Главная страница

Plik:Grom Wiesław Sierociński.jpg
ORP "Grom" – obraz olejny Wiesława Sierocińskieg

Niszczyciel – szybki, wielozadaniowy okręt wojenny przeznaczony do takich zadań jak ochrona własnych jednostek, zwalczanie lotnictwa, okrętów podwodnych i innych jednostek wroga. Klasa niszczycieli powstała z wcześniejszej klasy kontrtorpedowców która z kolei powstała w celu zwalczania torpedowców, w miarę ewolucji nowych zagrożeń takich jak lotnictwo wojskowe i okręty podwodne kontrtorpedowce otrzymywały coraz silniejsze i bardziej zróżnicowane uzbrojenie aż do powstania współczesnej klasy niszczycieli. W okresie II wojny światowej nastąpił dalszy podział niszczycieli na bardziej wyspecjalizowane jednostki – niszczyciele eskortowe i fregaty.

Jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej niszczyciele należały do jednostek średniej wielkości, współcześnie są to największe jednostki bojowe we flotach większości państw[a].

Pierwsze kontrtorpedowce miały wyporność ok. 300 ton, wyporność współczesnych niszczycieli sięga ponad 9000 ton.

Początki klasy

Klasa niszczycieli powstała pod koniec XIX wieku, jako okrętów przeznaczonych do zwalczania powstałych wówczas torpedowców i ochrony przed nimi zespołów okrętów głównych klas. Pierwsze okręty do tego przeznaczone powstały w połowie lat 80. XIX wieku choć nie były jeszcze nazywane kontrtorpedowcami, za protoplastów tej klasy uważane są brytyjskie HMS "Swift" i HMS "Rattlesnake" należące do klas nazywanych torpedo boat cathers (dosłownie "przechwytywacze torpedowców")[1] i kanonierek torpedowych[2].

Za pierwszy prawdziwy kontrtorpedowiec powszechnie uważa się wodowany w 1894 HMS "Havock"[1][2][3][4] choć już wcześniej powstało kilka innych konstrukcji, takich jak hiszpański "Destructor" czy japoński "Kotaka", podobnych do "Havocka" pod względem uzbrojenia czy wyporności jednak nie posiadających wszystkich cech konstrukcyjnych kontrtorpedowców.

Angielski "Havock" okazał się konstrukcją rewolucyjną i wpływową, i wkrótce po jego wodowaniu floty innych państw rozpoczęły wprowadzanie okrętów tego typu. Pod koniec XIX i na początku XX wieku w konstrukcji kontrtorpedowców specjalizowały się stocznie angielskie takie jak Yarrow Shipbuilders, Thornycroft, John Brown & Company i inne, wkrótce dołączyła do nich także niemiecka stocznia, znajdująca się w dzisiejszym Elblągu, Schichau, które to firmy produkowały kontrtorpedowce dla flot innych państw europejskich[1].

Pierwsza generacja kontrtorpedowców miała wyporność wynoszącą zazwyczaj niewiele ponad 300 ton i prędkość maksymalną ok. 27 węzłów, typowe okręty tej generacji to[1][2]:

Kolejne pokolenia kontrtorpedowców miały coraz większą wyporność co poprawiło ich osiągi, zasięg i polepszyło warunki pracy ich załóg. Jako stosunkowo tanie jednostki kontrtorpedowce były często używane go testowania nowych technologii i nowinek technicznych w czym wiodły prym jednostki angielskie, np. HMS "Viper" był pierwszym okrętem na świecie z napędem turbinowym, a kontrtorpedowce typu Cricket były pierwszymi okrętami z kotłami opalanymi olejem napędowym[1].

Konstrukcyjnie klasa ta wywodziła się z dużych torpedowców. Bardzo szybko okazało się że, oprócz podstawowego zadania jakim było zwalczanie torpedowców, okręty te dzięki zwiększeniu wyporności i siły uzbrojenia doskonale nadają się do wykonywania wielu innych zadań. Jeszcze przed I wojną światową wykonywały skuteczne ataki torpedowe na wrogie okręty i prowadziły rozpoznanie, m.in. niszczyciele aktywnie używane były przez obie strony w wojnie rosyjsko-japońskiej 1904-1905.

Uzbrojenie pierwszych niszczycieli składało się z 4-6 dział kalibru od 47 do 88 mm i kilku (najczęściej 2) wyrzutni torpedowych. Typowe dla tego okresu niszczyciele budowy angielskiej, używane np. przez Japonię w 1904 roku, były uzbrojone w 1 działo 76 mm, 5 dział 57 mm i 2 wyrzutnie torpedowe kaliber 450 mm, ich wyporność wynosiła zaledwie 370 t, a szybkość 26-30 węzłów.

