Главная страница

Pasówka bagienna
Melospiza georgiana[1]
(Latham, 1790)
Ilustracja
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ strunowce
Podtyp kręgowce
Gromada ptaki
Podgromada Neornithes
Nadrząd neognatyczne
Rząd wróblowe
Podrząd śpiewające
Rodzina trznadlowate
Podrodzina pasówki
Rodzaj Melospiza
Gatunek pasówka bagienna
Synonimy

{{{synonimy}}}

podgatunek
 • M. g. ericrypta Oberholser, 1938
 • M. g. georgiana (Latham, 1790)
Kategoria zagrożenia (CKGZ)[2]
Status iucn3.1 LC pl.svg

Pasówka bagienna (Melospiza georgiana) – gatunek małego ptaka z rodziny trznadlowatych. Występuje od Kanady, poprzez większą część Stanów Zjednoczonych po Meksyk. Wędrowny. Niezagrożony wyginięciem.

Taksonomia

Gatunek opisał po raz pierwszy John Latham w roku 1790, w dziele Index Ornithologicus, Sive Systema Ornithologiae. Przydzielił pasówce bagiennej nazwę Fringilla georgiana. Za miejsce występowania, toteż i zebrania holotypu, wskazał jak u poprzednika środkową Georgię[3]. Do rodzaju Melospiza gatunek przypisał Spencer Fullerton Baird, w wydanym w 1858 roku dziele Reports of explorations and surveys. Zastosował jednak inną nazwę gatunkową, określając tę pasówkę jako Melospiza palustris i sugerując, jakoby lepiej byłoby pozostawić nazwę nadaną przez Alexandra WilsonaFringilla palustris[4]. IOC[5] oraz NACC akceptują gatunek pod nazwą Melospiza georgiana[6]

Podgatunki

Wedle IOC wyróżniane są dwa podgatunki: M. g. ericrypta oraz nominatywny M. g. georgiana[5].

Proponowano także podgatunek nigrescens[7], niezaakceptowany jednak przez IOC[5]. Różni się od podgatunku nominatywnego swoją ekologią, biologią lęgową i charakterem wędrówek[8]. Holotyp tego podgatunku (dorosły samiec) znajduje się w Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie, oznaczony został numerem 418565, zebrany został 24 czerwca 1950 w hrabstwie Wicomico, na bagnach rzeki Nanticoke River przez Gormana M. Bonda i Roberta E. Stewarta[9].

Holotyp podgatunku ericrypta, dorosłego samca, zebrał 6 maja 1921 roku J. A. Loring w Fort McMurray (Alberta). Podobnie jak u M. g. nigricens, znajduje się w posiadaniu Smithsonian Institution. Otrzymał numer 283543[10].

Etymologia nazwy naukowej

Nazwa rodzajowa Melospiza pochodzi z greki od słów melo - pieśń, melodia i spiza - zięba. Nazwa gatunkowa georgiana odnosi się do wspomnianej przez Lathama centralnej Georgi[11].

Morfologia

Wymiary średnie

Całkowita długość ciała okazów wspomnianych przez Bairda waha się między 13,3 a 15,2 cm, zaś długość skrzydła 5,9-6,3 cm[4]. Skok mierzy u podgatunku nominatywnego 19,5-23 mm długości, u ericrypta 18,5-22,5 mm, zaś u nieuznawanego nigrescens ok. 19,5-24,5 mm[12]. Osobniki z Muzeum Brytyjskiego mają sterówki długości 5,5-5,8 cm[13]; dla ptaków z Nowego Jorsku, Pensylwanii i Wirginii Zachodniej przedział wynosi 55,63,5 mm. Dziób ma długość 8,1-8,8 mm[12], zaś autorzy Catalogue of Birds in the British Museum podają około 1,2 cm górnej krawędzi (culmen)[13]. Masa ciała wynosi 13,1-24 g[8].

