Главная страница

Nowe Ostrowite
{{{rodzaj miejscowości}}}
ilustracja
Państwo pomorskie
Powiat chojnicki
Gmina Chojnice
Strefa numeracyjna (+48) 52
Tablice rejestracyjne GCH
SIMC
Położenie na mapie województwa pomorskiego
Mapa lokalizacyjna województwa pomorskiego
Brak współrzędnych
Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}}
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Brak współrzędnych
Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}}
Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|}

Nowe Ostrowite, do 31.12.2009 Ostrowite ZRwieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Chojnice. Została wydzielona z sołectwa Ostrowite w 1986, a pełną odrębność prawną i obecną nazwę uzyskała 1 stycznia 2010.

Nowe Ostrowite należy do parafii św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem, dekanat Rytel, diecezja pelplińska. We wsi od 1991 roku znajduje się kaplica Bożego Miłosierdzia, w której w niedziele i święta odprawiane są msze[1].

W latach 1986-1998 miejscowość położona była w województwie bydgoskim.

Geografia

Geomorfologia, gleby i roślinność

Nowe Ostrowite leży na terenie wysoczyzny morenowej Pojezierza Krajeńskiego[2].

Gleby w południowej części gminy Chojnice, w której leży Nowe Ostrowite, to gleby brunatne wyługowane i brunatne wytworzone z glin spiaszczonych oraz piasków gliniastych na glinie. W obniżeniach terenu spotyka się czarne ziemie. Występuje zjawisko erozji gleb na skutek gospodarki rolniczej, w tym wymywanie gleby i przesuszanie gleby na terenach zmeliorowanych[2].

Gleby te są bardzo urodzajne i od czasów średniowiecza w krajobrazie dominuje rolnictwo[3].

Klimat

Jesień trwa około 10 dni dłużej od wiosny, lato jest raczej chłodne i krótkie, średnio 60-80 dni, natomiast zima jest dość długa, około 90 dni[2].

Średnie roczne temperatury wynoszą około 6,5-7,0 °C. W roku są średnio 123 dni z temperaturą minimalną poniżej 0 °C, 44 dni z temperaturą maksymalną poniżej 0 °C oraz 2 dni z temperaturą maksymalną poniżej -10 °C. Średnio w roku są 22 dni o temperaturze maksymalnej co najmniej 25 °C[2].

Roczna suma opadów wynosi 600-650 mm. Największe opady występują w miesiącach letnich i zimowych, najmniejsze wiosną i jesienią. Przeważają wiatry południowo-zachodnie i zachodnie[2].

Okres wegetacyjny ma około 205-210 dni, czyli jest relatywnie krótki, a średni opad w tym okresie wynosi około 320-380 mm[2].

Na terenie gminy Chojnice, do której należy Ostrowite, nie ma znacznych źródeł zanieczyszczeń powietrza[2].

Infrastruktura i gospodarka

Nowe Ostrowite ma inny charakter niż sąsiednie Ostrowite, m.in. posiada zabudowę wielorodzinną[4].

Wodę do wsi dostarcza ujęcie w Lichnowach o wydajności 80 m³/h[2].

Zgodnie z przyjętą w 2002 koncepcją uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Chojnice, planowano skanalizowane Ostrowitego, przy czym kanalizacją były już wówczas objęte budynki po byłym PGR, czyli dzisiejsze Nowe Ostrowite[2]. Zakład rolny (dzisiejsze Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowo-Usługowe „Agra” Sp. z o.o.) dysponował oczyszczalnią ścieków o wydajności 20 m³ na dobę w technologii mechaniczno-biologicznej, której odbiornikiem był rów melioracyjny w zlewni jeziora Piastoszyn[2].

We wsi znajduje się świetlica wiejska[5]. Rejonowa szkoła podstawowa dla dzieci z Nowego Ostrowitego znajduje się w Lichnowach[6], a gimnazjum rejonowe jest w Sławęcinie[7].

W miejscowości działa od 2003 roku Ochotnicza Straż Pożarna[4][8].

W miejscowości prowadzi działalność Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowo-Usługowe „Agra” Spółka z o.o.[9], które przejęło majątek po Państwowym Gospodarstwie Rolnym i kontynuuje działalność związaną z produkcją i przetwórstwem rolnym, a także magazynowaniem zboża, dysponując w tym celu silosami[10]. W 2011 roku „Agra” gospodarowała na co najmniej 700 hektarach ziemi[11][9].

