Главная страница

Parafia bł. Michała Kozala
Ilustracja
{{{opis grafiki}}}
Państwo  Polska
Siedziba Gniezno
Adres ul. E. Orzeszkowej 22d
62-200 Gniezno
Data powołania 1 stycznia 1988
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Archidiecezja gnieźnieńska
Dekanat gnieźnieński I
Kościół bł. Michała Kozala w Gnieźnie
Administrator ks. Krzysztof Walkowski
Wspomnienie liturgiczne 14 czerwca
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Brak współrzędnych
Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}}
Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|}
Strona internetowa

Parafia pw. bł. Michała Kozala w Gnieźnie – jedna z parafii rzymskokatolickich w Gnieźnie. Należy do dekanatu Gniezno I. Znajduje się w zachodniej części miasta; swoim zasięgiem obejmuje część osiedla Piekary, całe osiedle Skiereszewo oraz dwie wsie. Kościołem parafialnym jest kościół bł. Michała Kozala przy ul. Poznańskiej. Parafia erygowana została 1 stycznia 1988 r. przez kardynała Józefa Glempa. Centrum parafialne mieści się przy ul. Elizy Orzeszkowej[1]. Według danych z odwiedzin duszpasterskich 2010/2011 parafia liczy 5300 mieszkańców[2].

Historia

Pierwsze lata istnienia parafii

Parafia została założona w 1988 roku dekretem kard. Józefa Glempa. Jej pierwszym proboszczem został ks. Alfred Lewicz. Z powodu braku plebanii, przy kościele stanął stary, drewniany barak, który służył jako tymczasowa plebania. Znalazły się w nim trzy mieszkania, kuchnia, pokój gościnny i salka katechetyczna. W 1990 roku powstała pierwsza grupa w parafii – Koło Matek Żywego Różańca. Rok później powstała Służba Liturgiczna. Powstało też Bractwo Szkaplerza, do dziś działające przy klasztorze Sióstr Karmelitanek. Po roku 1992 i reorganizacji struktury kościoła katolickiego w Polsce, parafia została przydzielona do dekanatu Gniezno I.

Lata 1997–2003

W 1997 roku nastąpiła zmiana proboszcza - miejsce ks. Lewicza zajął ks. Witold Dusiński. Opuścił on jednak parafię po kilku miesiącach. Nowym proboszczem, który pełni tę funkcję do dzisiaj, został ks. Sławomir Jessa. Wraz z wikariuszami – ks. Mirosławem Goślinowskim i ks. Tomaszem Łajcą otrzymał od arcybiskupa wiele zadań – konieczność remontu kościoła, wybudowania nowej plebanii i nowego kościoła. Ksiądz Jessa rozpoczął dialog i porozumienie ze Wspólnotą Kościoła Ewangelickiego-Augsburskiego, która korzystała z kościoła parafialnego. Parafianie i ewangelicy pod koniec lat 90. wspólnie ufundowali remont wieży kościoła. Proboszcz wymienił również oświetlenie, konfesjonały, dokonał remontu południowej zakrystii (od strony szpitala). Zainicjował głęboką współpracę ze szkołami na terenie parafii – Szkołą Podstawową nr 3 i 11 oraz I Liceum Ogólnokształcącym. Po kilku latach posługi w parafii, proboszcz otrzymał tytuł Kapelana Szpitala "Dziekanka" oraz wicedziekana dekanatu. Od 2000 roku, kiedy wikariuszami byli ks. Krzysztof Woźniak i ks. Sławomir Rachwalski zaczęły powstawać kolejne grupy w parafii. Była to Odnowa w Duchu Świętym, Duszpasterstwo Młodych oraz dwa zespoły - Chórek Dziecięcy i zespół "Piąta Pieczęć"[3]. W 2001 roku rozpoczęto budowę nowej plebanii przy ul. Elizy Orzeszkowej.

