Главная страница

{{{imię i nazwisko}}}
{{{imię i nazwisko org}}}
{{{pseudonim}}}
[[Plik:{{{grafika}}}|240x240px|alt=Ilustracja|{{{opis grafiki}}}]]
{{{opis grafiki}}}
Imię i nazwisko {{{pełne imię i nazwisko}}}
Data i miejsce urodzenia {{{data urodzenia}}}
{{{miejsce urodzenia}}}
Data i miejsce śmierci {{{data śmierci}}}
{{{miejsce śmierci}}}
Narodowość {{{narodowość}}}
Język {{{język}}}
Alma Mater {{{Alma Mater}}}
Dziedzina sztuki {{{dziedzina sztuki}}}
Epoka {{{epoka}}}
Muzeum artysty {{{muzeum artysty}}}
Ważne dzieła

{{{ważne dzieła}}}

[[Plik:{{{faksymile}}}|130x100px|alt=Faksymile|{{{opis faksymile}}}]]
{{{opis faksymile}}}

Kamienica przy ul. Waliców 14 w Warszawie, w której do sierpnia 1942 mieszkał Władysław Szlengel

Władysław Szlengel (ur. 1912[1] lub w 1914[2] w Warszawie, zm. 8 maja 1943 tamże) – polski poeta pochodzenia żydowskiego, autor tekstów kabaretowych i piosenek, dziennikarz, aktor estradowy. W latach 1940–1943 przebywał w getcie warszawskim, gdzie kontynuował działalność pisarską i artystyczną. Za sprawą wierszy pisanych w owym czasie zwany jest poetą getta.

W źródłach jego nazwisko pojawia się w różnych wariantach, także jako: Schlengel, Szchlengel, Szlengiel, Szlengl lub Sztengel[3].

Młodość

Władysław Szlengel urodził się w 1912[1] (według innych źródeł w 1914)[2] w Warszawie w rodzinie żydowskiej. Ojciec, Maurycy Szlengel[4] był artystą malarzem i scenografem. Zmarł 7 grudnia 1934 w wieku 50 lat[5]. Matka, Mala z domu Wermus, zmarła 30 lipca 1936[6]. Maurycy i Mala Szlenglowie spoczywają na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie, jednak ich nagrobek nie zachował się do dnia dzisiejszego. Z nekrologów rodziców Szlengla wynika, że miał brata lub braci.

Władysław Szlengel mieszkał w kamienicy przy ulicy Waliców 14[7][8] (Hipoteka 6788, w 1930 dom należał do Zygmunta Mintza [9]). Pod tym adresem w warszawskiej książce telefonicznej na rok 1930 widnieje Maurycy Szlengel (artysta)[9]. Ojciec Władysława wymieniony jest także w książce na lata 1938/1939[10], mimo że już wtedy nie żył. Szlengel w 1930 ukończył trzyklasową warszawską Szkołę Handlową Zgromadzenia Kupców (szkołę tę ukończył także Ludwik Sempoliński, który w przyszłości będzie grał teksty Szlengla oraz historyk Marian Fuks, który będzie pisał o Szlenglu w swoich pracach naukowych). Miał żonę, której imię pozostaje nieznane[11].

Twórczość do 1939 roku

31 sierpnia 1930 w „Naszym Przeglądzie opublikował wiersz Cjankali (daw. nazwa cyjanku potasu), dotyczący wystawianego wtedy przez Leona Schillera dramatu Friedricha Wolffa, poruszającego sprawę legalizacji aborcji.