W czasie I wojny światowej niszczyciele zaczęły być dodatkowo używane jako eskorta większych zespołów i konwojów przeciwko okrętom podwodnym, stawiały miny, ostrzeliwały wrogie wybrzeża. W bardzo szybkim czasie stały się okrętami uniwersalnymi o dużej, jak na swoją wielkość, sile bojowej.

Niszczyciele okresu I wojny światowej nosiły zwykle uzbrojenie składające się z 3-4 dział kalibru 102/105 mm i 4-6 wyrzutni torpedowych, których kaliber wzrósł do 533 mm. Wyporność niszczycieli wynosiła przeciętnie 1000-1300 ton, a ich prędkość 30-35 węzłów. Na ich pokładach pojawiły się też pierwsze działka przeciwlotnicze.

II wojna światowa

Amerykański niszczyciel typu FletcherUSS "Prichett" z okresu II wojny światowej

W okresie międzywojennym uzbrojenie niszczycieli stawało się coraz silniejsze, standardem stały się działa kaliber 120 mm. Większość państw, jak Francja, Wielka Brytania, USA, Włochy, ZSRR budowała równolegle dwa rodzaje niszczycieli: niszczyciele o wyporności ok. 1300 – 1500 ton, uzbrojone zwykle w 4 działa kaliber 120-130 mm (np. "Ouragan", ORP "Wicher"), oraz mniej liczne większe niszczyciele (np. ORP "Błyskawica"). Z czasem budowane najliczniej "małe" niszczyciele przekształciły się w uniwersalne okręty średnich rozmiarów o wyporności ok. 1600 – 2000 ton i równie silnym uzbrojeniu w 6 dział kaliber 120-130 mm (np. brytyjski typ NORP "Piorun").

Większe niszczyciele nazywane były też wielkimi niszczycielami lub liderami i służyły w założeniu do przewodzenia flotyllom niszczycieli. Miały one wyporność od 1800 do 2500 ton i uzbrojenie od 5 do 8 dział kalibru 120-138 mm. Największe były 2 francuskie okręty ("superniszczyciele") typu Mogador o wyporności 2880 ton, uzbrojone w 8 dział 138 mm. Niemcy, obok wielkich niszczycieli, o "krążowniczym" kalibrze dział do 150 mm, wybudowali serię okrętów typów 1934, 1934A i 1936 uzbrojonych w działa kalibru 127 mm. Oprócz tego budowali także duże torpedowce. Japonia z kolei od 1930 roku budowała jedynie duże jak na europejskie standardy okręty, uzbrojone w 4-6 dział 127 mm.

Wszystkie niszczyciele tego okresu uzbrojone były ponadto w kilka – zwykle 5-8 wyrzutni torpedowych, niektóre typy miały nawet do 12-16 wyrzutni. Stosowano powszechnie torpedy kaliber 533 mm, jedynie Japończycy wprowadzili własne potężne torpedy kaliber 610 mm ("długie lance"). Jednym z głównych zadań niszczycieli tego okresu stało się także poszukiwanie i zwalczanie okrętów podwodnych, za pomocą stacji hydrolokacyjnych i bomb głębinowych, także wystrzeliwanych na odległość z miotaczy bomb głębinowych. Większość okrętów mogła ponadto stawiać kilkadziesiąt min.

Artyleria niszczycieli tego okresu chroniona była od odłamków nieopancerzonymi maskami, a w niektórych konstrukcjach pojawiły się też zamknięte wieże, chroniące ją od wpływów atmosferycznych.

Jeszcze w okresie międzywojennym amerykańskie i japońskie okręty zaczęły być uzbrajane w artylerię uniwersalną – działa głównego kalibru (127 mm) mogące dzięki dużym kątom podniesienia prowadzić ogień zarówno do celów morskich, jak i samolotów. Okręty tego okresu miały jednak wciąż niewiele armat przeciwlotniczych. Radykalnie zmieniła ten stan II wojna światowa, przynosząc ze sobą jednoznaczne potwierdzenie dominującej roli lotnictwa na morzu. Nowe i starsze okręty zaczęły być dozbrajane w znaczne ilości małokalibrowych działek przeciwlotniczych (20 – 40 mm), dające im możliwość walki z samolotami, często kosztem usunięcia części mniej potrzebnej artylerii głównej. Na okrętach pojawił się także radar, dający informacje o przeciwniku.