Lata 2004–2009

W 2005 roku zespół "Piąta Pieczęć" opuścił parafię, rozpoczynając koncerty w całej diecezji, później też w całej Polsce[3]. W kolejnych latach zmieniali się wikariusze. Kolejnymi byli ks. Witold Ceglarek i ks. Błażej Czarnecki. 7 grudnia 2005 roku tragicznie zmarł ks. Ceglarek. Jego pogrzeb zgromadził wielu parafian, a także duchownych i wiernych z innych parafii. Jego miejsce, rok później zajął neoprezbiter ks. Romuald Karmoliński. W 2007 roku księża rozpoczęli przeprowadzkę do nowej plebanii, gdzie ukończona została tylko część mieszkalna. W międzyczasie nastąpiła zmiana wikariusza – miejsce ks. Czarneckiego zajął ks. Jakub Dębiec, doktor teologii pastoralnej i liturgiki. Stał się opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza, którą zreorganizował. Wprowadził nowe stroje, zapoczątkował tradycję święcenia ministrantów, nowych lektorów posyłał na kursy lektorskie. Zainicjował budowę boiska sportowego przy plebanii. Po kilku miesiącach został mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Służby Ołtarza. Po niespełna roku posługi w parafii, abp Henryk Muszyński mianował go swoim ceremoniarzem, później także prefektem Seminarium w Gnieźnie, co zmusiło go do opuszczenia parafii. Nowym wikariuszem został ks. Krzysztof Walkowski, który ukończył specjalistyczne studia w Rzymie i właśnie powrócił do Polski. W 2008 roku założył on nową Wspólnotę Młodzieży "Allegria"[4], która zajęła miejsce dawnego i zapomnianego Duszpasterstwa Młodych. Kilka miesięcy później, kilku członków wspólnoty utworzyło Zespół Muzyczny "Allegria"[5]. Ks. Walkowski wprowadził do służby liturgicznej dziewczęta czytające w czasie Mszy – lektorki. Wikariusz organizował wiele spotkań dla młodzieży, wspólnota zaczęła uczestniczyć w krajowych i europejskich spotkaniach (Spotkanie Młodych na Lednicy, ESM Taizé). Pod koniec 2008 roku, parafia otrzymała cmentarz przy zbiegu ulic Dalkoskiej i Kostrzewskiego (obecnie ul. Aleksandra Piotrowskiego). Pod koniec kolejnego, 2009 roku, wspólnymi siłami młodych i innych parafian ukończona została kolejna część plebanii (Centrum Parafialnego) – Centrum Formacji Młodych "Studnia". Po odejściu ks. Karmolińskiego do parafii przybył nowy wikariusz – ks. Piotr Szymkowiak. Założył nowy chórek dziecięcy pod nazwą "Małe Radości", a także rozpoczął przygotowania do VI Parafiady Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Dzięki niemu powstała Komisja Sportowa, która nadzorowała przygotowania do Parafiady. Wznowione zostały również prace przy boisku. Od 22 listopada 2009 roku zaczęła się ukazywać gazetka parafialna – "Z życia Parafii bł. Michała Kozala...", która co tydzień jest dodatkiem do Przewodnika Katolickiego[6].