Po tym debiucie nadal posyłał swoje wiersze do prasy. W listopadzie 1931 ukazała się w tygodniku ilustrowanym „Kino"[12] krótka notatka: P. Władysław Szlengiel, Wiersz dobry, ale nie aktualny, wiec nie skorzystamy. W lipcu 1934 dziennik „5-ta Rano" jako jedną „Z teki prac czytelników" wydrukował jego satyrę Żądam pomnika dla Johna Dillingera, wiersz nawiązujący do najświeższych doniesień na temat śmierci i pogrzebu słynnego gangstera[13]. Pojedyncze wiersze ukazały się także w „Kinie", m.in. Manifest widzów z przedmieścia (listopad 1934)[14]. W 1935 „Kino" zamieściło na swoich łamach list Uznanie dla młodego poety: Przesyłam w znaczkach pocztowych groszy 50 na cel dobroczynny, aby uczcić pana Władysława Szlengiela za piękny wiersz o małej Shirley w numerze gwiazdkowym [15] (chodziło o wiersz Gwiazdka małej gwiazdki[16]). Bardziej regularnie jego utwory zaczęły ukazywać się w prasie w drugiej połowie lat trzydziestych, zwłaszcza od 1937.

W 1936 Szlengel wystąpił do sądu przeciwko pracownikowi polskiego radia Henrykowi Bielickiemu, oskarżając go o plagiat. Szlengel złożył na rzecz Bielickiego scenariusz słuchowiska Ludzie na dnie w październiku 1934 roku, słuchowisko to 7 marca 1936 roku pojawiło się na falach eteru pod tytułem Trzy mile od brzegu w programie Wesoła Syrena. Autorem miała być osoba ukryta pod kryptonimem Henbiel. Pełnomocnikiem Szlengla w tej sprawie był Jan Brzechwa[17]. Prasa informowała o rozpoczęciu procesu 3 czerwca 1936[18] i o jego zakończeniu 28 września 1936[19]. Opisywała też szczegóły zdarzenia, wedle których Bielicki próbował uniemożliwić Szlenglowi wysłuchanie audycji: najpierw bezskutecznie zapraszając go o tej porze do siebie, a potem odwiedzając go w dniu emisji w domu i uszkadzając radioodbiornik. Sprawa toczyła się w warszawskim Sądzie Okręgowym w pierwszej instancji; Bielicki skazany został na 3 miesiące aresztu w zawieszeniu 25 września 1936 roku; od wyroku złożono odwołanie. Sprawa znalazła się na wokandzie Sądu Apelacyjnego. W apelacji adwokat drugiej strony podnosił kwestię żydowskiego pochodzenia świadków oskarżenia, domagając się, by nie dawać wiary ich zeznaniom. 5 stycznia 1937 roku sąd apelacyjny potwierdził wyrok pierwszej instancji. Był to pierwszy w Polsce proces o plagiat radiowy[20][21].

W 1937 Szlengel podpisał apel ponad 300 polskich pisarzy do Ministra Oświecenia Publicznego o zarządzenie rewizji reformy ortograficznej z 1936. Posiedzenie protestacyjne przeciw nowej pisowni odbyło się w Towarzystwie Literatów i Dziennikarzy w Warszawie 18 listopada 1937. Chodziło o rewizję prac Komisji Ortograficznej z lat 1935–1936[22].

W 1938 należał do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS[23].

Nagrania płytowe (1935–1939)

Szlengel był autorem ponad 70 piosenek (w tym około 40 tang), które w latach 1935–1939 były nagrywane na płytach Syrena-Electro i Odeon. Śpiewali je tacy wybitni piosenkarze z okresu lat 30. jak: Adam Aston, Janusz Popławski, Tadeusz Faliszewski, Albert Harris, Mieczysław Fogg, Stefan Witas czy Wiera Gran.

Wśród tekstów jego autorstwa istotną część stanowiły polskie wersje przebojów zagranicznych i piosenek z filmów: Judeł gra na skrzypcach (Jidł mit'n fidł, 1936), Noc w operze (A night at the opera, 1935), Panna Lili (Fräulein Lilli, 1936), Król kobiet (The Great Ziegfeld, 1936), Tango Notturno (1937), Vivere (włoski film z 1936).

