Главная страница

R-36
Ilustracja
{{{opis grafiki}}}
Państwo {{{państwo}}}
Producent konstrukcja: Jużnoje
produkcja: Zakład Jużnyj
Inne nazwy {{{inne nazwy}}}
System {{{system}}}
Typ ICBM
Przeznaczenie pocisk strategiczny
Wyrzutnia {{{wyrzutnia}}}
Status w służbie bojowej
Lata służby {{{lata służby}}}
Długość R-36M: 36,6 m
R-36MUTTH: 36,3 m
R-36M2: 34,3 m
Średnica 3,0 m
Masa startowa {{{masa startowa}}}
Napęd dwustopniowy na paliwo ciekłe + postbuster
Paliwo {{{paliwo}}}
Prędkość {{{prędkość}}}
Zasięg R-36M: 16000-10200 km[1]
R-36MUTTH: 11500 km
R-36M2: 11000-16000 km[1]
Udźwig {{{udźwig}}}
Naprowadzanie bezwładnościowe
Celność CEP:
R-36M: 1000 m
R-36MUTTH: 920 m
R-36M2: 500 m
Głowica R-36M: Mod.1 i Mod.3 pojedyncza RV, Mod.2 8 x 900 Kt, 8 x 550-750 kt
R-36MUTTH: 10 x 550-750 Kt
R-36M2: pojedyncza RV lub 10 x 550-750 Kt

R-36M (NATO: SS-18 Satan) — radziecki rakietowy pocisk balistyczny dalekiego zasięgu (ICBM) przeznaczony do przenoszenia bojowych głowic jądrowych na dystansach międzykontynentalnych. Stacjonujący w stałych silosach podziemnych R-36M, był jedynym pociskiem ciężkim dopuszczonym do użycia przez drugi traktat o redukcji broni strategicznej (Strategic Arms Limitation Treaty - SALT II). Istniało sześć wersji tego pocisku.

Wersje systemu

R-36M

Dekret Rady Ministrów ZSRR autoryzujący rozwój nowego pocisku R-36M (15A14) mającego zastąpić ciężkie pociski międzykontynentalne R-36 wydany został 2 września 1969 roku[2]. Projekt wstępny ukończony został w grudniu 1969 roku. Projekt ten przewidywał kilka wersji nowego pocisku: z pojedynczą głowicą, kilkoma, a także z głowicami manewrującymi MaRV[2].

Projekt R-36M znanego na Zachodzie jako SS-18 Satan, przewidywał dwa stopnie napędowe pocisku przenoszącego głowice niezależnie wcelowywane (MIRV) albo pojedyncza głowicę (RV). W ogólnej koncepcji, projekt R-36M był podobny do konstrukcji R-36. Dzięki zastosowaniu nowocześniejszych technologii oraz cieńszych ścian, zredukowano jednakże wagę kadłuba pocisku. W pierwszym stopniu napędowym zastosowano cztery pracujące w obiegu zamkniętym silniki, z jedną komorą spalania w każdym. Drugi stopień napędowy tworzył silnik podtrzymujący z jedną komora spalania oraz jeden silnik sterujący z czterema komorami. Silnik ten umieszczony był w toroidalnym zagłębieniu zbiornika paliwa. Pocisk wyposażony był w zawierający komputer pokładowy autonomiczny inercyjny system naprowadzania, zaś sterowanie w trakcie korzystania z napędu pierwszego stopnia zapewniały specjalne podwieszone silniki[2]. Po raz pierwszy w pocisku rakietowym, do wytworzenia ciśnienia w zbiornikach paliwa zastosowano system zwany "kontrolowanym ogniem" polegający na wtryskiwaniu paliwa do zbiornika utleniacza oraz utleniacza do zbiornika paliwa[2]. Pierwszy człon napędowy był po separacji wyhamowywany przez odpowietrzenie zbiorników materiałów pędnych, co eliminowało konieczność zastosowania specjalnych silników wyhamowujących oraz uprościło konstrukcję wyposażenia ciśnieniowego zbiornika[2].

