Главная страница

Ster i śruba okrętowa podczas remontu statku w doku pływającym

Ster to ruchome urządzenie będące częścią jednostki pływającej lub statku powietrznego (patrz: powierzchnie sterowe samolotu), służące zarówno do utrzymywania jak i do zmiany kierunku poruszania się jednostki. Działanie steru wpływa na kątową orientację sterowanego obiektu w przestrzeni.

Ster wytwarza dodatkową siłę hydro- lub aerodynamiczną działającą na sterowaną jednostkę. Do wytworzenia takiej siły konieczne jest spełnienie co najmniej jednego z dwóch warunków:

  • poruszanie się samej jednostki, co wywołuje przepływ powietrza lub wody w otoczeniu steru
  • wytworzenie przez napęd jednostki ruchu powietrza lub wody w otoczeniu steru.

Istnieje również rozwiązanie w postaci steru strumieniowego, które działa na innej zasadzie.

Zasadniczo sterem jest sam płat wytwarzający siłę, jednak potocznie nazywa się tak także całość rozwiązania łącznie z mechanizmem poruszającym tym płatem (ręczne urządzenie sterowe lub posiadająca własny napęd maszyna sterowa) oraz z urządzeniem sterującym tym urządzeniem (np. koło sterowe, orczyk, rumpel, wolant).

Natomiast sam płat steru nazywany jest w okrętownictwie płetwą sterową, a w lotnictwie poziomy płat to ster wysokości, a pionowy to ster kierunku.

Zobacz też