Главная страница

Włókniakomięsak (fibrosarcoma) – nowotwór złośliwy nienabłonkowego pochodzenia. Najczęściej występujący mięsak tkanek miękkich. Może rozwijać się w tkance podskórnej, powięzi lub okostnej. Nowotwór ma postać twardego, niebolesnego, pokrytego zdrową skórą guza. Rośnie wolno.

Leczenie: chirurgiczne - usunięcie z marginesem zdrowych tkanek. W przypadku ograniczonych guzków - rokowanie pomyślne, w zaawansowanych - wątpliwe.

Bibliografia

  • S. Bartkowski, "Chirurgia szczękowo-twarzowa".