Morfologia

Występuje dymorfizm płciowy. U dorosłego samca wierzch ciała w większości brązowy, wewnątrz piór obecne są czarne pasy, na obrzeżach natomiast jasnobrązowe. W górnej części grzbietu na piórach obwódki białe. Niższa część grzbietu i kuper jasnobrązowe, pióra w środku z czarnym paskiem, mniej lub bardziej widocznym. Na pokrywach skrzydłowych o barwie kasztanowej także wewnątrz widnieją czarne plamki, bardziej uwidocznione na pokrywach dużych, które niekiedy wieńczą białokremowe plamki. Czarne skrzydełko jest biało obrzeżone. Pokrywy lotek I rzędu jak i lotki I rzędu brązowe, rudawo obrzeżone. Chorągiewki zewnętrzne lotek II rzędu kasztanowe; najbardziej wewnętrzne spośród tych lotek przechodzą w barwę czarniawą, na których kasztanowa barwa obrzeżenia od zewnętrznej strony przechodzi ku końcowi w białą. Pokrywy nadogonowe rdzawe, pokryte czarnymi pasami. Spośród szarobrązowych sterówek o rudych krawędziach jedynie środkową parę cechuje czarniawa barwa wokół stosiny. Czoło czarne z wąską linią szarej płowości. Jednolicie szary kark i tył szyi pokrywają czarne pasy. Kantarek biały, przechodzi za okiem w szeroką brew. Także za okiem obecne są białe pióra. Pokrywy uszne szarobrązowe z białymi stosinami. Policzki białawe, od oczu biegnie czarna kreska. Gardło, podobnie jak pierś i brzuch, czysto białe. Boki piersi o barwie płowej przecinają czarne paski. Na bokach ciała jak i pokrywach podogonowych obecna jest barwa piaskowobrązowa. Górna część dzioba ciemnobrązowa, natomiast dolna biaława z niebieskawym odcieniem. Tęczówki brązowe, nogi i stopy żółtobrązowe[13].

Samica nie różni się zbytnio od samca. Cechuje ją jedynie jaśniejsza dolna szczęka i żółte nogi, tęczówka tak samo brązowa. Wymiary nieznacznie mniejsze. Osobniki w szacie spoczynkowej (zimowej) pokrywają z wierzchu głowy czarne pasy, a upierzenie ogólnie jest ciemniejsze. Boki bardziej jednolicie piaskowobrązowe. U wielu osobników stwierdzono ciemnoszare pasy z tyłu karku; prawdopodobnie to młode w swej pierwszej dorosłej szacie[13].

8 grudnia 1921 roku w Mount Pleasant (Karolina Południowa) Arthur T. Wayne zaobserwował i pozyskał niemal całkowicie albinotyczny - z wyjątkiem jednej sterówki i jednego pióra w zgięciu skrzydła - okaz pasówki bagiennej. Był to dorosły samiec, bardzo tłusty[14].

Odmienność morfologiczna M. g. nigrescens

Osobniki opisane jako podgatunek nigrescens, włączony później do georgiana[12], cechuje znacznie wyrazistsze czarne kreskowanie wierzchu ciała, a obrzeżenia ich grzbietowych piór wyraźniej szare obrzeżenia. Początkowo na podstawie małej ilości próbek określono, że osobniki te mają nieznacznie większe wymiary[7]. Badania, których wyniki opublikowany w roku 1990, przyniosły dalsze informacje nt różnic między osobnikami podgatunku nominatywnego a opisanego jako nigricens. Dziób tego podgatunku wykazuje się większymi wymiarami. Podobne zjawisko zachodzi u innych ptaków. Gdy bagiennik ostrosterny (Ammodramus caudacutus) i płowy (A. nelsoni) uznawane były jeszcze za jeden gatunek (jako A. caudatus), u podgatunku subvirgutus występował większy dziób, niż u wewnątrzkontynentalnej populacji. U pasówki śpiewnej (M. melodia) podg. maxillaris występuje największy dziób spośród wszystkich innych podgatunków; forma ta zasiedla okolice Zatoki Suisun, a więc obszar poza interiorem kontynentu. Również u podgatunków rostratus i beldingi bagiennika żółtobrewego (Passerculus sandwichensis) dziób jest duży w porównaniu do innych podgatunków[12]. Wykazano także, że dziób pod względem objętości największy jest u nigrescens - objętości dzioba między 210 a 300 mm³ występują tylko u tego podgatunku; zaś im większa objętość dzioba, tym mniej barwy rudej w upierzeniu wierzchu głowy - w wymienionych badaniach osobniki z mniej niż 70% barwy rudej z wierzchu głowy należały tylko do podgatunku nigrescens[12].

