Главная страница

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

Ośrodek posiada zbiory, które mogą być wykorzystane do kreowania polityki naukowej i innowacyjnej państwa oraz do sporządzania analiz i statystyk. Realizowane w OPI prace związane są z dostosowaniem norm obowiązujących w kraju, w zakresie informacji naukowej, do norm i standardów Unii Europejskiej.

Bazy danych

OPI prowadzi następujące bazy danych:

  • Badania Naukowe "SYNABA"
  • Rozprawy doktorskie i habilitacyjne
  • Instytucje naukowe
  • Społeczny ruch naukowy
  • Ludzie nauki
  • Uczeni polscy za granicą
  • Konferencje, targi i wystawy
  • Krajowy system informacji o szarej literaturze "POLSIGLE"
  • Aparatura Badawcza

OPI prowadzi również bazę projektów badawczych finansowanych przez MNiSW.

Linki zewnętrzne