Usprawniona konstrukcja i efektywniejsze silniki zwiększyły masę możliwego do przeniesienia ładunku z 5,8 tony do 8,8 tony, masa startowa pocisku o takiej samej średnicy jak R-36 sięgnęła 209,6 tony[2]. Ładunek R-36M obejmował post-buster zawierający osiem głowic MIRV, a także sekcję instrumentów kontroli i naprowadzania. Stożkowe głowice usytuowane były parami wzdłuż zewnętrznej powierzchni sekcji kontroli i naprowadzania.

Pociski były przechowywane i transportowane w wykonanych z włókna szklanego kontenerach startowych, które umieszczane były w zmodyfikowanym silosie startowym pocisków R-36. Silosy posiadały super utwardzoną strukturę z okrągłą wnęką o głębokości 39 metrów i średnicy 5,9 metra[2]. Start odbywał się metodą zimnego startu, w której pocisk wypychany był z kontenera za pomącą gazów wytworzonych przez eksplozję umieszczonego na jego dnie ładunku wybuchowego, po czym - już ponad silosem - następował zapłon silnika pierwszego stopnia[2].

Testy systemu zaplanowane były pierwotnie na rok 1971, zostały jednakże przełożone na późniejszy termin. W roku 1971 rozpoczęły się jednak testy systemu zimnego startu, próby z samym pociskiem w locie, rozpoczęły się natomiast 21 lutego 1973 roku. W październiku 1975 roku zakończono testy trzech wersji pocisku, który 30 grudnia 1975 roku przyjęty został oficjalnie do służby. Pocisk wyposażony był w sekcję głowic MIRV 15F143 (z 8 głowicami) albo sekcję opracowana specjalnie dla R-36M z pojedynczą głowicą 15B86 (przyjęty do służby 20 listopada 1978 r.). Pomiędzy lipcem 1978, a sierpniem 1980 roku, przeprowadzono testy w locie z dwoma modyfikacjami w postaci wyposażonej w system naprowadzania terminalnego głowicy 15F678, system z tą głowica nigdy jednak nie został rozmieszczony[2]. We wrześniu 1973 roku, służby wywiadowcze Stanów Zjednoczonych zaobserwowały test pocisku, w którym post-boost vehicle pocisku wystrzelił 10 głowic MIRV. Skutkiem tej obserwacji, R-36M traktowany był w trakcie negocjacji rozbrojeniowych jako zdolny do przenoszenia 10 MIRV, mimo iż ZSRR planował używanie go do przenoszenia jedynie 8 głowic bojowych[3].

Produkcja R-36M została autoryzowana w październiku 1974 roku. Zakład w Jużnoje produkował kadłub, głowice oraz silniki pierwszego stopnia. Seryjna produkcja głowic 15F143 i 15F147, została natomiast podjęta przez Zakład Przemysłu Chemicznego w Perm[3].

Pierwszy pułk wyposażony w R-36M rozpoczął dyżur bojowy 25 grudnia 1974 r. Wkrótce pociski te zastąpiły 288 pocisków R-36 w istniejących silosach, dodatkowo rozmieszczono 20 pocisków w nowych wyrzutniach[3]. Z powodu problemów technicznych z silnikiem pierwszego stopnia[3], w latach 1980 - 1983 wszystkie pociski R-36M zostały zastąpione przez systemu R-36MUTTH[2].

R-36MUTTH

Zarządzenie autoryzujące program rozwoju następcy systemu R-36M - o Ulepszeniu Charakterystyk Sprawności Pocisków R-36M (15A14) i MR UR-100 (15A15) - wydany został 16 sierpnia 1976 r, zaledwie kilka miesięcy po przyjęciu pocisków R-36M do służby[2]. Opracowanie wstępnego projektu nowego systemu z ulepszoną sprawnością taktyczną, oznaczonego R-36MUTTH i numerem kodowym 15A18, ukończono w Biurze Konstrukcyjnym Jużnoje w grudniu 1976 roku[2]. Nowy pocisk dysponować miał lepszą celnością, co pozwoliło na zmniejszenie mocy ładunków jądrowych głowic. Osiągnięto to bez poświęcenia efektywności pocisku, co oznaczało także zwiększenie liczby głowic z ośmiu do dziesięciu oraz zwiększenie zasięgu wersji z pojedynczą głowicą do 16000 km[2].

