Главная страница

Wikipedia:Wikiprojekt/infobox

Opiekunowie

Opiekunowie
My i kontakt z nami

Pomoc

Pomoc
Szablony, style

Dyskusja

Dyskusje
Nasze rozmowy

Archiwum

Archiwum rubryki
To co było...

Statystyki

Statystyki
Statystyki Wikiprojektu

Projekt ten powstał, by skupić pracę związaną z przyznawaniem wyróżnień treściom zawartym w polskojęzycznej Wikipedii w jednym miejscu. Ta strona i jej podstrony zawierają sugestie i zalecenia dotyczące pracy nad wyróżnianiem treści, które służą pomocą innym wikipedystom zajmującym się tym zadaniem. Jeśli chciałbyś pomóc, dopisz się do tabeli z opiekunami tego projektu i zobacz, jakie zadania zostały przedstawione do zrealizowania, oraz dołącz do bieżących prac związanych z sprawdzaniem zgłoszonych artykułów i ilustracji.

Cele Projektu

Wikiprojekt ma na celu koordynowanie prac związanych z przyznawaniem wyróżnień treściom zawartym w polskojęzycznej Wikipedii oraz skupienie w jednym miejscu wikipedystów, którzy chcieliby zajmować się regularnym poprawianiem artykułów.

Projekt nadaje wyróżnienia w pięciu kategoriach: Dobry artykuł, Artykuł na medal, Ilustracja na medal, Lista na medal oraz Grupa artykułów. Dodatkowo, wyróżnione treści prezentowane są na stronie głównej z pomocą przygotowywanych w projekcie harmonogramów ekspozycji.

Cele Pośrednie

  • Wybór i przygotowanie zgłoszonych artykułów do ekspozycji na stronie głównej.
  • Kategoryzacja, ujednolicenie i dostosowanie haseł do ogólnie przyjętych zaleceń w czasie sprawdzania nominacji, oraz przed ekspozycją na stronie głównej.
  • Dopilnowanie by autorzy zadbali o odpowiednie źródła w odznaczanych artykułach. Chcemy dostarczyć czytelnikowi tylko sprawdzonych informacji.
  • Zachęcanie autorów do poprawiania jakości już istniejących haseł.
  • Koordynacja przy tworzeniu rubryk dla portali tematycznych. Pracując wspólnie możemy zadbać o odpowiednią aktualizację i unikniemy bałaganu.
  • Zbieranie, opisywanie oraz stałe aktualizowanie stron Wikiprojektu, instrukcji oraz zaleceń dla użytkowników chętnych brać udział w aktualizacji rubryki.
  • Zebranie w jednym miejscu wikipedystów, którzy biorą udział w poprawianiu artykułów i/ lub wyszukiwaniu nowych haseł zgłaszanych do nominacji.
  • Stworzenie przyjaznego miejsca do wymiany poglądów oraz wzajemnej pomocy i współpracy.

Opiekunowie


Do wykorzystania na własnej stronie

W wieży aktywności wpisujemy:
{{User projekt xxx}}
Szablon ten dodaje ramkę:

Szablon:User projekt XXX


Wikiprojekt:Wyróżniona zawartość Wikipedii/opiekunowie


Kategoria:Wikiprojekt Czy wiesz