Opiewał też koloryt kulturowy Warszawy. Pisał teksty stylizowane na miejski folklor, przeboje andrusowskie (łobuzerskie, cwaniackie) – pastisze na tyle przekonujące, że faktycznie stały się częścią folkloru, z którym identyfikowały się pokolenia mieszkańców stolicy[24]. W piosenkach tworzył pełne ciepła i serdeczności obrazki poetyckie[25], utrwalając w nich wizerunki postaci z niższych sfer, ulicy czy półświatka (Panna Andzia ma wychodne, Jadziem, panie Zielonka, Dziewczyna z Podwala). Inspirowało go środowisko, w którym dorastał – różnorodność i barwność typów ludzkich z rejonu ulic Chłodnej, Ciepłej i Krochmalnej.

Od początku pisania dla branży fonograficznej współpracował dużo z kompozytorem Bolesławem Mucmanem, urodzonym także na Walicowie. Kilka tekstów napisał do muzyki Ryszarda Sielickiego, z którym się przyjaźnił, a który związany był wówczas z wytwórnią płytową Odeon. Przez pierwsze lata teksty tworzył najczęściej w spółce autorskiej z Józefem Lipskim

Kabaret i teatry rewiowe (1932–1939)

Zobacz więcej w artykule Dzieła Władysława Szlengla, w sekcji Teksty kabaretowe.

Pisał teksty dla kabaretów i teatrów rewiowych. Zaczynał od współpracy z teatrzykami zlokalizowanymi na Woli. W lutym 1932 czasopismo „Trubadur Warszawy” donosiło, że kino-teatr Italia (ul. Wolska 32) wystawia nową rewietkę Nasze bobaski pióra A. Lechowicza i Wł. Szlengla[26], w marcu wystawiano tam Warszawa na lodzie, a my na wodzie z tekstem Z. Drabika, A. Lachowicza i Wł. Szlengla[27], w kwietniu 1932 prezentowano rewietkę świąteczną Tylko dla żonatych pióra Mariana Marsa, A. Lachowicza i Wł. Szlengla[28]. Dla teatrzyku 13 rzędów stworzył teksty Sierotka oraz Buick i Skoda[29]. Współpracował również z kabaretem Cyrulik Warszawski. Pisał do programu inaugurującego nowy sezon we wrześniu 1938, który otwarty został parodią pisma ilustrowanego, typu wydawnictw sensacyjnych[30]. Zofia Terné wykonywała tam nastrojową piosenkę Szlengla o jesieni. Był autorem tekstów do rewii Szukamy Gwiazdy, wystawianej w styczniu 1939 w teatrze Wielka Rewia [31]. Dla powstałego w 1939 roku kabaretu Ali Baba napisał wraz z Wittlinem piosenkę Ostatni posłaniec[32], do której legendarną rolę stworzył Ludwik Sempoliński[33]. Dla Ali Baby pisał też teksty do rewii Orzeł czy reszka, którą wystawiono w maju 1939 z Mirą Zimińską i Kazimierzem Krukowskim. W teatrze Małe Qui Pro Quo był współautorem programów Strachy na lachy oraz Nic nie wiadomo. W sierpniu 1939 był jednym z autorów przedstawienia inauguracyjnego pt. Kto kogo w nowo powstałym teatrzyku kabaretowym Tip-Top. Jako jedna z najlepszych piosenek politycznych w tym programie wymieniana była Ballada o King Hallu, pióra Szlengla i w wykonaniu Marii Chmurkowskiej. Wiersz pt. Wielka sensacja interpretowała Ordonka. Recenzent „Naszego Przeglądu” oceniał, że spośród licznego grona dostawców tekstów do rewii Szlengel wybijał się na plan pierwszy i osiągnął wyżyny kunsztu poezji kabaretowej w wierszu pt. Wielka sensacja. Publiczność uczestniczyła też w groźnej zabawie w wojnę, zaproponowanej przez Szlenga, a prowadzonej z ożywieniem przez Bodo[34].

Problematyka społeczna (1930–1939)

W latach 1930–1939 pisał wiersze dla „Naszego Przeglądu”, dla satyrycznego czasopisma „Szpilki” oraz dla czasopism „Robotnik”, „Sygnały”, „Chochoł”. Utwory te, zwłaszcza późniejsze, poruszały tematykę sytuacji Żydów w Polsce. Podejmował w nich problem żydowskiej tożsamości, dotykał newralgicznych punktów relacji polsko-żydowskich, mierzył się z antysemityzmem, reagował na bieżące doniesienia z areny międzynarodowej.