Geneza wsi

Około 1950 w sołectwie Ostrowite w jego zachodniej części utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne, które dla swoich pracowników wybudowało osiedle domów wielorodzinnych. Od centrum wsi dzieliły je 3 kilometry drogi polnej, a odległość drogą utwardzoną rosła do 8 kilometrów. Powodowało to odrębność PGR od wsi. Konsekwencją tego stały się starania mieszkańców osiedla o oddzielenie się od Ostrowitego, co zostało uwieńczone uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Chojnicach z 30 czerwca 1986, która podzieliła dotychczasowe sołectwo Ostrowite na dwa: sołectwo Ostrowite i sołectwo funkcjonujące pod nazwą Ostrowite PGR lub PGR Ostrowite. To drugie, po przemianach ustrojowych i utworzeniu na bazie dotychczasowego PGR Zakładu Rolnego Ostrowite, zaczęto nazywać Ostrowite ZR[4].

Jak się okazało, błędy proceduralne spowodowały, że nowe sołectwo formalnie w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT cały czas miało status osady Ostrowite, a nie odrębnej wsi. W nieświadomości tego stanu rzeczy lokalne władze wytwarzały i wydawały obywatelom dokumenty zawierające nieistniejącą oficjalnie nazwę wsi Ostrowite ZR, w tym dowody osobiste[4].

Po odkryciu tej sytuacji, w 2008 roku Rada Gminy Chojnice wystąpiła uchwałą do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie dla oddzielonego sołectwa wybranej przez mieszkańców w głosowaniu nazwy Nowe Ostrowite[4][a].

Minister dokonał tego w rozporządzeniu z 16 grudnia 2009, ustalając nazwę zgodnie z wnioskiem jako obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010, kończąc w ten sposób trwający bez mała ćwierć wieku proces rozdzielania sołectw[12].

W dniu wejścia rozporządzenia w życie mieszkańcy uroczyście odsłonili tablicę z nową nazwą miejscowości[13], a kilka miesięcy później Rada Gminy Chojnice nadała sołectwu Nowe Ostrowite statut[14].

 1. Mieszkańcy najpierw zgłaszali propozycje, po czym w drugiej turze wyboru dokonywali spośród trzech propozycji: Nowe Ostrowite, Agra Ostrowite i Małe Ostrowite, które były najczęściej proponowanymi nazwami w pierwszej fazie.
 1. Parafia Jakuba Apostoła w Ostrowitem. naszemiasto.pl, serwis Polskapresse sp. z o.o.. [dostęp 2013-12-11].
 2. a b c d e f g h i j Strategia ekorozwoju gminy Chojnice. BIP gminy Chojnice. s. 7. [dostęp 2013-08-30].
 3. Program opieki nad zabytkami gminy Chojnice na lata 2010–2014. BIP gminy Chojnice. [dostęp 2012-08-10].
 4. a b c d e Uchwała numer XVI/275/08 Rady Gminy Chojnice z dnia 12 września 2008 roku. BIP gminy Chojnice. [dostęp 2013-09-01].
 5. Świetlica wiejska Nowe Ostrowite. [dostęp 2013-09-01].
 6. Uchwała NR XXX/373/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 stycznia 2013 r. BIP gminy Chojnice. [dostęp 2013-09-01].
 7. Uchwała Nr XI/109/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2011 r. BIP gminy Chojnice. [dostęp 2013-12-12].
 8. Baza osób i podmiotów gospodarczych KRS. wyborcza.biz. [dostęp 2013-12-11].
 9. a b Baza osób i podmiotów gospodarczych KRS. wyborcza.biz. [dostęp 2013-12-11].
 10. Skąd pochodzimy?. [dostęp 2013-09-01].
 11. Michał Rytlewski: Ktoś chce spalić zakład i jego prezesa?. Czas Chojnic, 27 czerwca 2011. [dostęp 2013-12-11].
 12. MSWiA: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości. W: Dz.U. 2009 nr 220 poz.1730 [on-line]. 16.12.2009. [dostęp 2013-09-01].
 13. Aleksander Knitter: Nowe Ostrowite. Stara wioska z nową nazwą. Portal Gazety Pomorskiej. [dostęp 2013-09-01].
 14. Statut i mapa sołectwa Nowe Ostrowite. BIP gminy Chojnice. [dostęp 2013-09-01].

Linki zewnętrzne

 • Strona klubu KS AGRA Nowe Ostrowite