Главная страница

Ewolucja gwiazdy typu Słońca. Od lewej gwiazda w czasie ciągu głównego, jako czerwony olbrzym i jako biały karzeł z otoczką – mgławicą planetarną.
Czarna dziura. Większość modeli dalekiej przyszłości Wszechświata sugeruje, że ostatecznie będą one ostatnimi pozostałymi ciałami niebieskimi.

Choć nie da się z całą pewnością prognozować przyszłych wydarzeń, poniższa oś czasu dalekiej przyszłości jest skonstruowana na bazie wiedzy naukowej i modeli fizycznych. Wykorzystane do jej skompilowania dziedziny to astronomia, astrofizyka, fizyka cząstek elementarnych i geologia. Uwzględniono wydarzenia mające nastąpić w jedenastym tysiącleciu i później.

Wszystkie prognozy przyszłości Ziemi, Układu Słonecznego i Wszechświata muszą brać pod uwagę drugą zasadę termodynamikientropia musi rosnąć w czasie, a zatem ilość energii mogącej samorzutnie wykonać pracę musi spadać[1]. Gwiazdy prędzej czy później wypalą się, a bliskie przejścia innych ciał niebieskich w wyniku oddziaływań grawitacyjnych będą wyrzucać planety z ich orbit w układach planetarnych, zaś układy planetarne z ich galaktyk. W końcu sama materia ulegnie rozpadowi radioaktywnemu – nawet najstabilniejsze pierwiastki rozpadną się na subatomowe cząstki elementarne.

Ponieważ obecne dane wskazują, że Wszechświat jest płaski (jest przestrzenią euklidesową) i w związku z tym nie nastąpi Wielki Kolaps[2], nieskończony czas jego istnienia teoretycznie pozwala na wystąpienie pewnych niezwykle mało prawdopodobnych wydarzeń, takich jak powstanie mózgu Boltzmanna.

Ponieważ pewne kwestie są wciąż nierozstrzygnięte (czy protony się rozpadają lub czy Ziemia zostanie pochłonięta przez Słońce, gdy to stanie się czerwonym olbrzymem), a czas trwania pewnych procesów nie jest dokładnie znany, na osi podane są pewne alternatywne warianty wydarzeń.

Klucz tabeli
Typ wydarzenia Czas wydarzenia określony na bazie wiedzy z zakresu:
Astronomia i astrofizyka Astronomii i astrofizyki
Geologia i planetologia Geologii i planetologii
Fizyka cząstek elementarnych Fizyki cząstek elementarnych
Matematyka Matematyki
Technologia i kultura Technologii i kultury

 

