Главная страница

Wodowanie poprzeczne kadłuba promu w Stoczni Północnej
Wodowanie wzdłużne w Stoczni Gdańskiej

Wodowanie to wprowadzenie statku wodnego albo innego obiektu pływającego na wodę po budowie, remoncie, transporcie itp.

Wodowania można dokonać poprzez:

Szczególnie uroczyste jest wodowanie jednostki nowozbudowanej w stoczni połączone z chrztem i nadaniem nazwy.

Szablon:Żegluga stub