Главная страница

Maria Moczydłowska
Data i miejsce urodzenia 4 października 1886
Łomża
Data i miejsce śmierci 26 kwietnia 1969
Sopot
Posłanka na Sejm Ustawodawczy 1919–1922
Okres od 1919
do 1922
Przynależność polityczna Klub Narodowego Zjednoczenia Ludowego
Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Srebrny Krzyż Zasługi Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

Maria Moczydłowska z domu Grzymkowska (ur. 4 października 1886 w Łomży, zm. 26 kwietnia 1969 w Sopocie) – polska polityk, posłanka na Sejm Ustawodawczy (1919-1922) z ramienia Narodowego Zjednoczenia Ludowego (NZL), aktywistka feministyczna, nauczycielka, działaczka organizacji społeczno-oświatowych, działaczka ruchu spółdzielczości.

W 1905 roku uczestniczyła w rewolucji i strajku szkolnym. Nauczała w Kaliszu, Łomży i Warszawie. Wraz z mężem pracowała w szkole rolniczej w Liskowie, współpracując blisko z propagatorem spółdzielczości księdzem Wacławem Blizińskim, współtwórcą NZL. W 1913 roku opublikowała książkę Wieś Lisków[1].

Działalność polityczna i feministyczna

Dzięki poparciu ks. Blizińskiego młoda nauczycielka została wybrana z okręgu wyborczego nr 30 w Częstochowie do Sejmu Ustawodawczego, była jedną z zaledwie ośmiu posłanek. Pełniła funkcję sekretarza Klubu Narodowego Zjednoczenia Ludowego. Była członkinią sejmowych komisji: ochrony pracy, oświatowej oraz opieki społecznej[2].

Podczas przemówienia sejmowego w maju 1919 zadeklarowała ponadpartyjną współpracę posłanek. Jako cele ich posłannictwa wymieniła pomoc osobom ubogim i dzieciom zaniedbanym, podniesienie poziomu moralnego społeczeństwa oraz zniesienie reglamentacji prostytucji[3][4]. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn określiła w swoim wystąpieniu jako kwestię zasadniczą dla ustroju państwa polskiego[5].

Jako posłanka działała na rzecz prohibicji, zakazu produkcji i sprzedaży alkoholu do celów spożywczych. W tej sprawie ściśle współpracowała z posłanką Zofią Moraczewską, należącą do Związku Parlamentarnego Polskich Socjalistów[3]. 20 kwietnia 1920 roku w Komisji Zdrowia Publicznego zabrakło jednego głosu do zatwierdzenia projektu Moczydłowskiej, wprowadzającego pełną prohibicję. Dla porównania: w tym okresie prohibicja obowiązywała już w wielu krajach m.in. w USA, większości prowincji Kanady, w Rosji, Finlandii, Norwegii i Islandii. Uchwalono jednak ustawę o ograniczeniach w spożyciu i sprzedaży napojów alkoholowych, zwanej nawet „lex Moczydłowska”[6].

Jako sprawozdawczyni Komisji Opieki Społecznej poparła wniosek Z. Moraczewskiej o objęcie niezwłoczną instytucjonalną opieką dzieci potrzebujących pomocy. Niekiedy, gdy nie zgadzała się ze stanowiskiem klubu NZL, uciekała się do forteli. Jej "zasłabnięcie" i opuszczenie sali podczas obrad Sejmu 10 lipca 1919, przyczyniło się do przyjęcia przewagą jednego głosu uchwały o zasadach reformy rolnej (klub NZL był przeciw)[3]. 16 marca 1921 roku opuściła salę sejmową, by "zatelefonować", dzięki czemu przewagą trzech głosów przeszła poprawka lewicy do konstytucji marcowej, usuwająca wirylistów ze składu przyszłego senatu (jej klub był przeciw)[3].

21 listopada 1919 wraz z innymi posłankami sprzeciwiła się dyskryminacji kobiet w przyznawaniu nauczycielskiego nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego (zgodnie z ustawą z lipca 1919 dodatek mógł być wypłacany jedynie mężowi)[3]. 20 stycznia 1920 Moczydłowska, Gabriela Balicka-Iwanowska i Zofia Moraczewska złożyły wniosek na rzecz wycofania przepisów pozbawiających kobiety polskiego obywatelstwa z chwilą poślubienia cudzoziemców. Wniosek posłanek został odrzucony przez posłów[3].

Okres międzywojnia

Po zakończeniu kadencji Sejmu Ustawodawczego, Moczydłowska bezskutecznie ubiegała się o reelekcję[3], co było następstwem klęski w wyborach w listopadzie 1922 stworzonej przez lidera NLZ Leopolda Skulskiego, listy wyborczej Polskiego Centrum. Działacze, w większości (jak sam Skulski), przystąpili do PSL "Piast". Po okresie pracy poselskiej Moczydłowska była organizatorką polskich szkół we Francji oraz kursów wakacyjnych dla nauczycieli polonijnych. Następnie pracowała w kuratorium w Warszawie, w dziale oświaty dla dorosłych[2].

Po 1939 i w PRL

W czasie II wojny światowej prowadziła tajne nauczanie[2]. Po wojnie była m.in. przewodniczącą Koła Spółdzielców przy PSS "Społem" w Sopocie, Towarzystwa "Trzeźwość" i członkiem zarządu Związku Kółek Rolniczych w Warszawie. W 1959 została uhonorowana srebrną odznaką na Międzynarodowym Zjeździe Spółdzielczyń w Warszawie. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Kół Gospodyń Wiejskich w Częstochowie i Warszawie. Była członkinią Związku Nauczycielstwa Polskiego i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej[2].

Rodzina

Jej pierwszym mężem był działacz oświatowy, dyrektor szkoły rolniczej w Liskowie, Mieczysław Moczydłowski (1887-1925), drugim urzędnik skarbowy Tymoteusz Niekrasz[2][7].

  1. Maria Moczydłowska: Wieś Lisków (pol.). Kalisz, 1913. [dostęp 2012-05-04].
  2. a b c d e Maria Moczydłowska (pol.). Biblioteka Sejmowa. [dostęp 2012-04-27].
  3. a b c d e f g Mariola Kondracka, Aktywność parlamentarna posłanek i senatorek Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1927, [w:] Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc (red.), Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet po 1918 roku (na tle porównawczym), tom II, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7543-101-8, s. 50, 52, 54–59, 61, 68–69, 71–72.
  4. Zniesienie reglamentacji w tym znaczeniu oznacza postulat przeniesienia prostytucji (z uwagi na czerpania z niej korzyści przez osoby trzecie i opanowanie przez świat przestępczy) z wydzielonych domów publicznych będących pod nadzorem służby sanitarnej i władz porządkowych – na rzecz neoreglamentacji (bez skoszarowania, ale pod nadzorem) bądź abolicjonizmu (przeciwdziałaniu nie samej prostytucji, lecz przyczynom skłaniającym kobiety do jej uprawiania). Szerzej:
  5. Tomasz Kowalik: Baby na Wiejskiej (pol.). „Sprawy Nauki”, 12/2004, 22.12.2004. [dostęp 2012-04-27].
  6. Wojciech Kołodziej: Z perspektywy historycznej. W: Świat Problemów, nr 6 [on-line]. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2004. [dostęp 2012-05-21].
  7. „Czasopismo Skarbowe”, rok VI (1931). W: Sprawozdanie z działalności Zarządu Centralnego SUS za czas od 1 stycznia do końca grudnia 1930 r. [on-line]. Sowarzyszenie Urzędników Skarbowych, styczeń 1931. s. 002.djvu. [dostęp 2012-05-21].