Przyszłość Ziemi, Układu Słonecznego i Wszechświata

Typ wydarzenia Lat od dziś
(szacunkowo)
Wydarzenie
Astronomia i astrofizyka 36 tys. Czerwony karzeł Ross 248 znajdzie się w odległości 3,024 roku świetlnego od Ziemi, stając się najbliższą Słońcu gwiazdą[3]. Około 8 tys. lat później oddali się na tyle, że najbliższą gwiazdą zostanie Alfa Centauri, a później Gliese 445[3] (linia czasu).
Geologia i planetologia 50 tys. Interglacjał dobiegnie końca i nastąpi kolejna epoka lodowa (przyjmując, że antropogeniczne globalne ocieplenie tylko w niewielkim stopniu wpłynie na klimat)[4].
Geologia i planetologia 50 tys. W wyniku erozji wodospad Niagara przesunie się o pozostałe 32 km w kierunku jeziora Erie i przestanie istnieć[5].
Astronomia i astrofizyka 50 tys. Proces przyspieszenia pływowego sprawi, że ruch obrotowy Ziemi spowolni i jedna doba będzie trwała około 86 401 sekund SI. Jeśli nie zmieni się sposób pomiaru czasu, sekunda przestępna będzie musiała być dodawana codziennie[6].
Astronomia i astrofizyka 100 tys. Ruch własny gwiazd po sferze niebieskiej spowoduje, że dzisiejsze gwiazdozbiory staną się nierozpoznawalne[7].
Astronomia i astrofizyka 100 tys.[a] Do tego czasu hiperolbrzym VY Canis Majoris prawdopodobnie wybuchnie jako hipernowa[8].
Geologia i planetologia 100 tys.[a] Na Ziemi prawdopodobnie nastąpi erupcja superwulkaniczna, w wyniku której na powierzchnię wydostanie się 400 km³ magmy[9].
Geologia i planetologia 250 tys. Lōihi, najmłodszy wulkan na Grzbiecie Hawajskim, wyłoni się na powierzchnię oceanu, stając się nową wyspą wulkaniczną[10].
Geologia i planetologia 500 tys.[a] Do tego czasu w Ziemię prawdopodobnie uderzy meteoryt o średnicy około 1 km[11], prawdopodobnie powodując katastrofę kosmiczną.
Geologia i planetologia 1 mln[a] Na Ziemi prawdopodobnie nastąpi erupcja superwulkaniczna, w wyniku której na powierzchnię wydostanie się 3200 km³ magmy. Będzie ona porównywalna z erupcją superwulkanu Toba 75 tys. lat temu, w kalderze którego powstało jezioro Toba[9].
Astronomia i astrofizyka 1 mln[a] Najdłuższy szacunkowy czas, po którym czerwony nadolbrzym Betelgeza wybuchnie jako supernowa. Eksplozja ma być dobrze widoczna w świetle dziennym[12][13].
Astronomia i astrofizyka 1,4 mln Gliese 710 znajdzie się w odległości 1,1 roku świetlnego od Słońca, potencjalnie powodując perturbacje w Obłoku Oorta i zwiększając prawdopodobieństwo zderzenia komety z jedną z wewnętrznych planet Układu Słonecznego[14].
Astronomia i astrofizyka 8 mln Fobos znajdzie się w odległości 7 tys. km od Marsa, przekraczając granicę Roche'a, po czym zostanie rozerwany przez siły pływowe planety, formując pierścień. Odłamki nadal będą zbliżać się do planety[15].
Geologia i planetologia 10 mln Rozszerzający się Wielki Rów Wschodni zostanie zalany przez Morze Czerwone; powstanie nowy basen rozdzielający Afrykę[16].
Astronomia i astrofizyka 11 mln Pierścień odłamków dookoła Marsa pozostałych po rozpadzie Fobosa spadnie na powierzchnię planety[15].
Geologia i planetologia 50 mln Zachodnie Wybrzeże Stanów Zjednoczonych zacznie subdukować do Rowu Aleuckiego[17].
