Главная страница

Mieczysław Kwiecień
Ilustracja
2013
Data i miejsce urodzenia 1936
Warszawa
Wyznanie pentekostalizm
Kościół ZKE w PRL
Kościół Zielonoświątkowy w RP

Mieczysław Kwiecień (ur. 1936) – polski duchowny protestancki wyznania zielonoświątkowego, biblista, tłumacz Biblii, kaznodzieja w zborze Warszawa-Wola, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1960) i Uniwersytetu w Bazylei (1961), Kierownik Szkoły Biblijnej ZKE (1972-1981), wieloletni dziekan i wykładowca Warszawskiego Seminarium Teologicznego[1]. Przygotował konkordancję dla Biblii warszawskiej. Współpracował z czasopismami religijnymi trzech Kościołów protestanckich.

Biografia

Urodził się 15 czerwca 1936 roku w Warszawie. Studiował na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1955-1960) oraz na Uniwersytecie w Bazylei (1960-1961). Ożenił się z Bożeną, ekonomistką, z którą ma jedną córkę – Monikę[2].

Od 1963 był kaznodzieją w I zborze warszawskim, a od 1984 roku w IV zborze warszawskim ZKE[2][3]. W 1971 roku wszedł do Rady Kościoła ZKE z ramienia wolnych chrześcijan[4]. Członkiem Rady Kościoła pozostał do roku 1978[2][5]. Od roku 1972 był kierownikiem powołanej po dłuższej przerwie Szkoły Biblijnej[2][6]. Funkcję tę pełnił do roku 1981, kiedy to zrezygnował ze względu na naciski ze strony Kazimierza Murantego, sekretarza Rady Kościoła[7]. Funkcję tę przejął Włodzimierz Rudnicki[8]. Wraz z grupą kilkunastu osób przyłączył się do ugrupowania zielonoświątkowców, z którą w 1984 utworzyli własny zbór – Zbór Warszawa-Wola. Pozostał wykładowcą, wykłada Wstęp do Starego Testamentu[1]. Poza biblistyką do jego zainteresowań należy historia Kościoła oraz dialog chrześcijańsko-żydowski[1].

Jego córka, Monika[1][2], była redaktorem naczelnym „Jednoty” oraz miesięcznika „Chrześcijanin” (2002-2009)[9][10].

Biblista i publicysta

W latach 1963-1970 był stałym współpracownikiem „Jednoty”. W latach 1964-1971 i 1982-1988 był sekretarzem redakcji „Chrześcijanina[2][3]. W owym czasie główny ciężar pracy redakcyjnej spoczywał na nim, ponieważ pozostali członkowie redakcji mieli inne obowiązki kościelne i nie mogli poświęcać pismu wiele czasu[11]. W wywiadzie dla „Chrześcijanina” z 1988 powiedział, że praca w redakcji tego pisma była istotną częścią jego życia[12]. W roku 1989, od stycznia do grudnia, był redaktorem naczelnym tego miesięcznika[11]. Współpracował też z dwumiesięcznikiem „Słowo i Życie”, pismem Kościoła Zborów Chrystusowych[3].

W latach 1982-2012 roku wraz z ks. Janem Anchimiukiem, późniejszym arcyb. Jeremiaszem (prawosławny), ks. prof. M. Czajkowskim (katolik) i Janem Turnauem (katolik) podjął się dokonania przekładu ekumenicznego Nowego Testamentu[13]. Była to prywatna inicjatywa ekumeniczna, nie mająca oficjalnego wsparcia ze strony Kościołów i dlatego przekład uzyskał nazwę – Ekumeniczny Przekład Przyjaciół (EPP)[14][15][16]. Kwiecień był tłumaczem oraz redaktorem przekładu[17].

Opracował biografię Watchmana Nee, została ona opublikowana w odcinkach w „Chrześcijaninie” w 1981 roku, a następnie w całości w „Kalendarzu Chrześcijanina”. W 1999 zbór cieszyński wydał ją w formie książki[18]. Wraz z Józefem Kajfoszem opracował konkordancję do Biblii warszawskiej[19].

Zaproponował definicję tzw. „wolnych kościołów”: „Jest to nowa wspólnota chrześcijan, która powstała z autentycznego pragnienia całkowitego wykonania woli Bożej i trwania w posłuszeństwie i wierności w stosunku do jedynego Pana, Jezusa Chrystusa, i Jego uniwersalnego Królestwa; a w swoim świadectwie wiary manifestuje inny rodzaj duchowości chrześcijańskiej, składa się z ludzi, którzy swoje uczestnictwo realizują dobrowolnie, odpowiedzialnie i świadomie”[20]. Definicja ta była cytowana przez Henryka Ryszarda Tomaszewskiego (zajmuje się historią „wolnych kościołów”)[21].