Dziennikarstwo

W 1937 w artykule Niedokończony wywiad z Karolem Szymanowskim w tygodniku ilustrowanym „Kino"[35] Szlengel pisał, że w 1934 roku otrzymał od redakcji „Kina" dyspozycję przeprowadzenia szeregu wywiadów z przedstawicielami muzyki poważnej i odzwierciedlenia w przeprowadzonych rozmowach stosunku kompozytorów muzyki poważnej do kina.

Twórczość w okresie 1940–1943

Białystok i Lwów

Po wybuchu II wojny światowej uczestniczył w obronie Warszawy[36]. Następnie przedostał się z żoną do Białegostoku, gdzie pracował w Białostockim Teatrze Miniatur, który powstał w grudniu 1939. Kierownictwo artystyczne objął Kazimierz Krukowski, literackie Zbigniew Mitzner (Jan Szeląg), a muzyczne Leon Boruński. Siedzibą teatru był Dom Ludowy im. Marszałka J. Piłsudskiego (obecnie Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki). Z tego okresu pochodzi piosenka pt. List zapisana i odtworzona z pamięci przez Włodzimierza Boruńskiego. Na początku 1940 zespół odbył tournee po miastach Białorusi Zachodniej: Grodnie, Lidzie, Baranowiczach, Nowogródku, Brześciu i Wołkowysku. Po tych występach rozpadł się, gdyż część członków zespołu postanowiła opuścić teren okupacji sowieckiej[37][38]. Szlengel przeniósł się z Białegostoku do Lwowa, gdzie przebywał do około czerwca 1941 roku[1]. Występował tam we Lwowskim Teatrze Miniatur. Pod koniec maja 1941 roku zamieszkał wraz z żoną w mieszkaniu kompozytora Alfreda Schütza i po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej (22 czerwca 1941) przeniósł się do Warszawy. Z Alfredem Schützem napisał melorecytację dramatyczną Stacja Marinka oraz pasodoble Dziewczyna z owocami[39].

Kawiarnia Sztuka

W 1941 wrócił do Warszawy do kamienicy na ulicy Waliców i znalazł się w warszawskim getcie. Brał aktywny udział w działalności kawiarni Sztuka, gdzie występował razem z Wacławem Teitelbaumem (mecenas Wacuś), Wierą Gran, Polą Braun, Dianą Blumenfeld, Marysią Ajzensztadt, Andrzejem Włastem i pianistami Janiną Pruszycką, Adolfem Goldfederem i Władysławem Szpilmanem[40]. Wiera Gran wykonywała tam Jej pierwszy bal, utwór skomponowany przez Władysława Szpilmana ze słowami Szlengla na motywach walca To dawny mój znajomy z opery Ludomira Różyckiego Casanova, inspirowany francuskim filmem, z którego przejął tytuł (Un carnet de bal, 1937, wyświetlany w Polsce pt. Jej pierwszy bal). Był to największy przebój kabaretowy lokalu, trwał piętnaście minut i najsilniej wzruszał publiczność w końcowym fragmencie, w którym motywy walca Różyckiego przechodziły w kompozycję Chopina. Twórcy Balu zdawali sobie sprawę z możliwych konsekwencji nielegalnego grania w getcie muzyki Chopina, a jednak ważyli się na złamanie tego zakazu[41]. Szlengel stworzył na scenie postać Majera Mlińczyka, żydowskiego kupca posługującego się szmoncesową polszczyzną. Z 15 felietonów zachował się tekst Pamiętają o mnie, Piosenka Majera Mlińczyka[42]. Szlengel był w tym czasie tęgawy, niski, wchodził na estradę w amerykańskich okularach, opowiadał o dziejach Majera Mlińczyka, gettowego Żyda, wzbudzał swoimi występami salwy śmiechu[43]. Szlengel występował też z dialogami z Józefem Lipskim, z którym przed wojną napisał bardzo wiele tekstów piosenek[3]. Kawiarnia Sztuka przerwała swoją działalność w drugiej połowie 1942 r.

