrażeniu: nierozpoznane słowo „brak”Błąd w wyrażeniu: nierozpoznane słowo „brak”Błąd w wyrażeniu: nierozpoznane słowo „brak”Błąd w wyrażeniu: nierozpoznane słowo „brak”.Błąd w wyrażeniu: nierozpoznane słowo „brak”" | brak danych 127 2010
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP 134 186 75 2008
Kościół greckokatolicki 134 74 55 2008
Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP 36 25 23,7 2008
Kościół Zielonoświątkowy w RP 211 345 21,5 2008
Kościół Polskokatolicki w RP 81 88 18,8 2007
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 154 60 9,6 2008

Zobacz też