Главная страница

Do strony głównej wykluczenia odpowiedzialności

Zastrzeżenia dotyczące pojęć medycznych

WIKIPEDIA NIE ZAWIERA PORAD MEDYCZNYCH!

Wikipedia zawiera artykuły z wielu dziedzin medycznych, jednak bez żadnej gwarancji, że którykolwiek z tych artykułów jest dokładny i zgodny z aktualną wiedzą. Nie ma absolutnie żadnej pewności, że jakiekolwiek informacje zawarte lub cytowane w artykule dotyczące spraw medycznych są prawdziwe, poprawne, dokładne i aktualne. Zdecydowana większość tych artykułów jest napisana w części lub w całości przez osoby niezwiązane z medycyną. Nawet jeżeli opis zawarty w artykule jest zgodny z aktualną wiedzą medyczną, może nie mieć zastosowania do konkretnego przypadku.

Informacje medyczne w Wikipedii mają w najlepszym razie charakter ogólny i nie mogą zastępować porady lekarza (takiego jak lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, farmaceuta/chemik, fizjoterapeuta, położna, pielęgniarka, ratownik medyczny i podobni). Wikipedia nie jest lekarzem.

Żaden z poszczególnych autorów, administratorów, programistów czy sponsorów Wikipedii, ani nikt inny związany z Wikipedią nie może brać odpowiedzialności za wyniki i konsekwencje jakiejkolwiek próby wykorzystania informacji przedstawionych w tej witrynie.

Żadne dane w serwisie Wikipedia.org lub dołączone jako część jakiegokolwiek projektu Wikimedia Foundation nie powinny być interpretowane jako próba przedstawienia/wyrażenia opinii medycznej lub w inny sposób zaangażowania się w praktykę medyczną.