Главная страница

Maszyna parowa potrójnego rozprężania - rodzaj maszyny parowej zblokowanej stosowanej do napędu jednostek pływających. Konstrukcja składała się z co najmniej trzech cylindrów o stopniowo zwiększających się wielkościach, których tłoki osadzone były na na wspólnym wale korbowym.

Zasada działania

Strumień pary dopływał do najmniejszego cylindra największego ciśnienia, gdzie ulegał częściowemu rozprężeniu. Następnie przepływał do większego cylindra średniego ciśnienia, w którym rozprężał się ponownie do niższego ciśnienia. W końcowej fazie para przedostawała się do cylindra niskiego ciśnienia, który miał największą średnicę i rozprężała się do ciśnienia nieco powyżej stopnia kondensacji.

Zastosowanie maszyny parowej potrójnego rozprężania miało na celu zwiększenie mocy silnika parowego.