Publikacje

Książki
 • M. Kwiecień: Watchman Nee. Biografia. Arka, 1999. ISBN 83-911305-2-5.
 • Konkordancja Biblijna do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu (Biblia Warszawska). opr. Józef Kajfosz, Mieczysław Kwiecień. Warszawa: Vocatio, 1995. ISBN 83-7146-029-5.
Artykuły
 • M. Kwiecień: Ruch ewangelicznych chrześcijan. W: Kalendarz jubileuszowy 1963. Warszawa: Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 1963, s. 57-65.
 • M. Kwiecień: Droga życia (Szkic biograficzny). W: Stanisław Krakiewicz: Aby byli jedno. Warszawa: ZKE, 1975, s. 7-22.
 • M. Kwiecień. O dziejach języka Starego Testamentu. „Chrześcijanin”. Nr 3, s. 9-13, 1977. 
 • M. Kwiecień. O wolnych kościołach. „Chrześcijanin”. Nr 7-8, s. 5-11, 1977. 
 • M. Kwiecień. O ofiarach starotestamentowych. „Kalendarz Chrześcijanina”, s. 241-250, 1979. Warszawa. 
 • M. Kwiecień. Słownik miar, wag i monet występujących w starożytności biblijnej. „Kalendarz Chrześcijanina”, s. 251-257, 1979. 
 • M. Kwiecień: Die Freikirchen In Polen. W: Őkumene in Polen. Herausgegeben in Verbindung mit dem Polnischen Őkumenischen Rat von Gerhard Bassarak. Berlin 1982. s. 103-117.
 • M. Kwiecień. Moje tak i nie, w: Papież w oczach Polaków innych wyznań i religii (ankieta). „Więź”. Nr 10 (480), s. 56-61, 1998. 
 • M. Kwiecień. Moi mistrzowie duchowi (ankieta). „Więź”. Nr 9 (503), s. 67-71, 2000. 
 • M. Kwiecień. Dlaczego chrześcijanie w Polsce powinni modlić się za narodem żydowskim?. „Chrześcijanin”. Nr. 5-6, s. 16-17, 2008. 
 • M. Kwiecień, Chrześcijańska Akademia Teologiczna i Warszawskie Seminarium Teologiczne. Kontakty i współpraca, [w:] Ekumenizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi Karskiemu w 70. urodziny, pod redakcją Marcina Hintza i Tadeusza J. Zielińskiego, Warszawa 2010, s. 219-233.
 • M. Kwiecień, Abp Jeremiasz Jan Anchimiuk jako współtłumacz Nowego Testamentu (EPP), [w:] Ku Słowu, ku Kościołowi, ku światu. Księga pamiątkowa ofiarowana Arcybiskupowi Jeremiaszowi (Janowi Anchimiukowi) w 70. rocznicę urodzin, pod redakcją Kaliny Wojciechowskiej i Wsiewołoda Konacha, Warszawa 2013, s. 187-196.
Przekłady
 • Aiden Wilson Tozer: Klucz do głębszego życia. przeł. M. Kwiecień, W. Lisieski. Warszawa: Vocatio, 1992. ISBN 83-85435-12-3.
 • Nowy Testament. Ekumeniczny Przekład Przyjaciół. Warszawa: 2012.

Przypisy

Szablon:Przypisy-lista

Bibliografia

Linki zewnętrzne

 1. a b c d Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie wst
  BŁĄD PRZYPISÓW
 2. a b c d e f Chrześcijanin 1988 ↓, s. 12-13.
 3. a b c Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie slowoizycie
  BŁĄD PRZYPISÓW
 4. Tomaszewski 2009 ↓, s. 282.
 5. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Jan Mironczuk2006-s242-243
  BŁĄD PRZYPISÓW
 6. Tomaszewski 2009 ↓, s. 291.
 7. Tomaszewski 2009 ↓, s. 378.
 8. Tomaszewski 2009 ↓, s. 379.
 9. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie chn-kz-index-historia
  BŁĄD PRZYPISÓW
 10. Zieliński 2014 ↓, s. 344.
 11. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Kam183
  BŁĄD PRZYPISÓW
 12. Chrześcijanin 1988 ↓, s. 14.
 13. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie G Polak Prace nad ekumenicznym
  BŁĄD PRZYPISÓW
 14. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie baptysci.waw
  BŁĄD PRZYPISÓW
 15. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie jednota
  BŁĄD PRZYPISÓW
 16. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie ewangelizacja.bielsko
  BŁĄD PRZYPISÓW
 17. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie EPP4
  BŁĄD PRZYPISÓW
 18. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie jack-karta-K02534
  BŁĄD PRZYPISÓW
 19. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Konkordancja Biblijna do
  BŁĄD PRZYPISÓW
 20. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie M Kwiecień1977-s5
  BŁĄD PRZYPISÓW
 21. Tomaszewski 2009 ↓, s. 13.