Geologia i planetologia 50 mln Afryka zderzy się z Eurazją, odcinając basen Morza Śródziemnego od wszechoceanu i tworząc nowy łańcuch górski podobny do Himalajów[18].
Geologia i planetologia 100 mln[a] Do tego czasu w Ziemię prawdopodobnie uderzy meteoryt o rozmiarach porównywalnych do tego, który spowodował wymieranie kredowe 65 mln lat temu[19].
Matematyka 230 mln Orbity planet staną się niemożliwe do przewidzenia, gdy dobiegnie końca ich czas Lapunowa[20].
Astronomia i astrofizyka 240 mln Układ Słoneczny powróci na dzisiejszą pozycję po pokonaniu całości orbity dookoła centrum Drogi Mlecznej[21].
Geologia i planetologia 250 mln Wszystkie ziemskie kontynenty mogą połączyć się w jeden superkontynent. Trzy możliwe ich konfiguracje nazwano Amazją, Novopangeą i Pangeą Proxima[22][23].
Geologia i planetologia 400-500 mln Superkontynent (Amazja, Novopangea czy Pangea Proxima) prawdopodobnie ponownie się rozpadnie[23]
Astronomia i astrofizyka 500-600 mln[a] W odległości 6500 lat świetlnych od Ziemi nastąpi rozbłysk gamma lub hiperenergetyczna supernowa. Z tej odległości promienie mogą wpłynąć na warstwę ozonową Ziemi i spowodować masowe wymieranie podobne do wymierania ordowickiego (jeżeli hipoteza o takim jego powodzie jest prawdziwa). Jednakże wyzwolone promieniowanie gamma musiałoby być skierowane dokładnie na Ziemię, aby móc wyrządzić jakiekolwiek szkody[24].
Geologia i planetologia 600 mln Wzrost jasności Słońca przyspieszy proces wietrzenia skał na powierzchni Ziemi, w wyniku czego dwutlenek węgla będzie związywany w formie węglanów i zmniejszy się jego zawartość w atmosferze. Zaburzy to cykl węglanowo-krzemianowy. Z powodu parowania wody skały stwardnieją, co doprowadzi do spowolnienia i ostatecznie zatrzymania procesów tektonicznych. Bez wulkanów, które mogłyby wprowadzić węgiel z powrotem do atmosfery, poziomy dwutlenku węgla spadają[25]. Ostatecznie spadną na tyle nisko, że niemożliwa stanie się fotosynteza typu C3, a wszystkie wykorzystujące ją rośliny (ok. 99% gatunków) zginą[26].
Astronomia i astrofizyka 600 mln Przyspieszenie pływowe odsunie Księżyc na tyle daleko od Ziemi, że całkowite zaćmienie Słońca stanie się niemożliwe[27].
Geologia i planetologia 800 mln Zawartość dwutlenku węgla w atmosferze stanie się tak niska, że niemożliwa stanie się także fotosynteza typu C4. Zginą wszystkie gatunki roślin, przez co tlen ostatecznie zniknie z atmosfery[26] i wszystkie organizmy wielokomórkowe wymrą[28].
Geologia i planetologia 1 mld Jasność Słońca wzrośnie o 10% w porównaniu do dzisiejszych poziomów, sprawiając, że średnia temperatura powierzchni Ziemi osiągnie 47 °C. Wyparują oceany[29]; niewielkie ilości wody mogą pozostać na biegunach, pozwalając na istnienie prostego życia[30].
Geologia i planetologia 1,3 mld Z powodu braku dwutlenku węgla wyginą eukarionty. Jedynym przejawem życia na Ziemi pozostaną prokarionty[28].
Geologia i planetologia 1,5-1,6 mld Rosnąca jasność Słońca sprawi, że jego ekosfera przesunie się w kierunku rubieży Układu Słonecznego. Wyginie całe życie na Ziemi[28].