W okresie międzywojennym prędkość w zasadzie nie uległa zwiększeniu, wiązało się to głównie z kłopotami technicznymi i kosztami zwiększenia prędkości, które byłyby za duże w stosunku do zysków w sile bojowej (aby podnieść prędkość niszczyciela z 36 do np. 40 węzłów trzeba by było zwiększyć moc maszyn o połowę co spowodowałoby wzrost wyporności i dalsze zwiększanie kosztów). Standardem była prędkość w przedziale między 34 a 38 węzłów. Wyjątkiem były okręty francuskie typu Le Fantasque, w czasie prób przekraczające 45 węzłów.

Podczas II wojny światowej pojawiła się także osobna podklasa – niszczyciele eskortowe, o mniejszej wyporności ok. 1000-1200 ton, słabszym, lecz uniwersalnym uzbrojeniu, przystosowanym także do zwalczania celów powietrznych. Okręty tej klasy były wyspecjalizowane do osłony konwojów, mając stosunkowo silne uzbrojenie przeciwlotnicze i przeciwpodwodne i mniejszą prędkość 20-25 węzłów, wystarczającą do osłony konwoju. Czasami mylone z podobnymi fregatami lub eskortowcami, lecz miały silniejsze – bardziej zbliżone do niszczyciela uzbrojenie artyleryjskie.

Po II wojnie światowej

Współczesny brytyjski niszczyciel rakietowy typu 45HMS "Daring"

Przez kilka lat po wojnie budowano wciąż duże niszczyciele, o wyporności powyżej 2000 ton, z uzbrojeniem artyleryjskim, chociaż w pełni przystosowanym już do zwalczania samolotów. Wprowadzono częściowo zautomatyzowane systemy kierowania ogniem, wciąż ulepszano wyposażenie elektroniczne i radarowe.

Okręty budowane później są już zupełnie inne od swych poprzedników. Rozwój elektroniki i technologii rakietowych doprowadził do rewolucyjnych zmian w konstrukcji niszczycieli.

Pod koniec lat 50. nowo budowane, a także niektóre starsze okręty zaczęto uzbrajać w kierowane pociski rakietowe zarówno do zwalczania celów morskich (woda-woda) jak i powietrznych (woda-powietrze). Odtąd można mówić o klasie niszczycieli rakietowych. Działa i wyrzutnie torpedowe nie zanikły całkowicie, lecz znacznie zmniejszyła się ich liczba. Do uzbrojenia weszły także kierowane torpedy do zwalczania okrętów podwodnych i rakietotorpedy, a na ich pokładach pojawiły się śmigłowce. Cały czas widoczny jest wzrost wyporności nowo budowanych okrętów – niszczyciele z lat 60. wypierały ok. 4-5 tysięcy ton, współczesne – nawet 8-9 tysięcy ton, więcej niż krążowniki lekkie z okresu II wojny światowej. Turbiny parowe zostały zastąpione przez turbiny gazowe.

Podstawowe uzbrojenie współczesnych niszczycieli zwykle składa się z systemów rakietowych przeciwokrętowych i przeciwlotniczych, w tym przeciwrakietowych. Coraz częściej stosowane są pionowe wyrzutnie. Uzupełnia je jedna lub dwie automatyczne szybkostrzelne armaty kaliber 100-127 mm do zwalczania celów nawodnych i powietrznych na dalszym dystansie oraz jeden lub więcej zestaw artyleryjski obrony bezpośredniej – szybkostrzelna wielolufowa armata małego kalibru, kierowana radarem, do zwalczania samolotów i rakiet. Do zwalczania okrętów podwodnych służą kierowane torpedy i rakietotorpedy oraz śmigłowce pokładowe.

Współczesne niszczyciele mają także coraz bogatsze wyposażenie elektroniczne, nowe tendencje zmierzają do nadawania im charakterystyk stealth.

  1. Jedynie floty Stanów Zjednoczonych, Rosji i Peru posiadają większe jednostki
  1. a b c d e Eric Osborne: Destroyers: An Illustrated History Of Their Impact (Weapons and Warfare). ABC-Clio. ISBN 1-85109-479-2.
  2. a b c Bernard Ireland: The Illustrated Guide To Destroyers And Frigates. 2009. ISBN 978-1-84681-336-8. (ang.)
  3. J. J. Colledge: Ships of the Royal Navy: A Complete Record of All Fighting Ships of the Royal Navy from the 15th Century to the Present. US Naval Institute Press. ISBN 978-1-86176-281-8. (ang.)
  4. David Lyon, Rif Winfield: The Sail and Steam Navy List: All the Ships of the Royal Navy, 1815-1889. Naval Institute Press. ISBN 978-1-86176-032-6. (ang.)

Polskie niszczyciele

ORP "Wicher"
ORP "Warszawa" (II)

Okres międzywojenny

Okręty przekazane marynarce polskiej w czasie wojny

Okres powojenny


Szablon:Link GA