Lata 2010–obecnie

Od początku 2010 roku, trwały przygotowania do Parafiady. Odbywały się liczne treningi wszystkich dyscyplin sportowych[7], uczestnicy konkurencji wiedzowej uczestniczyli w spotkaniach przygotowujących do konkursu, zespoły muzyczne spotykały się na licznych próbach. 2 maja parafia wyjechała na Parafiadę do Inowrocławia. Trwała ona dwa dni. We wszystkich konkurencjach uzyskano wysokie wyniki. Podczas ogłoszenia wyników parafii przyznano III miejsce, jednak kilka dni później punktacja generalna została zmieniona i parafia zajęła ostatecznie II miejsce. Reprezentacja powróciła z wielkim pucharem, 7 dyplomami i 11 pucharami[8]. 16 czerwca ks. Krzysztof Walkowski mianowany został administratorem parafii ze względu na konieczność podjęcia leczenia przez proboszcza. 24 czerwca 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Boiska Sportowego "Kozalik", Centrum Formacji Młodych "Studnia" i nowo powstałego Parafialnego Klubu Sportowego "Kozal Gniezno", którego dokonał ks. dziekan Andrzej Grzelak[9]. Pod koniec czerwca rozpoczęły się prace przy ostatniej, niedokończonej części Centrum Parafialnego – dużej sali, która będzie tymczasową kaplicą, później salą spotkań i zabaw, a także na cmentarzu parafialnym[10]. Z dniem 4 września dotychczasowy proboszcz został przeniesiony jako rezydent do parafii św. Jadwigi Królowej w Inowrocławiu[11]. 12 września, na jednej z niedzielnych Mszy świętych, delegacje wspólnot parafialnych, a także inni parafianie, wspólnie podziękowali mu za jego posługę w parafii[12]. Z dniem 31 października 2010 roku abp Kowalczyk mianował ks. Zbigniewa Przybylskiego, rzecznika prasowego Kurii Metropolitalnej kapelanem szpitala "Dziekanka". Od 1 listopada ks. Przybylski zamieszkał na plebanii jako rezydent[13]. W Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 2010 roku odbyła się Pasterka, która została odprawiona w nowej kaplicy przy Centrum Parafialnym[14]. W dniach 2-3 maja parafia, wzorem ubiegłego roku uczestniczyła w VII Parafiadzie Archidiecezji Gnieźnieńskiej, pokonując pierwszy raz w historii sześciokrotnych zwycięzców - Parafię św. Mikołaja ze Sławna i zajmując tym samym 1. miejsce. Parafia w nagrodę otrzymała Puchar Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski oraz złoty ornat przez niego ufundowany[15][16]. W lipcu 2011 roku dokonana została rozbiórka baraku przy kościele parafialnym, który do 2007 roku służył jako tymczasowa plebania, a w 2009 roku został wyłączony z użytku. We wrześniu tego samego roku zakończone zostały prace przy Centrum Parafialnym, które polegały na utworzeniu parkingu, dojazdu do garaży oraz upiększeniu terenu przez posianie trawy i posadzenie roślin[17]. Z dniem 7 lutego 2012 roku w związku z poważną awarią komina w kościele i koniecznością jego remontu, świątynia została tymczasowo zamknięta, a wszystkie Msze święte przeniesione do kaplicy przy Centrum Parafialnym[18].

Duszpasterze

Obecni

 • Proboszcz (od 1997 roku) – ks. Sławomir Jessa – dekretem abpa Henryka Muszyńskiego z 15 czerwca 2010 bezterminowo urlopowany, dekretem abpa Józefa Kowalczyka z 1 września 2010 przeniesiony do Inowrocławia jako rezydent przy parafii św. Jadwigi Królowej w Inowrocławiu[11][2]
 • Wikariusz (od 2008 roku)/Administrator parafii (od 2010 roku) – ks. Krzysztof Walkowski – opiekun lektorów i lektorek, Wspólnoty Młodzieży i zespołu muzycznego, Wspólnoty Rodzin; administrator parafii dekretem abp Henryka Muszyńskiego administratora apostolskiego z dnia 16 czerwca[19][1][2].
 • Wikariusz (od 2009 roku) – ks. Piotr Szymkowiak – opiekun ministrantów, chórku dziecięgo i Odnowy w Duchu Świętym[1], przygotowuje gimnazjalistów do przyjęcia sakramentu bierzmowania, główny koordynator przygotowań do Parafiady[2].
 • Rezydent (od 2011 roku) - ks. Michał Hinz - kapelan szpitala "Dziekanka"[2]

Poprzedni proboszczowie

 • ks. Alfred Lewicz 1988-1997
 • ks. Witold Dusiński 1997

Zasięg parafii

Parafia swoim zasięgiem obejmuje część ulic dzielnicy Piekary (ulice pomiędzy ul. Piekary, ul. Czarnieckiego, a ul. Poznańską), teren szpitala Dziekanka, dzielnicę Dziekanka i Skiereszewo, ul. Strumykową oraz wieś Skiereszewo i Braciszewo. Na terenie parafii znajdują się cztery szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Wojciecha, Zespół Szkół nr 11 im. Janusza Korczaka, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego i Kolegium Europejskie[1].

Miejsca sakralne

Kościół parafialny

Kościół od strony ul. Poznańskiej

Zabytkowy kościół wybudowany z czerwonej cegły na planie prostokąta pod koniec XIX wieku. Początkowo służył jako kaplica dla szpitala "Dziekanka". Obecnie jest świątynią dwuwyznaniową z dwoma prezbiteriami i dwiema zakrystiami. Jedno prezbiterium służy tej parafii, drugie wykorzystywane jest przez Wspólnotę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Pomieścić może ok. 200 wiernych. Posiada drewniany chór z organami. Posiada nieczynną wieżę, odrestaurowaną pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. W czterech narożnikach świątyni znajdują się pomieszczenia: dwa połączone z kościołem - zakrystie oraz dwa oddzielone od niego - biuro charytatywne parafii oraz kotłownia. Msze święte w kościele sprawowane są trzy razy w tygodniu - w środę wieczorem i dwa razy w niedzielę. Związane jest to z powstaniem nowej kaplicy i przeniesieniem większości Mszy do tamtego budynku.