Z drugiej strony, wraz ze wzrostem poziomów dwutlenku węgla w atmosferze Marsa, temperatura na jego powierzchni zbliży się do tej na Ziemi w czasie epoki lodowej[31].

Geologia i planetologia 2,3 mld Nastąpi zestalenie się zewnętrznego jądra Ziemi, zakładając, że jądro wewnętrzne będzie nadal rozszerzało się w tempie 1 mm rocznie[32][33].

Bez płynnego jądra zewnętrznego ziemskie pole magnetyczne zniknie[34].

Geologia i planetologia 2,8 mld Średnia temperatura powierzchni Ziemi osiągnie 147 °C. Życie, już wcześniej zredukowane do kolonii organizmów jednokomórkowych w izolowanych środowiskach typu wysoko położonych jezior lub podziemnych jaskiń, zupełnie zginie[25][35].

Istnieje szansa około 1:100 000, że Ziemia zostanie wyrzucona w przestrzeń międzygwiezdną w wyniku bliskiego przelotu gwiazdy w pobliżu Słońca, i około 1:3 000 000, że wejdzie następnie na orbitę innej gwiazdy. Gdyby to się stało, życie mogłoby przetrwać znacznie dłużej.

Astronomia i astrofizyka 3 mld Środek przedziału czasu szacującego, kiedy oddalanie się Księżyca od Ziemi spowoduje spadek stabilizującego oddziaływania satelity na nachylenie jej ekliptyki. Skutkiem powyższego będą chaotyczne i skrajne zmiany położenia biegunów Ziemi[36].
Astronomia i astrofizyka 3,3 mld Jednoprocentowa szansa na to, że orbita Merkurego stanie się tak wydłużona, by planeta mogła zderzyć się z Wenus, co wprowadzi niestabilność środkowych obszarów Układu Słonecznego i może prowadzić do kolizji innych planet z Ziemią[37].
Geologia i planetologia 3,5 mld Warunki na powierzchni Ziemi przypominać będą te panujące aktualnie na Wenus[38].
Astronomia i astrofizyka 3,6 mld Księżyc Neptuna, Tryton, przedostanie się przez granicę Roche'a, prawdopodobnie tworząc w wyniku rozerwania przez siły pływowe układ pierścieni planetarnych[39].
Astronomia i astrofizyka 4 mld Środek przedziału czasu szacującego, kiedy galaktyka Andromedy zderzy się z Drogą Mleczną, co doprowadzi do powstania nowej galaktyki, nazwanej Milkomedą[40].
Astronomia i astrofizyka 5,4 mld Po wyczerpaniu paliwa wodorowego w jądrze Słońce opuści ciąg główny i zacznie ewoluować do postaci czerwonego olbrzyma[41].
Astronomia i astrofizyka 7,5 mld Ziemia i Księżyc mogą wejść z rozszerzającym się Słońcem w sytuację, w której są do siebie zawsze zwrócone tą samą stroną (obrót synchroniczny)[42].
Astronomia i astrofizyka 7,9 mld Słońce osiągnie szczyt gałęzi czerwonego olbrzyma na diagramie Hertzsprunga-Russella mając promień 256 razy większy niż obecny[41]. Rosnąc może pochłonąć lub doprowadzić do rozpadu Merkurego, Wenus i Ziemi[43]. W wyniku tego temperatura powierzchni Tytana (księżyc Saturna) może wzrosnąć do poziomu, przy którym może przetrwać życie[44].
Astronomia i astrofizyka 8 mld Słońce stanie się węglowo-tlenowym białym karłem o masie wynoszącej ok. 54,05% dzisiejszej[45][46][47][b].
Astronomia i astrofizyka 20 mld Nastąpi koniec Wszechświata według koncepcji Wielkiego Rozdarcia[48], jeśli w równaniu stanu ciemnej energii . Obserwacje szybkości ruchu gromad galaktyk przeprowadzone przez Teleskop kosmiczny Chandra sugerują, że tak nie jest[49].
Astronomia i astrofizyka 50 mld Zakładając, że przetrwają ekspansję Słońca, Ziemia i Księżyc wejdą w podwójny obrót synchroniczny – z obydwu ciał będzie widać zawsze tę samą stronę drugiego[50][51]. Następnie siły pływowe Słońca, zmniejszając moment pędu systemu, doprowadzą do zwiększenia szybkości obrotu Ziemi i zmniejszenia się promienia orbity Księżyca[52].
Astronomia i astrofizyka 100 mld W wyniku rozszerzania się Wszechświata wszystkie galaktyki poza Grupą Lokalną znikną za horyzontem cząstek, opuszczając widzialny Wszechświat[53].
Astronomia i astrofizyka 150 mld Mikrofalowe promieniowanie tła ochłodzi się z 2,7 do 0,3 K, stając się praktycznie niewykrywalne przy użyciu dzisiejszej technologii[54].
Astronomia i astrofizyka 450 mld Środek przedziału czasu szacującego, kiedy Grupa Lokalna Galaktyk, do której należy Droga Mleczna[55], połączy się w jedną galaktykę[56].
Astronomia i astrofizyka 800 mld Oczekiwany czas, kiedy wspólna emisja światła gwiazd z połączonych galaktyk Drogi Mlecznej i Andromedy zacznie maleć, gdy jasne błękitne karły wykorzystają swoje zapasy helu[57].
Astronomia i astrofizyka 1012 (1 bln) Niskie oszacowanie czasu, kiedy powstawanie gwiazd ustanie, na skutek wyczerpania się zasobów gazu w obłokach molekularnych[56]Szablon:Rp.

Rozszerzanie się Wszechświata zwiększy długość fal mikrofalowego promieniowania tła 1029 razy (przy założeniu, że gęstość ciemnej energii jest stała); przekraczając długość odległości do horyzontu cząstek to promieniowanie, stanowiące dowód Wielkiego Wybuchu, staje się niewykrywalne. Sam fakt ekspansji Wszechświata może pozostać możliwy do ustalenia poprzez obserwacje gwiazd hiperprędkościowych[58].

Astronomia i astrofizyka 3×1013 (30 bln) Słońce (będące wtedy czarnym karłem) przeleci w pobliżu innej gwiazdy. Takie bliskie spotkania mogą spowodować zmianę orbit okrążających gwiazdy planet, być może nawet wyrzucając je w przestrzeń międzygwiazdową[59][56]Szablon:Rp.
Astronomia i astrofizyka 1014 (100 bln) Wysokie oszacowanie czasu, kiedy powstawanie gwiazd zamiera[56]Szablon:Rp. Bez wodoru, z którego mogłyby powstawać nowe gwiazdy, wszystkie istniejące wyczerpują swoje paliwo i giną[60].
Astronomia i astrofizyka 1,1-1,2×1014 (110-120 bln) Przybliżony czas, kiedy wszystkie gwiazdy wyczerpią paliwo (maksymalny czas życia czerwonych karłów o niskiej masie to 10-20 bilionów lat)[56]. Jedynymi pozostałymi obiektami o masie gwiazdowej staną się gwiazdy zdegenerowane (białe karły, gwiazdy neutronowe i czarne dziury) oraz brązowe karły[56]Szablon:Rp.

W zderzeniach brązowych karłów będzie powstawać marginalna liczba czerwonych karłów; średnio w galaktyce będzie ich obecne najwyżej kilkadziesiąt. Zderzenia zdegenerowanych gwiazd spowodują rzadkie supernowe[56].

Astronomia i astrofizyka 1015 (1 bld) Bliskie spotkania gwiazd wyrzucą z orbit wszystkie planety Układu Słonecznego[56]Szablon:Rp.

Słońce osiągnie temperaturę pięciu stopni powyżej zera bezwzględnego[61].