Barwa rdzawa u nigrescens zastąpiona jest szarawą. Jest to częsta różnica między zasiedlającymi słodkowodne bagna wróblowymi a wróblowymi z bagien słonawych. U bagiennika żółtoczelnego (A. maritimus), występującego u wybrzeży, obecne jest mniej barwy rdzawej niż u innych przedstawicieli Ammodramus. U wspomnianej pasówki obrożnej trzy podgatunki zamieszkujące bagna słonawe cechują się mniejszą ilością barwy rdzawej i szarszym lub czarniejszym upierzeniem. Przykład podobnego zjawiska występuje także poza wróblowymi - wodnik królewski (Rallus elegans) posiada więcej rudej barwy niż osiadły na wybrzeżach wodnik długodzioby (R. longirostris). Pasówka bagienna podgatunku nigriscens obserwowana była na stojących bagnach i połaciach błota - prawdopodobnie mniejsza ilość barwy rdzawej zapewnia lepsze wpasowanie się ptaka w tło[12].

Zasięg występowania

Nieuznawany podgatunek M. g. nigrescens, nazwany w języku angielskim Coastal Swamp Sparrow, cechuje mniejsza ilość barwy rdzawej na głowie

Pasówka bagienna posiada bardzo duży zasięg występowania; same obszary lęgowe lub miejsca, gdzie ptaki są osiadłe pokrywają 4,07 mln km²[15]. Wędrowny. Osobniki podgatunku nominatywnego gnieżdżą się od wschodniej Dakoty Południowej na wschód do południowo-wschodniej Kanady (Wyspa Księcia Edwarda i Nowa Szkocja) oraz na południe do wschodniej Nebraski, północnego Missouri, Illinois, Ohio i Wirginii Zachodniej. Osobniki nielęgowe (zimujące) przebywają na obszarze na południe od wymienionego, do południowego Teksasu oraz stanów skupionych wokół Zatoki Meksykańskiej[8].

Kanadyjska część obszarów lęgowych M. g. ericrypta rozciąga się od południowo-wschodniego systemu rzecznego Mackenzie do centralnego Quebec i Nowej Fundlandii, wraz z południową i południowo-wschodnią Kolumbią Brytyjską, centralną Albertą, południowym Saskatchewan, zachodnim Ontario i południowo-wschodnim Quebec. Dalej na południe w Stanach Zjednoczonych zasiedlaobszat do wschodniej Dakoty Północnej i północnej Minnesoty. Zimuje od skrajnie południowo-zachodniej Kanady: od południowej Wyspy Vancouver do centralno-zachodniej Kalifornii i centralnej Nevady, także od wschodniego Teksasu do południowej Georgi i północno-wschodniej Florydy. W Meksyku w stanach Sonora i Chihuahua, Coahuila i Tamaulipas na południe do Durango, Jalisco, San Luis Potosí oraz Veracruz[8].

Osobniki z nieuznawanego podgatunku nigrescens początkowo uznano za nieodbywające wędrówek[7]; do roku 1990 zostało ustalone, że migrują, jednak nie jest znane miejsce wędrówki[12]. Do roku 2011 (roku wydania 16. tomu HBW) obszar zimowania pozostał nadal nieznany[8]. Ich obszary lęgowe leżą od New Jersey po północno-wschodni Maryland[8].

Pasówka bagienna opuszcza tereny lęgowe w Ontario w październiku[16], zaś w Maine już pod koniec września; niektóre osobniki pozostają do listopada[17].

Biotop

Obszary lęgowe stanowią słodkowodne (w przypadku georgiana i ericrypta) bagna, trzęsawiska i mokradła, niekiedy podmokłe łąki[7]; spotykany także w innych typach środowisk, np. zaroślach cyprysików (Chamaecyparis)[8]. Podgatunek nigrescens zamieszkuje nadbrzeżne, słonawe mokradła. Podczas gdy bagiennik żółtoczelny - sympatryczny wobec pasówki bagiennej - zamieszkuje na wybrzeżach zarośla sitów (Juncus) i traw Spartina, tak pasówka preferuje krzewy Iva fructescens i Baccharis hamifolia[12]. W Marylandzie stwierdzony jako gniazdujący także na mokradłach porośniętych przez choiny (Tsuga). W Ohio zasiedla zbiorowiska roślinne Juncus-Scirpus, Decodon-Typha, Ilex mucronata-Alnus, Cephalanthus-Alnus i w skupiskach chamedafne północnej (Chamaedaphne calyculata)[7].