Testy R-36MUTTH w locie rozpoczęły się 31 października 1977 roku. Testy wersji wyposażonej w głowicę 15F183 ukończone zostały w listopadzie 1979 roku, po czym 17 grudnia 1980 roku pocisk został przyjęty do służby. Proces rozmieszczenia pocisku oznaczonego w systematyce amerykańskiego Departamentu Obrony SS-18 Mod. 4, rozpoczęty został jednak już w roku 1979. Pierwsze trzy pułki wyposażone w R-36MUTTH rozpoczęły dyżur bojowy 18 września tego roku. Do 1980 roku, rozmieszczono już 120 nowych pocisków, które zastąpiły ostatnie systemy R-36. W latach 1982 - 1983, R-36MUTTH zastąpiły także wszystkie pociski R-36M. Całkowita liczba rozmieszczonych R-36MUTTH osiągnęła wkrótce ustalony traktatem START I limit 308 pocisków[2]. Według zachodnich szacunków, R-36MUTTH zdolny był do przenoszenia nawet 14 głowic MIRV, co może być efektem obserwacji środków penetration aids wymierzonych w amerykański program antybalistyczny lub też mogło być elemetem działań zmierzających do utrudnienia Stanom Zjednoczonym określenia charakterystyki radzieckiego systemu ofensywnego[4]. Po 1988 roku, niektóre pociski tego systemu zostały zastąpione pociskami R-36M2 - systemem Wojewoda[2].

R-36M2 Wojewoda

Specyfikacja wersji pocisku oznaczonego R-36M2 z kodem 15A18M, została ukończona w czerwcu 1979 roku. Projekt nowego pocisku został natomiast ukończony w czerwcu 1982 roku. R-36M2 wprowadzał kilka nowych usprawnień. Jednym z nich było rozwiązane stosowane wcześniej jedynie w radzieckich morskich systemach SLBM, polegające na zanurzeniu silnika w zbiorniku materiału pędnego[2]. Zmodyfikowano również kontener startowy. W przeciwieństwie do R-36M, R-36M2 przenosi 10 głowic umieszczonych w dwóch warstwach umieszczonych na sekcji instrumentów PVB[2].

Testy w locie pocisku R-36M2, wyposażonego w głowice MIRV 15F173, rozpoczęły się w marcu 1986 roku, zakończono je natomiast w marcu 1988 roku[2]. Pierwszy pułk wyposażony w system rakietowy R-36M2 (mod. 5) z 10 głowicami o mocy 550-750 Kt osiągnął gotowość bojową 30 lipca 1988 roku. Wersja R-36M2 wyposażona w jedną głowicę (mod. 6) o mocy 20 Mt[4], weszła do służby 23 sierpnia 1990 roku[2].

Współczesna służba

Związek Radziecki rozmieścił łącznie 82 pociski R-32M2: 30 w bazie Dombarowski, 28 w Użur oraz 24 w Dzierżawińsku (w Kazachstanie)[5]. Pociski z Dzierżawińska zostały po rozpadzie ZSRR przewiezione do Rosji, jednak prawdopodobnie nie zostały rozmieszczone[5]. W styczniu 2009 roku, Strategiczne Wojska Rakietowe Rosji utrzymywały w gotowości bojowej prawdopodobnie jedynie 30 pocisków R-36M2 w Dombarowski oraz 28 w Użur[5]. R-36M2 Wojewoda pozostaną prawdopodobnie w służbie do roku 2019, choć wstępne raporty wskazywały na rok 2016, jako moment wycofania ich ze służby[5]. Według najnowszych informacji, rakiety te będą wchodziły w skład uzbrojenia rosyjskich wojsk rakietowych do 2026r.

Bibliografia

Szablon:Bibliografia start

Szablon:Bibliografia stop

  1. a b W zależności od rodzaju, masy i liczby głowic
  2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Paweł Podwig, Oleg Bukharin, Timur Kadyshew, Eugeni Miasnikow, Igor Sutyagin i inni: Russian Strategic Nuclear Forces. The MIT Press i Moskow Institute of Physics and Technology, 2004, s. 215-220. ISBN 0-262-16202-4.
  3. a b c d R-36M (ang.). Astronautix. [dostęp 13 lipca 2009].
  4. a b R-36M Voyevoda / SS-18 SATAN (ang.). Global Security. [dostęp 13 lipca 2009].
  5. a b c d Rocket Forces tell about plans for 2009 (ang.). 10 kwietnia 2009. [dostęp 13 lipca 2009].