Главная страница

ORP Kaszub
Ilustracja
{{{opis grafiki}}}
Klasa korweta
Typ Kaszub
Projekt 620
Oznaczenie NATO {{{oznaczenie NATO}}}
Historia
Stocznia Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
Początek budowy {{{początek budowy}}}
Położenie stępki 9 czerwca 1984
 Marynarka Wojenna
Wejście do służby 15 marca 1987

ORP Kaszub (240) – współczesna polska korweta (wcześniej klasyfikowana jako dozorowiec) projektu 620, typu Kaszub (oznaczenie NATO: BAL-COM-6). Trzeci okręt Polskiej Marynarki Wojennej noszący tę nazwę. Pierwszy zbudowany w Polsce oceaniczny okręt wojenny.

Zamówienie i budowa

Prace nad nowymi okrętami ZOP dla PMW rozpoczęto w 1971 roku. Miały to być jednostki o dużej dzielności morskiej i wyporności 900 ton. Wstępny projekt oznaczono symbolem 618M. Dalsze prace nad projektem powodujące wzrost wyporności okrętu doprowadziły w 1972 roku do zmiany oznaczenia na Projekt 620. Ostateczny projekt został zaakceptowany w rok później. Jednak budowa pierwszej jednostki rozpoczęła się dopiero w 1984 roku, co spowodowane było brakiem zgody ZSRR na dostarczenie wyposażenia. Taką zgodę uzyskano w 1981 roku. Planowano wybudować serię 7 okrętów.

Budowę dozorowca powierzono Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Uroczyste położenie stępki nastąpiło 9 czerwca 1984 roku, a kadłub wodowano 29 grudnia 1985 roku. W trakcie wodowania z bocznej pochylni na wodę zsunęła się jedynie rufa, natomiast dziób wykonał obrót w kierunku wypełnionej oficjelami trybuny honorowej. Do tragedii jednak nie doszło. Po czterech dniach okręt ściągnięto na wodę, a następnie odholowano do Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Tam wprowadzono korwetę do doku pływającego i wyprostowano skrzywiony kadłub, a następnie uroczyście wodowano w październiku 1986 roku.

Służba

Banderę na okręcie podniesiono 15 marca 1987 roku, nadając mu nazwę ORP "Kaszub" oraz numer burtowy 240. Dozorowiec włączono do 9 Flotylli Obrony Wybrzeża na Helu, gdzie przechodził cykl szkoleń eksploatacyjnych pozwalających na opracowanie wyników i wniosków dla przyszłych jednostek seryjnych. Brak funduszy oraz założeń na następne okręty, zwłaszcza w systemie uzbrojenia, uniemożliwił budowę seryjnych jednostek. Poważnym problemem były wyrzutnie torpedowe. Na początku zainstalowano wyrzutnie otrzymane z ZSRR, a dopiero później nowe wyprodukowane w CTM. Zamówienie na drugą jednostkę anulowano w 1989 roku.

ORP "Kaszub" widok od rufy

W lipcu 1989 roku "Kaszub" został wypożyczony do Kaszubskiego Dywizjonu Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza MW RP w Gdańsku-Westerplatte. Tam okręt był intensywnie eksploatowany, co przyczyniło się do dotarcia mechanizmów i wyszkolenia załogi. Służbę w Dywizjonie zakończył 1 stycznia 1991 roku i powrócił do 9 FOW. W roku 1992 na okręcie zamontowano dziobową armatę 76.2 mm AK-176. W okresie od 7 do 10 kwietnia ORP "Kaszub" udał się wraz z ORP "Warszawa" i ORP "Rolnik" w swoją pierwszą wizytę zagraniczną, odwiedzając Kilonię. W 1993 roku na jednostce zamontowano drugi radar nawigacyjny oraz wymieniono okrętowy zestaw zakłóceń pasywnych. Korweta reprezentowała PMW w obchodach rocznicy zwycięstwa w Bitwie o Atlantyk, które odbywały się w Livepoolu. W czerwcu następnego roku okręt wraz z ORP "Lech" wziął udział w ćwiczeniach Baltops '94. W 1996 roku ORP "Kaszub" przeszedł intensywne szkolenia z zespołami okrętów innych państw. 23-24 maja brał udział wraz z ORP "Dzik" w polsko-francuskich ćwiczeniach zwalczania okrętów podwodnych, a 13 września przeprowadził te same manewry z holenderską fregatą "Jan Van Brakel". Od 25 września do 14 października uczestniczył w ćwiczeniach Cooperative Venture '96. Rok 1997 przebiegł podobnie na ćwiczeniach ZOP w kwietniu z jednostkami holenderskimi oraz francuskimi, które odbyły się w dniach 29-30 kwietnia. ORP "Kaszub" od 13 do 22 czerwca uczestniczył w manewrach Baltops '97. 1 stycznia 2011r. został włączony do dywizjonu Okrętów Bojowych.

Podstawowe dane

  • wyporność standardowa: 1051 t
  • wyporność pełna: 1183 t
  • długość / szerokość / zanurzenie: 82,34 × 10 x 4,9 m
  • napęd: 4 silniki wysokoprężne Sulzer-Cegielski 16AS-V25/30 o mocy 4x4350 KM (3200 kW każdy) napędzające 2 śruby
  • prędkość: 26,2 węzłów
  • zasięg: 3500 Mm przy 14 w., 2500 Mm przy 18 w., 900 Mm przy 26 w.
  • autonomiczność: 10 dni
  • uzbrojenie:
Strzelanie rakietowych bomb głębinowych na ORP Kaszub

Bibliografia

Jarosław Ciślak: Polska Marynarka Wojenna 1995. Lampart & Bellona, 1995. ISBN 83-86776-08-0.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Szablon:MW