Behawior

Pasówka bagienna jest bardziej skrytym gatunkiem, niż pasówka śpiewna, niechętnie opuszcza ukrycie. Zaniepokojona na gnieździe, raczej nie odfruwa, a wychodzi i po gałęziach oddala się. Czasem w trakcie żerowania brodzi w wodzie, zbierając nasiona i owady z jej powierzchni. Kość udowa i skokowa tego ptaka są proporcjonalnie dłuższe, niż u pasówki śpiewnej. Doniesiono o osobniku w niewoli, który wolał zbierać nasiona z powierzchni wody w poidełku, niż z przeznaczonego nań kubeczka. Poza migracjami rzadko przelatuje więcej niż 10 m. W locie porusza ogonem w górę i w dół. Obciążenie powierzchni skrzydeł wynosi 4,3 cm³/g - u kongenerycznej pasówki śpiewnej jest to 3,94 cm³/g[7].

Głos

Zawołanie stanowi metaliczne chink lub chiip[7]. Pieśń przypomina tę wykonywaną przez spizeę białobrewą (Spizella passerina), jednak jest mniej sucha, głośniejsza i bardziej zróżnicowana; brzmi jak łit-łit-łit-łit-łit. Odzywa się także zróżnicowanymi ćwierknięciami. Śpiewający samiec siada na wyeksponowanej gałęzi z rozłożonym ogonem. Niekiedy wykonuje pieśń w locie, lecąc kilka stóp (1 stopa ≈ 30,5 cm) nad ziemią, wydając z siebie krótkie, radosne i dość chaotyczne dźwięki inne od zwykłego, urywanego trylu. Pieśń wykonuje nawet po północy, a w trakcie jasnych nocy śpiewa równie intensywnie, co za dnia[7].

Pożywienie

W okresie późnego lata i jesieni pasówka bagienna zmienia preferowane pożywienie na nasiona - także przedstawionej na zdjęciu ambrozji trójdzielnej (Ambrosia trifida)

Pasówka bagienna jest prawdopodobnie najbardziej owadożernym gatunkiem w rodzaju. Poskutkowało to zmniejszeniem czaszki jak i dzioba oraz objętościowo mięśni szczęk w stosunku do nasionożernej pasówki śpiewnej. Wedle publikacji z 1951 roku 55% diety stanowią owady zimą, zaś na wiosnę 88%. Pożywienie stanowią głównie chrząszcze, mrówkowate i inne błonkoskrzydłe (Hymenoptera), gąsienice i prostoskrzydłe (Orthoptera). Spośród chrząszczy, odnaleziono w żołądkach pancerzyki biegaczowatych (Carabidae) i ryjkowcowatych (Curculionidae). Późnym latem i jesienią ptak przechodzi na zjadanie ziaren, stanowiących wtedy 84-97% pokarmu. Są to nasiona głównie. ciborowatych, rdestów, prosa i werbeny. W żołądkach znajdywano także nasiona ambrozja trójdzielna (Ambrosia trifida)[7].

Lęgi

W Ontario przybywa na lęgowiska w maju[18]; jaja odnotowywano od środka maja do niemal końca czerwca. W Quebecu natomiast zniesienia stwierdzano od początku maja do początku czerwca. W Nowej Anglii pojawienie się obszarach gniazdowania zauważano już w marcu - wraz ze śpiewem; najliczniej jednak przybywało w środku maja. W Minnesocie pasówki bagienne powracają na lęgowiska od początku kwietnia do końca maja[19]. W Maine przybywa w środku lub pod koniec kwietnia[17]. LeRoy C. Stegman zauważył, że w okresie wiosennym M. georgiana jest lżejsza niż na jesieni[7].