Brał udział w przedstawieniach dla dzieci w Domu Sierot prowadzonym przez Janusza Korczaka[3]. Jego tekst Kartka z dziennika akcji był pierwszym literackim opisem wymarszu dzieci z Domu Sierot na Umschlagplatz[2][44].

Żywy Dziennik

W kuplecie Szlengla Résumé czyli krakowiaki makabryczne śpiewanym w finale występów w kawiarni Sztuka wspomniany jest Żywy Dziennik, który był atrakcją programów: fraszki, wierszyki, kalambury, parodie, zebrane w jeden blok aktualności zamieniały się w kronikę getta[45]. Szlengel był jednym z inicjatorów tego cyklicznego widowiska, które nawiązywało do formy i treści gazety codziennej. Pisał teksty, był jednym z występujących aktorów i prowadził konferansjerkę. Na program Żywego Dziennika składały się artystycznie przetworzone gatunki znane z działów i szpalt prasowych: artykuły, wywiady, komunikaty, reportaże, sprawozdania itp. W żartobliwej kabaretowej formie, z ciętym humorem komentowały one bieżące wydarzenia, którymi żyło getto. Pierwszy występ zespołu odbył się w marcu 1942. Recenzent „Gazety Żydowskiej” entuzjastycznie wypowiadał się na temat poziomu tekstów i wykonań Żywego Dziennika[46]. Inne materiały o Żywym Dzienniku opublikowane są w tekstach wspomnieniowych[47][48].

Wiersze z getta warszawskiego

Był autorem wierszy dokumentujących Zagładę narodu żydowskiego w getcie warszawskim. Emanuel Ringelblum[49] wspomina, że utwory Szlengla, pisane po polsku, były bardzo popularne w getcie, wyrażały bowiem nastroje i myśli ludzi. Recytowano je na różnych wieczorach literackich i rozrywkowych, krążyły przekazywane z rąk do rąk w odpisach maszynowych lub hektografowanych. Wzruszały do łez, gdyż były na czasie, mówiły o sprawach, którymi żyło i pasjonowało się getto. Sam Szlengel pisał o nich, że były jak uśmiechy uspokajające umierającego między jednym drgnieniem bólu a drugim. Do najbardziej znanych wierszy należą: Okno na tamtą stronę, Obrachunek z Bogiem, Dwie śmierci, Kontratak, Paszporty, Rzeczy, Telefon, Mała stacja Treblinki.

Należał do grona współpracowników Oneg Szabat[50]. Przydzielony został do pracy w tzw. szopie szczotkarzy i zaczął mieszkać na ulicy Świętojerskiej 34[42]. Kontynuował sam pisanie Żywego Dziennika i wygłaszał go na spotkaniach literackich. Tworzył dialogi dwóch szczotkarzy Kimpeta i Urinensafta. Planował napisać powieść o teatrze polskim, pracował nad sztuką Pomnik Judasza oraz nad Encyklopedią Getta Warszawskiego. Nie zachował się jednak żaden z tych tekstów.

Swoje wiersze wydawał konspiracyjnie w zbiorkach kolportowanych w formie maszynopisów: Wołanie w nocy, Donos poetycki, Zahlen bitte, Wiersze z dni ostatnich. Z myślą o przyszłym odbiorcy przygotował w styczniu 1943 ostateczny zbiór własnych wierszy pisanych w getcie, któremu nadał tytuł Co czytałem umarłym. Poprzedził go słowem skierowanym Do polskiego czytelnika, w którym m.in. wyrażał nadzieję, iż tom ten stanie się kiedyś publicznie dostępny i że weźmie go do ręki Polak-demokrata, dla którego męka narodu, który dzielił z nim lata dobre i złe, nie będzie obojętna. W przedmowie pisał też o swojej wielkiej miłości do Warszawy – głębokiej, beznadziejnej i jednostronnej, jak sam ją określał.