Astronomia i astrofizyka 1019-1020 90-99% brązowych karłów i gwiazd zdegenerowanych zostanie wyrzuconych z galaktyk w wyniku bliskich przejść masywniejszych obiektów[56]Szablon:Rp[62].
Astronomia i astrofizyka 1020 Ziemia zderzy się ze Słońcem, gdy jej orbita zacieśni się w wyniku utraty energii w postaci fal grawitacyjnych[63] (pod warunkiem, że Ziemia nie zostanie wcześniej pochłonięta przez Słońce w fazie czerwonego olbrzyma za kilka miliardów lat[64][65] ani wyrzucona z orbity podczas bliskiego przejścia innej gwiazdy[63]).
Astronomia i astrofizyka 1030 Gwiazdy niewyrzucone wcześniej z galaktyk wpadną do supermasywnych czarnych dziur w ich centrach.

Do tego czasu układy gwiazd podwójnych połączą się, a planety spadną na swoje gwiazdy (w wyniku promieniowania grawitacyjnego ich orbity się zacieśnią). We Wszechświecie pozostaną tylko pojedyncze obiekty – gwiazdy zdegenerowane, brązowe karły, wyrzucone z orbit planety i czarne dziury[56].

Fizyka cząstek elementarnych 2×1036 Wszystkie nukleony w widzialnym Wszechświecie rozpadną się, jeśli protony się rozpadają, a ich czas półtrwania przyjmie najmniejszą możliwą wartość (8,2×1033 lat)[66][67][c].
Fizyka cząstek elementarnych 3×1043 Wszystkie nukleony w widzialnym Wszechświecie rozpadną się, jeśli protony się rozpadają, a ich czas półtrwania przyjmie największą możliwą wartość (1041 lat[56])[67][c].

Jeśli protony się rozpadają, czarne dziury pozostaną jedynymi obiektami we Wszechświecie[60][56].

Fizyka cząstek elementarnych 1065 Jeśli protony się nie rozpadają, zjawisko tunelowe sprawi, że atomy i molekuły sztywnych obiektów (np. skał) zmienią swoje ułożenie. Cała materia znajduje się w stanie ciekłym[63].
Fizyka cząstek elementarnych 5.8×1068 Gwiazdowa czarna dziura o masie 3 mas Słońca powinna zniknąć w wyniku emisji promieniowania Hawkinga[68].
Fizyka cząstek elementarnych 1,9×1098 NGC 4884, największa znana supermasywna czarna dziura o masie 21 miliardów mas Słońca, powinna zniknąć w wyniku emisji promieniowania Hawkinga[68].
Fizyka cząstek elementarnych 1,7×10106 Supermasywna czarna dziura o masie 20 bilionów mas Słońca powinna zniknąć w wyniku emisji promieniowania Hawkinga[68].

Jeżeli protony się rozpadają, cała materia rozpadnie się na cząstki elementarne. Zbliża się śmierć cieplna Wszechświata[60][56].

Fizyka cząstek elementarnych 10200 Szacowany maksymalny czas, kiedy cała materia rozpadnie się na cząstki elementarne nawet wtedy, gdy nie zachodzi standardowy rozpad protonu: poprzez procesy łamiące zasadę zachowania liczby barionowej, wirtualne czarne dziury, sfalerony itd.[56]
Fizyka cząstek elementarnych 101500 Szacowany czas, po którym cała materia przyjmie postać żelaza-56[63], zakładając, że niemożliwy jest rozpad protonu.
Astronomia i astrofizyka 101026[d] Niskie oszacowanie czasu, kiedy cała materia zapadnie się w czarne dziury, zakładając, że niemożliwy jest rozpad protonu[63].
Fizyka cząstek elementarnych 101050 Szacowany czas, po którym w próżni w wyniku spontanicznego spadku entropii pojawi się mózg Boltzmanna[69].
Fizyka cząstek elementarnych 101056 Szacowany czas, po którym losowe fluktuacje kwantowe wygenerują nowy Wielki Wybuch[70].
Astronomia i astrofizyka 101076 Wysokie oszacowanie czasu, kiedy cała materia zapadnie się w czarne dziury, zakładając, że niemożliwy jest rozpad protonu[63].
Fizyka cząstek elementarnych 1010120 Wysokie oszacowanie czasu potrzebnego, aby nastąpiła śmierć cieplna Wszechświata[69].

Wydarzenia astronomiczne

Poniżej wypisane są wyjątkowo rzadkie wydarzenia astronomiczne od początku 11. tysiąclecia naszej ery (rok 10 000).

