Главная страница

Rozmaz krwi człowieka: a - bezjądrzaste erytrocyty, b - neutrofil, c - eozynofil, d - limfocyt.

Rozmaz krwi – badanie krwi polegające na obserwacji jej próbki pod mikroskopem w celu oceny wyglądu białych krwinek i ich wzajemnego stosunku ilościowego, z podziałem w warunkach zdrowia na granulocyty, eozynofile, monocyty i limfocyty.

Badanie takie umożliwia rozpoznanie m.in. białaczek, niektórych chorób zakaźnych (np. mononukleozy zakaźnej) i pasożytniczych (np. malarii).

Rozmazy wykonuje się nakraplając kroplę krwi na szkiełko podstawowe i rozmazując ją przy pomocy drugiego szkiełka, ciągnąc kroplę krwi za szkiełkiem. Preparat wybarwia się według Romanowskiego i ogląda pod mikroskopem przy powiększeniu 1000x.

Może być wykonywane automatycznie i dostajemy wtedy przybliżony wynik w postaci wydruku komputerowego lub ręcznie, co jest metodą o wiele bardziej pracochłonną, ale dokładniejszą i pozwalającą zidentyfikować różnego rodzaju atypowe komórki w rozmazie.

Star of life.svgZapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.