W prozatorskim tekście Co czytałem umarłym – wyjaśniającym sens tytułu, jaki nadał zbiorowi – opisał akcję selekcyjną, którą przeprowadzono w szopie szczotkarzy 18 stycznia 1943[51].

Wiersz Rzeczy

W styczniu 1943 rozpoczęto wydawanie czasopisma literackiego Kultura Jutra pod redakcją Jerzego Brauna. Już w pierwszym numerze ogłoszono konkurs na utwór o Warszawie. Termin nadsyłania wierszy odkładano i ostatecznie wyznaczono na Wielkanoc (25 kwietnia) 1943. Na konkurs dostarczono m.in. przemycony z getta wiersz Rzeczy, którego autor nie był znany redakcji. Rzuciła go na ulicę młoda Żydówka prowadzona w konwoju między kwartałami płonącego już wtedy getta. Po zakończeniu wojny okazało się, że wiersz ten napisał Władysław Szlengel. Utwory nagrodzone (m.in. Jerzego Zagórskiego i Tadeusza Gajcego) oraz wiersz Rzeczy wydrukowane zostały w Kulturze Jutra nr 6/7 (czerwiec–lipiec 1943)[52]. W tym czasie Szlengel już nie żył.

Wiersz Rzeczy znalazł się także w Archiwum Ringelbluma, jako jedyny w całym zbiorze spuścizny Szlengla zachował się w formie rękopisu autorskiego (Ring. II 353). Wiersz ten został nagrany ze współczesną muzyką[53].

Śmierć

Szlengel bezskutecznie szukał schronienia po aryjskiej stronie[54]. W czasie powstania w getcie ukrywał się w schronie Szymona Kaca przy ulicy Świętojerskiej 36. Po wykryciu schronienia przez Niemców został wraz z żoną rozstrzelany 8 maja 1943[55].

Recepcja utworów Szlengla

Piosenki Szlengla były przez wojną bardzo popularne i nadawane w radio[56][57][58][59][60][61], chociaż bywał też obiektem napaści. Na przykład w jednym z artykułów komentujących piosenki tego okresu (m.in. Szlengla) możemy wyczytać, że: Autorami tych „arcydzieł” są sami Żydzi, którzy nadają sobie imiona słowiańskie ... Nie chce się wprost wyliczać – taka masa tego świństwa. Wszystko na jedną modłę, owrzodziale, sławiące wszystko, cokolwiek jest godne kryminału. Biedny język polski kaleczy się i zarzyna w tych „szlagierach”[62]. W gazecie „ABC” pisano: Twórca szmoncesowatych piosenek Władysław (sic!) Szlengel .. ogłosił w „Naszym Przeglądzie” wiersz pełen radości ze zwycięstwa Murzyna nad Niemcem, sprowadzając mecz bokserski do zagadnienia rasizmu[63].

Po wojnie długo był w Polsce poetą nieznanym”, chociaż jego tanga andrusowskie i piosenki cieszyły się popularnością i były śpiewane. Mimo to kursował w obiegu literaturoznawczym i wydawano systematycznie, chociaż rzadko, jego wiersze i teksty. W ostatnich dwóch dekadach teksty z Getta są tłumaczone na wiele języków a tragizm jego wojennej historii jest omawiany[64] w kontekście zarówno Zagłady narodu żydowskiego jak i w kontekście tragedii jednostki. Portret Szlengla wyłania się też z innych opracowań. Henryk Grynberg odtworzył kabaret gettowej kawiarni Sztuka w dramacie Kabaret po tamtej stronie [65] i przytacza tam wiele wierszy Szlengla.