Wielkość terytorium, badana u wybrzeży Maryland, wynosi 0,4-0,5 ha[12]. Gniazduje pojedynczo, niekiedy w sprzyjającym warunkach w pół-koloniach. Wedle Chandlera S. Robbinsa zagęszczenie (badane w Marylandzie) wynosi średnio 21 gniazd/par na 100 akrów. W Ohio współwystępuje z epoletnikami krasnoskrzydłymi (Agelaius phoeniceus) i wodnikiem błotnym (Rallus limicola) w zbiorowiskach Juncus-Scirpus; z wyżej wymienionymi i lasówką złotawą (Setophaga petechia) w zbiorowiskach Nemopanthus-Alnus; z pasówką śpiewną, czyżem złotawym (Carduelis tristis), drozdem wędrownym (Turdus migratorius), przedstawicielami Geothlypis, Tyrannus i empidonką małą (Empidonax traillii) w zbiorowiskach Cephalantus-Alnus oraz z Geothlypis i pasówką śpiewną w zaroślach chamedafne północnej[7].

Samica sama buduje gniazdo. Może się ono mieścić się zarówno na ziemi, jak i nad nią. „Naziemne” gniazda zbudowane są w kępie trawy[17] - np. turzyc (Carex) lub pałki[7]. Umieszczone mogą być również na krzewie nad wodą - na wysokości określonej jako osiągalnej przez stanięcie w łódce. Gniazdo nieco mniejsze niż u innych gatunków rodzaju Melaspiza. Zewnętrzna jego średnica wynosi około 10 cm, głębokość 4 cm. Zewnętrzna warstwa spleciona jest z różnych typowo mokradłowych roślin, zaś warstwa wewnętrzna z cieńszych źdźbeł traw - niekiedy jeszcze świeżych[7].

Jaja pasówki bagiennej przypominają jaja pasówki śpiewnej. Składane są w liczbie 4-6[16][12], niekiedy 3; u podgatunku nigrescens zniesienie jest mniejsze i liczy 2-4 jaja - mało w jak na rodzaj Melospiza[12]. Jaja M. georgiana różnią się od należących do M. melodia zagęszczonymi szczególnie w jednym miejscu plamami, nachodzącymi na siebie. Na niebieskawym lub szarobiałym tle znajdują się czerwonobrązowe[16] plamki. Jaja mierzą około 18-20,5 na 14,2-14,7 mm[18], średnio (n=50) 19,4x14,6 mm. Ich masa to 1,85-2,25 grama[7]. Składane są jedno na dzień, aż zniesienie nie jest kompletne. Inkubacja trwa 12-15 dni[17].

Świeżo wyklute młode (dane ze sztucznie inkubowanych jaj) ważą średnio 1,46 g; nie mają otwartych oczu. Wnętrze ich dzioba ma barwę różową z wyraziście żółtymi obrzeżeniami. Żebrząc o pokarm, nie wydają dźwięków. Cechuje je bardzo cienka skóra - naczynia krwionośne i wnętrzności na brzuchu są widoczne. Występuje ząb jajowy długości 1 mm. Miejsca, gdzie wyrosną lotki, wyraźnie widoczne po obecnym pigmencie. Z czasem krawędzie dzioba stają się jaskrawopomarańczowe z żółtymi obrzeżeniami[7]. Puch na spodzie ciała czarnobrązowy. Spędzają w gnieździe 11[7]-13 dni[20]. Osobniki w szacie młodocianej z wierzchu cynamonowobrązowe, kasztanowe na wierzchu głowy, czarno paskowane. Brew oliwkowoszara, szaro plamkowana. Skrzydła i sterówki czarne, szeroko kasztanowo obrzeżone. Od spodu płowożółty, wyraźnie płowy po bokach brody, w niższej części gardła, na bokach i w okolicy kloaki. Z wyjątkiem brody i środkowej części brzucha występuje czarne paskowanie. Dziób i nogi różowopłowe, przechodzące potem w szarawe, następnie brązowe[7].

Długość życia

Najdłużej żyjący zaobrączkowany osobnik przeżył co najmniej 7 lat i 9 miesięcy[21].

Status, zagrożenia

Przez IUCN pasówka bagienna została uznana za gatunek najmniejszej troski (LC, Least Concern)[2]. Populacja ma trend wzrostowy. W 2007 roku oszacowano, że przez ostatnie 40 lat populacja tego gatunku wzrosła o 81,4%. M. georgiana nie służy za gatunek mogący częściowo zaważyć na utworzeniu ostoi ptaków IBA[15].