Kaplica przy Centrum Parafialnym

Kaplica z zewnątrz

Tymczasowa kaplica wybudowana przy Centrum Parafialnym. Od 24 grudnia 2010 roku stanowi główne miejsce kultu parafii - tutaj odprawiana jest większość Mszy świętych. Erygowana dekretem abp Józefa Kowalczyka z dnia 21 kwietnia 2011 roku. Kaplica składa się z jednej kruchty przy wejściu, prezbiterium, w którym znajduje się drewniany ołtarz, miejsce przewodniczenia oraz ambona, a także z dwóch mniejszych pomieszczeń - konfesjonału oraz magazynu. W prawej części kaplicy znajduje się zakrystia, toaleta oraz wyjście ewakuacyjne. Na środku ściany kaplicy w prezbiterium został powieszony drewniany krzyż, po jego prawej stronie znajduje się rzeźba patrona parafii, a po lewej obraz Matki Bożej Częstochowskiej przeniesiony z kościoła. W kaplicy znajdują się także drewniane stacje drogi krzyżowej[20].

Kaplica Świętej Rodziny przy Klasztorze Sióstr Karmelitanek

Kaplica w klasztorze powstała w tym samym czasie, co sam klasztor. Sprawowane są tam codziennie Msze święte dla sióstr z udziałem wiernych z parafii. W centrum kaplicy znajduje się marmurowy ołtarz oraz obraz Świętej Rodziny. Po prawej stronie znajdują się kraty, za którymi w Eucharystii uczestniczą Siostry Karmelitanki.

Centrum Parafialne

Centrum Parafialne

Centrum parafialne mieści się przy ul. Elizy Orzeszkowej. Jest ono w budowie od 2001 roku. W skład centrum wchodzą: część mieszkalna, Centrum Formacji Młodych "Studnia", kaplica parafialna oraz garaże. W części mieszkalnej znajdują się cztery mieszkania dla duszpasterzy, kuchnia i jadalnia, sala spotkań i biuro parafialne. Na terenie plebanii znajduje się boisko sportowe "Kozalik"[10][9][1]. 24 grudnia została oddana do użytku kaplica. W 2011 roku ukończone zostały prace przy utworzeniu parkingu i dojazdu do garaży oraz prace ogrodowe wokół plebanii[17]

Centrum Formacji Młodych "Studnia"

Część Centrum Parafialnego utworzona na pod koniec roku 2009. Początkowo ta część plebanii miała służyć jako przedszkole. Gdy w 2008 roku zawiązała się Wspólnota Młodzieży Allegria, młodzi nie mieli własnego miejsca spotkań. Ze względu na coraz większą liczbę członków Wspólnoty, duszpasterze postanowili przeznaczyć nie ukończoną jeszcze część plebanii na miejsce spotkań młodzieży. W skład CFM weszło: Oratorium modlitewne, mniejsza sala spotkań, pomieszczenie magazynujące oraz toalety. Obecnie Centrum Formacji jest stałym miejscem spotkań Wspólnoty Allegria, która sprawuje nad nim opiekę, jest jednak ono także wykorzystywane w celu spotkań Odnowy w Duchu Świętym czy przygotowań do sakramentu bierzmowania[21].

Wspólnoty, koła i zgromadzenia przy parafii

Od początku istnienia parafii powstawały w niej liczne zgromadzenia, koła i wspólnoty. Intensywnie zakładano je w latach 2008–2010, kiedy łącznie powstało ich pięć[10]. Są to[1][1][2]:

 • Służba Liturgiczna – należą do niej ministranci, lektorzy, lektorki i ceremoniarze. Składa się łącznie z 40 członków. Służba liturgiczna pełni służbę zarówno w kościele, jak i w kaplicy przy Centrum Parafialnym. Spotkania odbywają się co tydzień (ministranci) i co dwa tygodnie (pozostali członkowie). Posiadają własny sztandar. Czynnie uczestniczą w corocznej procesji odpustowej ku czci św. Wojciecha[22][23].
 • Wspólnota Młodzieży "Allegria" – założona została w sierpniu 2008 roku. Skupia młodzież z gimnazjum, szkół średnich, wyższych oraz tych, którzy rozpoczęli życie zawodowe. Uczestniczą w wielu diecezjalnych, ogólnopolskich i europejskich spotkaniach młodych (Pielgrzymka do Dąbrówki Mogileńskiej, Pielgrzymka Młodych do Grobu św. Wojciecha, Spotkanie Młodych na Lednicy, ESM Taizé)[24][25][26][27][4][23].
 • Zespół Muzyczny "Allegria" – powstał kilka miesięcy po Wspólnocie Młodzieży. Wszyscy jego członkowie należą również do wspólnoty. Zajął I miejsce na VII Parafiadzie Archidiecezji Gnieźnieńskiej[28][23].
 • Chórek Dziecięcy "Małe Radości" – grupa założona pod koniec 2009 roku, skupia dzieci ze szkoły podstawowej, oraz starszych gitarzystów. Zajął III. miejsce na VI Parafiadzie Archidiecezji Gnieźnieńskiej[29][23].
 • Koło "Matek Żywego Różańca" – jedna z pierwszych grup powstałych w tej parafii. Składa się z 6 róż, w każdej po ok. 20 kobiet. Posiada własny sztandar[30][23].
 • Grupa charytatywna "Caritas" – grupa dziesięciu wolontariuszy, którzy pomagają ludziom biednym i potrzebującym z parafii[1]. Siedziba grupy mieści się przy kościele.
 • Odnowa w Duchu Świętym "Źródło Jakuba" – grupa założona w 1996 roku przez ks. Sławomira Rachwalskiego, obecnie należy do niej dwunastu członków[23].
 • Wspólnota Rodzin - została założona na początku 2009 roku, obecnie skupia kilkanaście rodzin i małżeństw[31][23].
 • Ruch Domowego Kościoła – są to dwa ruchy, powstałe jako gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, do których należy jedenaście małżeństw. Spotykają się w tzw. grupach młodszych i starszych[1][23].
 • Parafialny Klub Sportowy(PKS) "Kozal Gniezno" – założony został w czerwcu 2010 roku. Inicjatywa utworzenia Klubu zrodziła się po zajęciu II miejsca na VI Parafiadzie[32]. Obecnie skupia młodziez i dorosłych w czterech sekcjach: piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, tenis stołowy[23].
 • Bractwo Świętej Rodziny - świecki ruch, powstały w październiku 2010 roku mający na celu wszelaką pomoc rodzinie, skupia rodziny zarówno z parafii jak i spoza niej. Organizuje spotkania formacyjno-modlitewne, a także doroczne Marsze w Obronie Życia i Rodziny w Święto Świętej Rodziny[23].

Z parafii wywodzi się zespół muzyczny "Piąta Pieczęć", który działał przy Odnowie w Duchu Świętym i Duszpasterstwie Młodych w latach 2000-2005. W 2004 roku doszło do jego fuzji z zespołem "Porażka", a po roku zespół opuścił parafię. Do roku 2009 zespół akompaniował w czasie pasterki w noc wigilijną[3].

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych

Klasztor ss. karmelitanek mieści się przy ul. Cienistej. Znajduje się w nim kaplica Świętej Rodziny, w której codziennie odprawiane są msze święte. Zakonnice żyjące w Gnieźnie wywodzą się ze wspólnoty w Tryszczynie koło Bydgoszczy, która na prośbę prymasa Józefa Glempa podjęła się budowy klasztoru na ofiarowanym na ten cel terenie. 30 czerwca 1995 roku grupa dziewięciu sióstr rozpoczęła życie w nowym klasztorze. Oprócz codziennej modlitwy i Eucharystii siostry zajmują się ogrodem przy klasztorze, a także haftowaniem szat liturgicznych i sztandarów, z czego się utrzymują[33][1].