Dzieła Władysława Szlengla

Najobszerniejszy zbiór utworów Władysława Szlengla (egzemplarz maszynopisu dedykowany przez autora 08.10.1942) zachował i przedstawił żydowskiej Komisji Historycznej Julian Kudasiewicz, który był oficjalnie dyrektorem warsztatu szczotkarskiego, w którym pracował Szlengel[66] (był to oddział fabryki Heeres-Unterkunftsverwaltung, która realizowała zamówienia szczotek dla Wehrmachtu w ponad stu warsztatach; w szopie szczotkarzy, poza pracą dla okupanta, prowadzono konspiracyjną produkcję materiałów wybuchowych, szop wspierał również finansowo działalność Archiwum Ringelbluma). Dzięki temu można było skontrolować teksty przechowane gdzie indziej, poza tym zapoznać się z kilkoma utworami Szlengla, których nie miała Komisja[36]. Najpóźniejszym zachowanym zbiorem autorskim jest zespół tekstów Wiersze z dni ostatnich z odręczną dedykacją Szlengla z 11.02.1943. Ważnym źródłem, bo pisanym w getcie warszawskim, jest Archiwum Ringelbluma[50]. Ringelblum w swoim dzienniku opisuje kilka prac Szlengla z okresu 1940–1943: Rzeczy, rzeczy, Pożegnanie trzech czapek, Obrachunek z Bogiem, Mała stacja Treblinka, Sąd nad Lejkinem, Paszporty, Golem, Synowie Jakuba. W 1947 opublikowano część tych wierszy w opracowaniu Michała Borwicza[48]. Istotną publikacją uwzględniającą materiały z lat 1940–1943 jest książka Ireny Maciejewskiej [36]. W 1985, dzięki artykułom Haliny Birenbaum, odnalazł się w Izraelu zaginiony wiersz Szlengla Obrachunek z Bogiem – przechowany przez Izydora Szulmana, który otrzymał jego odpis zaraz po wojnie, nie znając jego autorstwa. Magdalena Stańczuk w 2013[42] uwzględniła także wybrane wiersze Szlengla z czasopism „Nasz Przegląd, „Szpilki, „Robotniki „Sygnały oraz pięć tekstów piosenek i tekstów kabaretowych z okresu przed końcem 1939. Szlengel jest autorem ponad 70 różnych piosenek nagranych w latach 1935–1939. Pisał też teksty dla kabaretów i rewii warszawskich (Italia, 13 Rzędów, Cyrulik Warszawski, Małe Qui Pro Quo, Wielka Rewia, Ali Baba, Tip-Top). Były wśród nich również piosenki, lecz nie wszystkie zostały utrwalone na płytach gramofonowych. W 2015 jako dodatek do „Gazety Wyborczej (19–20 maja) ukazały się płyty CD z 20 przedwojennymi nagraniami tang z tekstami Władysława Szlengla: Tanga sentymentalne i Tanga andrusowskie[24], w opracowaniu Katarzyny Zimek.

