Главная страница

Porównawcze zastawienie cech dobrych i medalowych artykułów.

Dobrym artykułem można nazwać solidny artykuł, który charakteryzuje się następującymi cechami:

1. Dobrze napisany. Dobry język, klarowność i logiczność wypowiedzi, prawidłowa struktura.
2. Dokładny i weryfikowalny. Przypisy z wiarygodnych źródeł.
3. Rozbudowany. Główne wątki są opisane w sposób wystarczający, bez nadmiaru szczegółów.
4. Neutralny. = NPOV
5. Stabilny. Niepodlegający częstym i radykalnym zmianom (wojnom edycyjnym, kontrowersjom).
6. Grafiki. W wystarczającej ilości

Medalowe artykuły są to te najlepsze w całej Wikipedii, napisane obszernie, wnikliwie, w sposób mistrzowski, których nie powstydziłby się profesjonalista z danej dziedziny. Cechy:

1. Tekst na poziomie profesjonalnym. Język i treść wprawiająca w podziw, obszerny, o dokładnej faktografii, wnikliwy, neutralny i stabilny
2. Zgodny z zaleceniami Wikipedii. Dotyczącymi treści, stylu i formy
3. Grafiki. Bogate, dobrej jakości, konieczne do ilustracji treści i o zgodnej licencji
4. Długi. Wystarczająco długi żeby objąć całość tematu

Podobieństwa

  • Wymagania co do poprawności merytorycznej, dobrych i zgodnych grafik są identyczne
  • Oba typy artykułów, muszą koncentrować się na głównym temacie, nie odchodząc od niego
  • W przypadku obu artykułów nie ma wymagań długości jednak nie mogą być zbyt krótkie
  • W obu przypadkach potrzebna dokładność faktograficzna i weryfikowalność treści

Różnice

  • Medalowe są mistrzowskie, dobre są solidne.
  • Dobre są dobrze napisane, medalowe mają poziom profesjonalny.
  • Dobre artykuły muszą wypełniać co najmniej sześć wytycznych odnośnie stylu; artykuły medalowe muszą spełniać wszystkie standardy w zakresie stylu.
  • Zawartość merytoryczna medalowego musi być wyczerpująca, a dobry musi być rozbudowany.
  • W medalowych wszystkie fakty muszą być sprawdzone ze źródłami, w dobrych te ważniejsze lub budzące wątpliwości.
  • Medalowe muszą być zgodne z normami określonymi w odpowiednich WikiProjektach; dla dobrych nie ma takiego wymogu.