Typ wydarzenia Lat od dziś Dokładna data Wydarzenie
Astronomia i astrofizyka ok. 8 tys. W wyniku precesji osi Ziemi Gwiazdą Polarną stanie się Deneb[71].
Astronomia i astrofizyka 8643 lata 174 dni 20 sierpnia 10 663 Nastąpi całkowite zaćmienie Słońca oraz przejście Merkurego na tle jego tarczy[72].
Astronomia i astrofizyka 8700 10 720 Merkury i Wenus jednocześnie przetną płaszczyznę ekliptyki[72].
Astronomia i astrofizyka 9248 lat 180 dni 25 sierpnia 11 268 Nastąpi całkowite zaćmienie Słońca oraz przejście Merkurego na tle jego tarczy[72].
Astronomia i astrofizyka 9555 lat 1 dzień 28 lutego 11 575 Nastąpi obrączkowe zaćmienie Słońca oraz przejście Merkurego na tle jego tarczy[72].
Astronomia i astrofizyka ok. 10 tys. Kalendarz gregoriański będzie opóźniony o około 10 dni w stosunku do pozycji Słońca na niebie[73].
Astronomia i astrofizyka 11 405 lat 202 dni 17 września 13 425 Nastąpi jednoczesne przejście Wenus i Merkurego na tle tarczy Słońca[72].
Astronomia i astrofizyka ok. 13 tys. W wyniku precesji osi Ziemi Gwiazdą Polarną stanie się Wega[74].
Astronomia i astrofizyka 13 212 lat 38 dni 5 kwietnia 15 232 Nastąpi całkowite zaćmienie Słońca i przejście Wenus na tle jego tarczy[72].
Astronomia i astrofizyka 13 770 lat 52 dni 20 kwietnia 15 790 Nastąpi obrączkowe zaćmienie Słońca i przejście Merkurego[72].
Astronomia i astrofizyka 18 854 20 874 Księżycowy kalendarz muzułmański i słoneczny kalendarz gregoriański będą wskazywać taki sam rok. Następnie krótszy kalendarz muzułmański powoli wyprzedzi gregoriański[75].
Astronomia i astrofizyka ok. 27 tys. Ekscentryczność orbity Ziemi osiągnie minimalną wartość 0,00236 (obecnie wynosi 0,01671)[76].
Astronomia i astrofizyka 36 152 lata 217 dni październik 38 172 Nastąpi przejście Urana na tle tarczy Słońca widziane z Neptuna, najrzadsze ze wszystkich możliwych przejść astronomicznych w Układzie Słonecznym[e].
Matematyka 46 881 lat 2 dni 1 marca 48 901 Różnica między kalendarzem juliańskim (365,25 dnia) a gregoriańskim (365,2425 dnia) wyniesie dokładnie rok[f].
Astronomia i astrofizyka 65 153 67 173 Merkury i Wenus jednocześnie przetną płaszczyznę ekliptyki[72].
Astronomia i astrofizyka 67 143 lata 149 dni 26 lipca 69 163 Nastąpi jednoczesne przejście Wenus i Merkurego na tle tarczy Słońca[72].
Astronomia i astrofizyka 222 488 lat 29 dni 27-28 marca 224 508 27 marca Wenus, a 28 marca Merkury przejdą na tle tarczy Słońca[72].
Astronomia i astrofizyka 569 721 571 741 Z Marsa będzie widoczne jednoczesne przejście Wenus i Ziemi na tle tarczy Słońca[72].

Statki kosmiczne i eksploracja kosmosu

Obecnie (stan na 2014) pięć statków kosmicznych – Voyager 1 i 2, Pioneer 10 i 11 oraz New Horizons – znajduje się na trajektoriach, które umożliwią im wydostanie się na zewnątrz Układu Słonecznego i w przestrzeń międzygwiazdową. Jeżeli nie nastąpi kolizja (co jest bardzo mało prawdopodobne), ich lot będzie trwał w nieskończoność[77].

