Главная страница

Płyta nagrobna Elżbiety wołogoskiej w Bergen
Ilustracja
Czas powstania ok. 1473
Miejsce
przechowywania
Kościół Mariacki w Bergen auf Rügen

Płyta nagrobna Elżbiety wołogoskiej w Bergenkamienna płyta wmurowana w ścianie zachodniej części kruchty dawnego kościoła cysterek w Bergen na Rugii, na której wyryto wizerunek przełożonej zgromadzenia Elżbiety, córki księcia wołogoskiego Warcisława IX, pochodząca z ok. 1473[1].

Postać ksieni ukazana jest w pełnej postaci, w ręku dzierży oznakę swojej godności — pastorał. Wyobrażenie to nie posiada z racji czasu powstania oraz użytego materiału cech indywidualnych, jest przedstawieniem typowym. Wokół przedstawienia figuralnego, jak było wówczas w zwyczaju, znajduje się inskrypcja łacińska zapisana gotykiem: Anno d(omi)ni / m ccc • lxxiii • fe(r)ia • q(ua)rta • post • iudica • obiit / Jllust(ri)s • p(ri)nceps / et • do(min)a • d(omi)na • Elisabet • abbatissa i(n) berg(en) ora p(ro) ea[2].

Przypisy

  1. Hellmut Hannes, Bildnisse der pommerschen Herzoginnen, [w:] Die Herzöge von Pommern. Zeugnisse der Herrschaft des Greifenhauses, red. Norbert Buske, Joachim Krüger, Ralf-Gunnar Werlich, Wien–Köln–Weimar 2012, s. 33-34; Edward Rymar, Rodowód książąt pomorskich, wyd. II, Szczecin 2005, s. 376-377, 561.
  2. Die Inschriften des Landkreises Rügen, ges. u. bearb. v. Joachim Zdrenka, Berlin–Wiesbaden 2002, s. 42; Hellmut Hannes, Bildnisse der pommerschen Herzoginnen, [w:] Die Herzöge von Pommern. Zeugnisse der Herrschaft des Greifenhauses, red. Norbert Buske, Joachim Krüger, Ralf-Gunnar Werlich, Wien–Köln–Weimar 2012, s. 33-34; Edward Rymar, Rodowód książąt pomorskich, wyd. II, Szczecin 2005, s. 376-377, 561.

Bibliografia

  • Die Inschriften des Landkreises Rügen, ges. u. bearb. v. Joachim Zdrenka, Berlin–Wiesbaden 2002 (Die deutschen Inschriften, Berliner Reihe 8; Die deutschen Inschriften 55).
  • Hellmut Hannes, Bildnisse der pommerschen Herzoginnen, [w:] Die Herzöge von Pommern. Zeugnisse der Herrschaft des Greifenhauses, red. Norbert Buske, Joachim Krüger, Ralf-Gunnar Werlich, Wien–Köln–Weimar 2012 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern. Reihe V: Forschungen zur pommerschen Geschichte 45), s. 29-48.
  • Edward Rymar, Rodowód książąt pomorskich, wyd. II, Szczecin 2005.

Do poszerzenia:

  • Die Inschriften des Landkreises Rügen, ges. u. bearb. v. Joachim Zdrenka, Berlin–Wiesbaden 2002 (Die deutschen Inschriften, Berliner Reihe 8; Die deutschen Inschriften 55).
  • Joachim Zdrenka, Inskrypcje na zabytkach Rugii do końca XVIII wieku, Gdańsk 2001.