Главная страница

Szczyt NATO w Strasburgu i Kehl w 2009 lub 21. Szczyt NATO - międzynarodowy szczyt państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) na szczeblu szefów państw i rządów w dn. 3-4 kwietnia 2009, odbywający się w w Kehl w Niemczech oraz w Strasburgu we Francji.

Szczyt został zwołany z okazji uczczenia 60. rocznicy powołania organizacji. Jest to pierwszy szczyt NATO z udziałem Albanii i Chrowacji, które dwa dni wcześniej zostały oficjalnie członkami Sojuszu. W szczycie po raz pierwszy uczestniczy nowa administracja amerykańska prezydenta Baracka Obamy.

Agenda

Sprawy, należące do najważniejszych zadań szczytu[1]:

  • ocena postępu strategii NATO w Afganistanie (misja ISAF) i rezultatów nowej strategii, podjętej przez nową administrację USA
  • relacje z Rosją
  • bliższe zaangażowanie Francji w prace Sojuszu i wpływ tego na relacje NATO-UE
  • zapoczątkowanie prac na temat nowej koncepcji strategicznej Sojuszu.

Przebieg szczytu

Pieszy most Dwóch brzegów na Renie, miejsce planowanego zdjęcia.

Gospodarzami szczytu są prezydent Francji Nicolas Sarkozy oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel. Formalnym spotkaniom będzie przewodniczył sekretarz generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer.

W 21. szczycie NATO uczestniczyć będzie 28 delegacji państwowych, w tym 2 delegacje z nowych państw członkowskich.

3 kwietnia

  • 18:00 - początek szczytu, ceremonia powitania delegacji
  • 20:15-22:45 - robocza kolacja w Baden-Baden w Niemczech

4 kwietnia

Rezultaty szczytu

Państwa członkowskie NATO podczas szczytu przyjmą kilka kluczowch dokumentów: Komunikat końcowy, "Deklarację Sojuszniczego Bezpieczeństwa" oraz Oświadczenie w sprawie misji w Afganistanie[2].

W czasie szczytu oprócz zadań przedstawionych w agendzie, będą poruszane lub dopełnią się inne ważne sprawy i wydarzenia.

Środki bezpieczeństwa i protesty

Strefa bezpieczeństwa w Strasburgu czasie szczytu NATO.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa miejsca, w których obywać się będzie szczyt będą patrolowane przez 15 tysięcy żołnierzy i policjantów, zarówno po stronie francuskiej jak i niemieckiej. Francja oraz Niemcy na czas szczytu zawiesiły obowiązywanie układu z Schengen i przywróciły kontrolę graniczną na swoich granicach. Na Renie został wstrzymany ruch rzeczny, a nad miastami - gospodarzami szczytu zamknięto przestrzeń powietrzną, chronioną przez myśliwce.

W samym Strasburgu zamknięto szkoły, wprowadzono zakaz parkowania i przedsięwzięto szereg działań, mających zabezpieczyć miasto przed jakimkolwiek zagrożeniem bezpieczeństwa[3].

Pacyfistyczna flaga na budynku w Strasburgu.

Przeciw szczytowi NATO i samej organizacji demonstrowały liczne organizacje pacyfistyczne, antyglobalistyczne i alterglobalistyczne. Do pierwszych demonstracji, które przerodziły się w zamieszki z policją, doszło już 2 kwietnia 2009 w Strasburgu, dzień przed rozpoczęciem szczytu. Protestujący rozbijali pałkami policyjne blokady i palili opony na ulicach. W walkach uczestniczyło kilkaset demonstrantów, a policja użyła wówczas gazu łzawiącego, by nie dopuścić ich do centrum miasta[4][5].

Linki zewnętrzne