Главная страница

Latynizacja (ang. romanization; romanizacja) – w językoznawstwie jest to proces konwersji pisma niebędącego alfabetem łacińskim na alfabet łaciński. Przykładowe metody latynizacji to:

Szablon:Językoznawstwo stub