Cmentarz

Grobowiec Rodziny Piotrowskich na cmentarzu

Cmentarz parafialny mieści się przy ul. Dalkoskiej. Powstał wraz z wybudowaniem szpitala "Dziekanka" w 1894 roku. Już od samego początku był on podzielony na kwaterę katolicką i ewangelicką. Zostali na nim pochowani zmarli pacjenci szpitala do roku 1939, a także zmarli wyznawcy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego do roku 1945. W czasie okupacji hitlerowskiej cmentarz był miejscem składania ciał zamordowanych pacjentów szpitala. W 1940 roku z polecenia ówczesnego dyrektora zniszczono większość grobów(ok. 90%). Do lat 70. także chowano tu zmarłych pacjentów. Następnie cmentarz został skomunalizowany, a w latach 90. przekazany Kurii Metropolitalnej[34]. W 2008 roku cmentarz został przekazany parafii w zarząd. Do 2010 roku dokonano pięciu pochówków. W latach 1970-2008, kiedy cmentarz był wyłączony z użytku, zdewastowano wiele grobów. Obecnie znajduje się tam ok. 100 miejsc pochówków z różnych lat, najwcześniej z lat 1910-1920. Wiele grobów jest zapomnianych, zniszczonych; ok. połowa zachowanych nagrobków jest anonimowa - nie posiada tablic. Na terenie szpitala znajduje się zabytkowy grobowiec rodziny Piotrowskich, w tym Aleksandra Piotrowskiego, pierwszego polskiego dyrektora szpitala. W listopadzie 2010 roku zakończyła się renowacja tego grobowca[10][1][35]. Z dniem 15 lipca 2011 roku cmentarz został ponownie przekazany w zarząd Kurii Metropolitalnej[36].

Gazetka parafialna

Jest to dwutygodnik - bezpłatny, cztero stronnicowy dodatek do Przewodnika Katolickiego, informujący o najważniejszych wydarzeniach w parafii. Została założona w listopadzie 2009 roku przez ówczesnego diakona, przebywającego na praktykach w parafii - Radosława Tuszyńskiego. Obecnie wydawana jest w stałym nakładzie 40 egzemplarzy. W tej chwili redakacja gazetki składa się łącznie z dziewięciu członków, w tym z: opiekuna - ks. Krzysztofa Walkowskiego, który jest także odpowiedzialny za korektę tekstów, siedmiu stałych redaktorów i jednego fotografa[37].

Parafia na zewnątrz

Do największych osiągnięć parafii zaliczyć można zajęcie II miejsca w VI Parafiadzie w 2010 roku[38]. Był to debiut parafii w tej imprezie. Rok później parafia zdobyła I miejsce, pokonując dotychczas niezwyciężoną drużynę parafii ze Sławna[16]. Parafia jest licznie reprezentowana na procesji z okazji odpustu ku czci św. Wojciecha, od 2008 roku bierze udział w Nocy Świętych. Młodzież parafii licznie gromadzi się na krajowych i europejskich spotkaniach (Pielgrzymka Młodych do Grobu św. Wojciecha, Spotkanie Młodych na Lednicy czy ESM Taizé)[25][26][27][2].

