Главная страница

Szkiełko podstawowe, zwane też przedmiotowym, to prostokątna płytka szklana, która służy do umieszczenia na niej materiału obserwowanego przy pomocy mikroskopu. Może to być zwykły, gładki fragment szkła, lub też specjalnie przygotowany do określonych celów, jak np. hemocytometr, służący do liczenia komórek.

Zobacz też: płytka Petriego, Biologiczny preparat mikroskopowy, szkiełko nakrywkowe