Главная страница

Szablon:Okręt rozszerzony infobox ORP "Nurek" - okręt-baza nurków Marynarki Wojennej II RP.

Jednostka zbudowana została w latach 1935-1936 w Warsztatach Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni. 2 lipca 1936, w trakcie budowy okrętu, Minister Spraw Wojskowych nadał mu nazwę "Nurek" [1], a następnie "wcielił z dniem 1 listopada 1936 okręt pomocniczy "Nurek" w skład okrętów Rzeczypospolitej Polskiej [2]." Nowa jednostka zastąpiła łódź motorową noszącą tę samą nazwę. Okręt wchodził w skład taboru pływającego Komendy Portu Wojennego Gdynia-Oksywie.

1 września 1939 ORP "Nurek" został zbombardowany i zatopiony. Podczas nalotu zginęło 17 członków załogi, w tym dowódca okrętu chor. mar. Wincenty Tomasiewicz oraz bosman Wiktor Sierko, który trafił na pokład przed nalotem, dostarczając dokumenty z komendy portu.

Dane techniczne

Uzbrojenie i wyposażenie

Zobacz też

  1. Dziennik Rozkazów M.S.Wojsk. Nr 10 z 02.07.1936 r., poz. 119.
  2. Dziennik Rozkazów M.S.Wojsk. Nr 17 z 09.12.1936 r., poz. 211.
  3. Według Zdzisława Waśko i Rafała Witkowskiego, Regularne jednostki Wojska Polskiego ... s. 140 wyporność bojowa wynosiła 100 ton.

Bibliografia

Szablon:Bibliografia start

  • Dzienniki Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych z 1936
  • Jerzy Pertek, Okręty pomocnicze, zeszyt nr 18 i 19 z serii Polskie okręty wojenne w latach 1920-1945, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1959
  • Jerzy Pertek, Wielkie dni małej floty, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1981, wyd. IX
  • Zdzisław Waśko i Rafał Witkowski, Regularne jednostki Wojska Polskiego. Formowanie, działania bojowe, organizacja, uzbrojenie, wyposażenie, metryki okrętów i oddziałów lądowych Marynarki Wojennej, Krótki informator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny światowej t. 10, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1976, wyd. I

Szablon:Bibliografia stop

Szablon:Stub