Głównym zagrożeniem środowiska pasówki bagiennej są zmiany poziomów wody, zarówno naturalne, jak i spowodowane przez człowieka. Jeśli gniazdo mieści się kilka cali nad wodą, taka zmiana może spowodować zatopienie się gniazda oraz jego ewentualnej zawartości. Starzyk brunatnogłowy (Molothrus ater) nizbyt często pasożytuje na M. georgiana[7]. W latach 90. XIX w. stwierdzono, ślady pasówki bagiennej w wypluwkach płomykówki (Tyto alba podg. pranticola); spośród 1821 zdobyczy 4 stanowiła M. georgiana[22]. Na podstawie badań ptaków obrączkowanych znalezionych martwych stwierdzono również drapieżnictwo ze strony psów, kotów, dzierzb i gryzoni oraz śmierć w wyniku zderzeń z samochodem lub przez warunki pogodowe[7]. Jako że gniazdo często mieści się nad wodą, młode po swoim pierwszym locie wpadając do wody są zjadane przez większe żaby, żółwie lub ryby[20].

 1. Melospiza georgiana, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
 2. a b Melospiza georgiana. Czerwona księga gatunków zagrożonych (IUCN Red List of Threatened Species) (ang.).
 3. John Latham: Index Ornithologicus, Sive Systema Ornithologiae. T. I. Londyn: 1790, s. 460.
 4. a b Spencer Fullerton Baird: Reports of explorations and surveys, to ascertain the most practicable and economical route for a railroad from the Mississippi River to the Pacific Ocean. T. 9. 1858, s. 483.
 5. a b c F. Gill & D. Donsker: Buntings to Bush Tanagers. IOC World Bird List (v4.1). [dostęp 24 marca 2014].
 6. species: Melospiza georgiana. AOU Checklist of North and Middle American Birds. [dostęp 24 marca 2014].
 7. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Wetherbee, D.. Life Histories of Life Histories of North American Cardinals, Grosbeaks, Bunitngs, Towhees, Finshes, Sparrows, and Allies. „Bulletin - United states National Museum”. 237 (3), s. 1474-1476, 1490, 1968. 
 8. a b c d e f g del Hoyo, J.; Elliot, A. & Christie, D.A.: Handbook of the Birds of the World. T. 16. Cardinals to New World Blackbirds. Lynx Edicions, 2011, s. 549. ISBN 978-84-96553-78-1.
 9. Gorman N. Bond & Robert E. Stewart. A new Swamp Sparrow from the Maryland Coastal Plain. „The Willson Bulletin”. 63, s. 38–40, 1951. 
 10. Melospiza georgiana ericrypta Oberholser. Smithsonian Institution, 27 maja 2011.
 11. James A. Jobling: Helm Dictionary of Scientific Bird Names. Christopher Helm Publishers Ltd, 2009, s. 250 i 172. ISBN 1-4081-2501-3.
 12. a b c d e f g h i j k Russell Greenberg & Sam Droege. Adaptations to Tidal Marshes in Breeding Populations of the Swamp Sparrow. „The Condor”. 92 (2), s. 393-404, 1990. 
 13. a b c d R. Bowdler Sharpe: Catalogue of Bird in the British Museum. T. 12. Fringilliformes. 1888.
 14. Arthur T. Wayne. An Albino Swamp Sparrow (Melospiza georgiana). „The Auk”. 39 (2), 1922. 
 15. a b Swamp Sparrow Melospiza georgiana. BirdLife International. [dostęp 24 marca 2014].
 16. a b c McIlwraith, Thomas: The birds of Ontario. 1886, s. 266.
 17. a b c d Ralph. S. Palmer. Maine Birds. „Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College”. 102, s. 573-574, 1949. 
 18. a b Oliver Davie: Nests and eggs of North American birds. 1889, s. 321-322.
 19. Phil L. Hatch: Notes on the Birds of Minnesota. 1892.
 20. a b E.H. Forbush: Birds of massachusetts and other New england States. T. 3. 1929.
 21. Longevity Records Of North American Birds. USGS, listopad 2013.
 22. A. K. Fisher. Food of the Barn Owl (Strix Pratincola). „Science”. 3 (69), s. 623-624, 1896. 

Linki zewnętrzne