Typ wydarzenia Lat od dziś
(szacunkowo)
Wydarzenie
Astronomia i astrofizyka 10 tys. Pioneer 10 przeleci w odległości 3,8 roku świetlnego od Gwiazdy Barnarda[77].
Astronomia i astrofizyka 25 tys. Wiadomość Arecibo, wysłana drogą radiową 16 listopada 1974, dotrze do celu – gromady Herkulesa (Messier 13)[78].
Astronomia i astrofizyka 32 tys. Pioneer 10 przeleci w odległości 3 lat świetlnych od gwiazdy Ross 248[79][80].
Astronomia i astrofizyka 40 tys. Voyager 1 przeleci w odległości 1,6 roku świetlnego od Gliese 445, gwiazdy w gwiazdozbiorze Żyrafy[81].
Astronomia i astrofizyka 50 tys. Kosmiczna kapsuła czasu KEO, jeśli zostanie wystrzelona, powróci na Ziemię[82].
Astronomia i astrofizyka 296 tys. Voyager 2 przeleci w odległości 4,3 roku świetlnego od Syriusza, najjaśniejszej gwiazdy widocznej na niebie[81].
Astronomia i astrofizyka 2 mln Pioneer 10 przeleci w pobliżu Aldebarana[83].
Astronomia i astrofizyka 4 mln Pioneer 11 przeleci w pobliżu jednej z gwiazd w gwiazdozbiorze Orła[83].

Technologia i kultura

Typ wydarzenia Lat od dziś Wydarzenie
Technologia i kultura 8739 lat 208 dni W roku 10 759 dziewięciotysięcznoletnia umowa na wynajem browaru St. James's Gate Brewery produkującego piwo Guinness, podpisana przez Arthura Guinnessa w 1759, dobiegnie końca[84][85].
Technologia i kultura 10 tys. Oczekiwany czas trwania kilku z projektów Long Now Foundation, w tym zegar Clock of the Long Now mający działać przez 10 tys. lat, mający na celu ocalenie ginących języków Rosetta Project, oraz zakłady na temat przyszłości w postaci Long Bet Project[86].
Matematyka 292 277 024 576 lat 279.984375 dni O godzinie 15:30:08 UTC w niedzielę 4 grudnia 292 277 026 596 roku czas uniksowy przekroczy maksymalną wartość możliwą do zapisania w 64-bitowej liczbie całkowitej ze znakiem[87].

