Главная страница

Plik:Rufa.png
Kształty rufy jednostek mniejszych

Rufa – ogólne pojęcie całości tylnej części jednostki pływającej, zarówno w jej części nawodnej, jak i podwodnej. Rufa może być zakończona prostopadle względem lustra wody, pochylać się do przodu jednostki, lub wystawać do tyłu, tworząc tym samym nawis rufowy.

Niektóre jednostki posiadają identyczny dziób i rufę, co zapewnia jednakowe warunki pływania w obu kierunkach:

  • promy rzeczne nie muszą wówczas się obracać w celu zmiany kierunku płynięcia,
  • żaglowce z jednym pływakiem bocznym (proa) pływają jednym halsem zamieniając przy zwrocie dziób z rufą.

Zobacz też: przegląd zagadnień z zakresu żeglarstwa.

Szablon:Żegluga info