Bibliografia

Szablon:Przypisy-lista

Linki zewnętrzne

 1. a b c Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie urodzenie1912vs1914
  BŁĄD PRZYPISÓW
 2. a b c Wielka Encyklopedia PWN. Tom 26. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 453. ISBN 83-01-14347-9.
 3. a b c Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie lerski2008a
  BŁĄD PRZYPISÓW
 4. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie lerski2008uwaga1
  BŁĄD PRZYPISÓW
 5. Nekrolog ojca, sprostowanie
 6. Nekrolog matki
 7. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie przewodnik
  BŁĄD PRZYPISÓW
 8. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie archiwum
  BŁĄD PRZYPISÓW
 9. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie telefon1930
  BŁĄD PRZYPISÓW
 10. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie telefon1938
  BŁĄD PRZYPISÓW
 11. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie stanczuk2013uwaga2
  BŁĄD PRZYPISÓW
 12. Kino, tygodnik ilustrowany, 1 listopada 1931, nr 44
 13. 5-ta Rano, 26 lipca 1934, rok nr 210
 14. Kino, tygodnik ilustrowany, 18 listopada 1934, rok nr 46
 15. Uznanie dla młodego poety, Aniela Górska, Kino - tygodnik ilustrowany, r6, nr 2. (131), 1935, str 14
 16. Kino, tygodnik ilustrowany, 30 grudnia 1934, nr 52
 17. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie urbanek2013
  BŁĄD PRZYPISÓW
 18. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie czas3czerwca1936
  BŁĄD PRZYPISÓW
 19. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie kurjerwarszawski28wrzesnia1936
  BŁĄD PRZYPISÓW
 20. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie naszprzeglad1937r15n8
  BŁĄD PRZYPISÓW
 21. Biuletyn informacyjny ZAiKS nr 1, kwiecień 1936
 22. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie swiat24grudzien1937
  BŁĄD PRZYPISÓW
 23. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie zaiks1938
  BŁĄD PRZYPISÓW
 24. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie zimek2015a
  BŁĄD PRZYPISÓW
 25. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie sielicki1994
  BŁĄD PRZYPISÓW
 26. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie trubadurwarszawy27lutego1932
  BŁĄD PRZYPISÓW
 27. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie trubadurwarszawy26marca1932
  BŁĄD PRZYPISÓW
 28. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie trubadurwarszawy2kwietnia1932
  BŁĄD PRZYPISÓW
 29. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie krukowski1982
  BŁĄD PRZYPISÓW
 30. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie naszprzeglad1938r16n262
  BŁĄD PRZYPISÓW
 31. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie naszprzeglad26stycznia1936
  BŁĄD PRZYPISÓW
 32. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie naszerokimswiecie1939
  BŁĄD PRZYPISÓW
 33. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie sempolinski1968
  BŁĄD PRZYPISÓW
 34. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie naszprzeglad1939r17n235
  BŁĄD PRZYPISÓW
 35. Niedokończony Wywiad z Karolem Szymanowskim, Kino, 11 kwietnia 1937, rok 8, nr 15, str. 3
 36. a b c Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie maciejewska1979
  BŁĄD PRZYPISÓW
 37. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie getto
  BŁĄD PRZYPISÓW
 38. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie krukowski1987
  BŁĄD PRZYPISÓW
 39. list Alfreda Schütza z 2 listopada 1995 roku do Tomasza Lerskiego
 40. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie sztafeta
  BŁĄD PRZYPISÓW
 41. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie gronski2007
  BŁĄD PRZYPISÓW
 42. a b c Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie stanczuk2013
  BŁĄD PRZYPISÓW
 43. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie tomkiewicz1966
  BŁĄD PRZYPISÓW
 44. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie maciejewska1979uwaga1
  BŁĄD PRZYPISÓW
 45. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie gronski1994
  BŁĄD PRZYPISÓW
 46. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie gazetazydowska1942a
  BŁĄD PRZYPISÓW
 47. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie smigelska2001
  BŁĄD PRZYPISÓW
 48. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie borwicz1947
  BŁĄD PRZYPISÓW
 49. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie ringelblum1983
  BŁĄD PRZYPISÓW
 50. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie sakowska
  BŁĄD PRZYPISÓW
 51. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie stanczuk2013uwaga1
  BŁĄD PRZYPISÓW
 52. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie stolica1stycznia1967
  BŁĄD PRZYPISÓW
 53. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie telus2015
  BŁĄD PRZYPISÓW
 54. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie leociak2001
  BŁĄD PRZYPISÓW
 55. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie stanczuk2012
  BŁĄD PRZYPISÓW
 56. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie antena29wrzesnia1935
  BŁĄD PRZYPISÓW
 57. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie antena27pazdziernika1935
  BŁĄD PRZYPISÓW
 58. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie antena12kwietnia1936
  BŁĄD PRZYPISÓW
 59. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie antena17maja1936
  BŁĄD PRZYPISÓW
 60. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie antena8grudnia1935
  BŁĄD PRZYPISÓW
 61. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie antena13pazdziernika1935
  BŁĄD PRZYPISÓW
 62. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie glosnarodowyr1n212
  BŁĄD PRZYPISÓW
 63. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie abc26czerwca1938
  BŁĄD PRZYPISÓW
 64. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie kassow2007
  BŁĄD PRZYPISÓW
 65. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie grynberg1997
  BŁĄD PRZYPISÓW
 66. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie berman
  BŁĄD PRZYPISÓW