Главная страница

Lista na medal (LnM)- odmiana artykułu na medal napisanego w formie listy. Aby artykuł mógł otrzymać takie wyróżnienie musi spełniać wszystkie podstawowe zasady i zalecenia Wikipedii takie jak:

Oraz dodatkowo:

  • Kompletność - lista powinna być kompletna w ramach ustalonych we wstępie klarownych kryteriów zakresu jej zawartości. Kompletność ta powinna być potwierdzona odpowiednimi źródłami.
  • Brak czerwonych linków - jeżeli lista zawiera spis linków do innych haseł, to wszystkie te hasła muszą istnieć.
  • Treść opisu - musi być wolna od błędów językowych, a hasło powinno przestrzegać zasad i zaleceń przyjętego stylu.
  • Forma - hasło musi być sformatowane zgodnie ze wszystkimi zaleceniami edycyjnymi; jeżeli w artykule użyto tabeli, powinna ona być sformatowana w przejrzysty sposób, bez nadużywania utrudniających percepcję ozdobników graficznych. Lista powinna wykorzystywać mechanizmy Wikipedii takie jak możliwość sortowania według poszczególnych kolumn (o ile sortowanie w tej kolumnie ma sens).
  • Stabilność i konsensus - lista nie może być przedmiotem żadnych wojen edycyjnych, a jej zawartość powinna być w miarę stabilna i aktualna.

Aby dany artykuł mógł otrzymać oznaczenie "Listy na Medal" musi zostać zgłoszony na odpowiednią stronę gdzie zostanie oceniony przez Wikipedystów.