Главная страница

Binnenchor.svg

Prezbiterium, (w architekturze nazwany także "chórem kapłańskim") przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa. Może być wydzielone podwyższeniem, balustradą i tęczą. Przed Soborem Watykańskim II skierowane na wschód i zamknięte apsydą lub prostą ścianą. Jego układ mógł być wzbogacony obejściem, apsydiolami i wieńcem kaplic. Po Soborze Watykańskim II centralne miejsce prezbiterium zajmuje Stół Pański. Ponadto kluczowymi miejscami są: umieszczony z boku pulpit zwany ambonką oraz nieco z tyłu miejsce przewodniczenia (sedilia). Oprócz tego znajdują się stalle (obecnie rzadko), ławki, kredensja (miejsce, gdzie ustawiane są naczynia liturgiczne i dary ofiarne) oraz Tabernakulum, które może znajdować się w wydzielonej kaplicy Najświętszego Sakramentu.

Prezbiterium w Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chłopkowie


Zobacz też: przegląd zagadnień z zakresu architektury, Prezbiterium (kolegium)