Uwagi

Szablon:Przypisy-lista

Przypisy

Szablon:Przypisy-lista

Szablon:Link FL

 1. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Second Law of Thermodynamics
  BŁĄD PRZYPISÓW
 2. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Komatsu E et al2011
  BŁĄD PRZYPISÓW
 3. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Matthews1993
  BŁĄD PRZYPISÓW
 4. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Berger2002
  BŁĄD PRZYPISÓW
 5. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Niagara Falls Geology Facts
  BŁĄD PRZYPISÓW
 6. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie arxiv1106_3141
  BŁĄD PRZYPISÓW
 7. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Tapping Ken2005
  BŁĄD PRZYPISÓW
 8. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie doi10.1086/306761
  BŁĄD PRZYPISÓW
 9. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie toba
  BŁĄD PRZYPISÓW
 10. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Frequently Asked Questions
  BŁĄD PRZYPISÓW
 11. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie types
  BŁĄD PRZYPISÓW
 12. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Sharpest Views of Betelgeuse
  BŁĄD PRZYPISÓW
 13. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Nemiroff Robert MTU Bonnell2009
  BŁĄD PRZYPISÓW
 14. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie doi10.1134/S1063773710030060-s220-226
  BŁĄD PRZYPISÓW
 15. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Sharma B K2008
  BŁĄD PRZYPISÓW
 16. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Haddok Eitan2008
  BŁĄD PRZYPISÓW
 17. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Garrison Tom2009-s62
  BŁĄD PRZYPISÓW
 18. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Continents in Collision Pangea
  BŁĄD PRZYPISÓW
 19. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Meteorites Impacts and Mass
  BŁĄD PRZYPISÓW
 20. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie hayes07
  BŁĄD PRZYPISÓW
 21. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Leong2002
  BŁĄD PRZYPISÓW
 22. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie scotese
  BŁĄD PRZYPISÓW
 23. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie williams_nield
  BŁĄD PRZYPISÓW
 24. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie natgeo
  BŁĄD PRZYPISÓW
 25. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie swansong
  BŁĄD PRZYPISÓW
 26. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie heath_doyle09
  BŁĄD PRZYPISÓW
 27. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Questions Frequently Asked
  BŁĄD PRZYPISÓW
 28. a b c Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie bd2_6_1665
  BŁĄD PRZYPISÓW
 29. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie mnras386_1
  BŁĄD PRZYPISÓW
 30. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Brownlee2010
  BŁĄD PRZYPISÓW
 31. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie mars
  BŁĄD PRZYPISÓW
 32. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie ng4_264
  BŁĄD PRZYPISÓW
 33. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie doi10.1016/B0-08-043751-6/02015-6-s547-568
  BŁĄD PRZYPISÓW
 34. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie magnet
  BŁĄD PRZYPISÓW
 35. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie global1
  BŁĄD PRZYPISÓW
 36. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Neron de Surgey O and Laskar1996
  BŁĄD PRZYPISÓW
 37. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Study Earth May Collide With
  BŁĄD PRZYPISÓW
 38. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Hecht Jeff1994
  BŁĄD PRZYPISÓW
 39. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Chyba C F Jankowski D G Nicholson1989
  BŁĄD PRZYPISÓW
 40. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie cox
  BŁĄD PRZYPISÓW
 41. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie mnras386_1_155
  BŁĄD PRZYPISÓW
 42. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie kargel2004
  BŁĄD PRZYPISÓW
 43. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Rybicki2001
  BŁĄD PRZYPISÓW
 44. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Titan
  BŁĄD PRZYPISÓW
 45. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie nebula
  BŁĄD PRZYPISÓW
 46. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Schroder2008
  BŁĄD PRZYPISÓW
 47. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie apj676_1_594
  BŁĄD PRZYPISÓW
 48. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Universe May End in a Big
  BŁĄD PRZYPISÓW
 49. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie doi10.1088/0004-637X/692/2/1060
  BŁĄD PRZYPISÓW
 50. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Murray C D Dermott S F1999-s184
  BŁĄD PRZYPISÓW
 51. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Dickinson1993-s79-81
  BŁĄD PRZYPISÓW
 52. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie canup_righter
  BŁĄD PRZYPISÓW
 53. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Minkel J R2007
  BŁĄD PRZYPISÓW
 54. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie temp
  BŁĄD PRZYPISÓW
 55. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie The Local Group of Galaxies
  BŁĄD PRZYPISÓW
 56. a b c d e f g h i j k l m n Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie dying
  BŁĄD PRZYPISÓW
 57. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie bluedwarf
  BŁĄD PRZYPISÓW
 58. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie galaxy
  BŁĄD PRZYPISÓW
 59. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Tayler Roger John1993-s92
  BŁĄD PRZYPISÓW
 60. a b c Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie 5ages
  BŁĄD PRZYPISÓW
 61. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Barrow1988
  BŁĄD PRZYPISÓW
 62. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie fiveages
  BŁĄD PRZYPISÓW
 63. a b c d e f Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie dyson
  BŁĄD PRZYPISÓW
 64. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie sun_future_schroder
  BŁĄD PRZYPISÓW
 65. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie sun_future
  BŁĄD PRZYPISÓW
 66. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie doi10.1103/PhysRevLett.102.141801-s141801
  BŁĄD PRZYPISÓW
 67. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie half-life
  BŁĄD PRZYPISÓW
 68. a b c Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Page1976
  BŁĄD PRZYPISÓW
 69. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie linde
  BŁĄD PRZYPISÓW
 70. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Vaas Rüdiger2006-s231-247
  BŁĄD PRZYPISÓW
 71. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Deneb
  BŁĄD PRZYPISÓW
 72. a b c d e f g h i j k Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Solar_eclipses_during_transits
  BŁĄD PRZYPISÓW
 73. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Borkowski K M1991-s121-130
  BŁĄD PRZYPISÓW
 74. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Why is Polaris the North
  BŁĄD PRZYPISÓW
 75. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Astronomy Answers Modern
  BŁĄD PRZYPISÓW
 76. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie adsabs.harvard-1993A-522L
  BŁĄD PRZYPISÓW
 77. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie time
  BŁĄD PRZYPISÓW
 78. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Cornell News It s the 25th
  BŁĄD PRZYPISÓW
 79. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Pioneer 1st 7 billion
  BŁĄD PRZYPISÓW
 80. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Pioneer 1st 7 billion2
  BŁĄD PRZYPISÓW
 81. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie voyager
  BŁĄD PRZYPISÓW
 82. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie KEO s Technical Feasibility
  BŁĄD PRZYPISÓW
 83. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie pioneer
  BŁĄD PRZYPISÓW
 84. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Fabb2007
  BŁĄD PRZYPISÓW
 85. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie jkr
  BŁĄD PRZYPISÓW
 86. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie The Long Now Foundation
  BŁĄD PRZYPISÓW
 87. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie IDRBT Working Paper No 9
  BŁĄD PRZYPISÓW


Błąd w przypisach: Istnieje znacznik <ref> dla grupy o nazwie „uwaga”, ale nie odnaleziono odpowiedniego znacznika <references group="uwaga"/>
BŁĄD PRZYPISÓW