 1. a b c d e f g h i j k Sławomir Jessa. Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2009. „Z życia Parafii bł. Michała Kozala”, 21.03-18.04.2010. 
 2. a b c d e f g Krzysztof Walkowski. Sprawozdanie duszpastersko-administracyjne 2010. , 27.02.2011. 
 3. a b c Historia zespołu Piąta Pieczęć. [dostęp 2010-07-09].
 4. a b Krzysztof Walkowski. Wspólnota Młodzieży "Allegria". „Z życia Parafii bł. Michała Kozala...”, s. 2, 22.11.2009. 
 5. Maria Mikołajczak. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia - to Jezus umacnia mnie! - Zespół muzyczny "Allegria". „Z życia Parafii bł. Michała Kozala...”, s. 3, 13.12.2009. 
 6. Radosław Tuszyński. Wydarzenia z parafii co tydzień w Twoim domu!. „Z życia Parafii bł. Michała Kozala...”, s. 1, 22.11.2009. 
 7. Piotr Szymkowiak. Przygotowanie do Parafiady trwa.... „Z życia Parafii bł. Michała Kozala...”, s. 2, 18.04.2010. 
 8. Praca zbiorowa. Mamy puchar!!! Mamy drugie miejsce!!!. „Z życia Parafii bł. Michała Kozala...”, s. 1-8, 9.05.2010. 
 9. a b Rafał Wojciechowski. Centrum Formacji Młodych i Boisko Sportowe otwarte!. „Z życia Parafii bł. Michała Kozala...”, s. 1-2, 27.06.2010. 
 10. a b c d Praca zbiorowa. Artykuły z gazetki parafialnej od nr 1 do nr 31. „Z życia Parafii bł. Michała Kozala”. 
 11. a b Dekret abpa Józefa Kowalczyka. 10.09.2010. [dostęp 2010-09-14].
 12. Praca zbiorowa. Dziękujemy.... „Z życia Parafii bł. Michała Kozala”, s. 4, 19-09-2010. Parafia bł. Michała Kozala w Gnieźnie. 
 13. Dekrety - kapelan szpitala "Dziekanka". 31.10.2010. [dostęp 2010-11-16].
 14. zbiorowa Praca. Pasterka już w nowej kaplicy!. „Z życia Parafii bł. Michała Kozala...”, s. 1, 19.12.2010. 
 15. Parafiada: tryumfowała parafia pw. bł. Michała Kozala z Gniezna. [dostęp 2011-05-07].
 16. a b Klasyfikacja Generalna Parafii - VII Parafiada A.G.. [dostęp 2011-05-07].
 17. a b Rafał Wojciechowski. Prace remontowo-budowlane w parafii. „Z życia Parafii bł. Michała Kozala”, s. 1, 2.10.2011. 
 18. [www.kozalgniezno.pl Tymczasowe zamknięcie kościoła]. 7.02.2012.
 19. Dekrety - administratorzy parafii. 16 czerwca 2010. [dostęp 2010-06-29].
 20. Rafał Wojciechowski. Pasterka w nowej kaplicy!. „Z życia Parafii bł. Michała Kozala...”, 2.01.2011. 
 21. Radosław Tuszyński. „Z życia Parafii bł. Michała Kozala”, s. 2, 29.11.2009. 
 22. Michał Muraszko. Liturgiczna Służba Ołtarza. „Z życia Parafii bł. Michała Kozala...”, s. 2, 20.12.2009. 
 23. a b c d e f g h i j Piotr Szymkowiak. Kronika Parafialna. , 2011. 
 24. Radosław Tuszyński. Pielgrzymka młodych do Dąbrówki Mogileńskiej. „Z życia Parafii bł. Michała Kozala...”, 29.11.2009. 
 25. a b Rafał Wojciechowski. Pielgrzymka Młodych do Grobu św. Wojciecha. „Z życia Parafii bł. Michała Kozala...”, s. 2, 2.05.2010. 
 26. a b Maria Mikołajczak. "Kobieta-dar i tajemnica" Spotkanie Młodych na Lednicy. „Z życia Parafii bł. Michała Kozala...”, s. 2, 13.06.2010. 
 27. a b Michał Muraszko. Europejskie Spotkanie Młodych Taizé. „Z życia Parafii bł. Michała Kozala...”, s. 2, 3.01.2010. 
 28. Maria Mikołajczak. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia - to Jezus umacnia mnie! - Zespół muzyczny "Allegria". „Z życia Parafii bł. Michała Kozala...”, s. 3, 13.12.2009. 
 29. Praca zbiorowa. Chórek dziecięcy "Małe Radości". „Z życia Parafii bł. Michała Kozala...”, s. 3, 10.01.2010. 
 30. Radosław Tuszyński. (Nie) Żywy Różaniec ?. „Z życia Parafii bł. Michała Kozala...”, s. 2, 6.12.2009. 
 31. Praca zbiorowa. Wspólnota Rodzin. „Z życia Parafii bł. Michała Kozala...”, s. 3, 29.11.2010. 
 32. Piotr Szymkowiak. Spotkanie założycielskie Parafialnego Klubu Sportowego. „Z życia Parafii bł. Michała Kozala...”, s. 5, 30.05.2010. 
 33. Wspólnota Karmelitanek Bosych. [dostęp 2010-07-07].
 34. M. Jaska, A. Piotrowski: Dzieje szpitala Dziekanka 1894-1994.
 35. Krzysztof Walkowski. Uroczystość Wszystkich Świętych na naszym cmentarzu. „Z życia Parafii bł. Michała Kozala”, 7.11.2010. 
 36. Rafał Wojciechowski. Przekazanie cmentarza. „Z życia Parafii bł. Michała Kozala”, s. 4, 2.10.2011. 
 37. Gazetka Parafialna. [dostęp 2011-05-07].
 38. Klasyfikacja Generalna Parafii. 05-03-2010. [dostęp 2010-05-07].

Linki zewnętrzne