Главная страница

Szablon:Manuskrypt biblijny infobox Kodeks Moskiewski II, łac. Codex Mosquensis II (Gregory-Aland no. V albo 031; Soden ε 75)[1] – grecki kodeks uncjalny Nowego Testamentu, paleograficznie datowany na IX wiek. Rękopis nie jest pełny, niektóre partie rękopisu zostały utracone. Stosuje marginalia, został przystosowany do czytań liturgicznych. Pochodzi z Athos i jest jednym z rękopisów sprowadzonych w roku 1655 do Moskwy. Tekst jest nisko oceniany przez współczesnych krytyków tekstu i w rezultacie krytyczne wydania Nowego Testamentu rzadko go cytują.

Opis

Kodeks stanowiony jest przez 220 pergaminowych kart (15,7 na 11,5 cm), z tekstem czterech Ewangelii[2][3]. Karty kodeksu ułożone zostały w formacie octavo (osiem kart w jednym foliale)[4]. Tekst pisany jedną kolumną na stronę, 28 linijek w kolumnie[3][5], stychometrycznie według rzadko stosowanego systemu przypominającego Codex Campianus[6]. Litery są małe i delikatne, stosowane są akcenty i punktacja (rzadko)[4].

Tekst pisany jest uncjałą do J 8,39, gdzie nagle urywa się. W XIII wieku brakujący tekst uzupełniony został tekstem minuskułowym[7]. Ponadto zawiera kilka luk w tekście (Mt 5,44-6,12; 9,18-10,1; 22,44-23,35; J 21,10-fin.). W roku 1783 nie zawierał tylko Mt 22,44-23,35; J 21,10-fin[4]. Karty z tekstem Mt 5,44-6,12; 9,18-10,1 utracone zostały później.

Zawiera Epistula ad Carpianum oraz tablice do Kanonów Euzebiusza umieszczone na początku rękopisu, przed Ewangeliami. Przed każdą z Ewangelii umieszczone zostały tablice κεφαλαια (spis treści), jakkolwiek sam tekst nie został podzielony według κεφαλαια (rozdziały), a tylko według krótszych Sekcji Ammoniusza, których numery umieszczono na marginesie bocznym, z odniesieniami do Kanonów Euzebiusza (pisanymi pod numerami Sekcji Ammoniusza). Zawiera również odniesienia do czytań liturgicznych na marginesie, dzięki czemu rękopis był przystosowany do czytań liturgicznych[4].

Do tego samego rękopisu dołączony został fragment „Chronologii” Hipolita z Teb, z której zachowała się tylko jedna karta[4].

Tekst

Grecki tekst kodeksu reprezentuje bizantyńską tradycję tekstualną[7]. Liczba obcych naleciałości jest niewielka. Hermann von Soden uznał ją za wczesną formę tekstu bizantyńskiego i zaklasyfikował do rodziny tekstualnej K1[8][9], dzisiaj oznaczanej symbolem E[10].

Kurt Aland dał mu profil 1921 1011/2 82 17s. Profil ten oznacza, że kodeks wspiera tekst bizantyński przeciwko „oryginalnemu”[a] w 192 miejscach, współbrzmi zarówno z tekstem bizantyńskim jak i „oryginalnym” w 101 miejscach, wspiera tekst „oryginalny” przeciwko bizantyńskiemu w 8 miejscach. Ponadto kodeks posiada 17 sobie właściwych wariantów. W oparciu o ten profil tekst rękopisu został zaklasyfikowany do V kategorii Alanda[3].

Według Claremont Profile Method, tj. metody wielokrotnych wariantów, przekazuje standardowy tekst bizantyński zgodny z rodziną tekstualną Kx. Metodą tą przebadano tylko trzy rozdziały Ewangelii Łukasza (1; 10; 20)[9]. Kx oznacza standardowy tekst bizantyński[11].

Rękopis nie zawiera tekstu Mt 16,2b–3 (znaki czasu)[8].

Historia

Rękopis przywieziony został do Moskwy z klasztoru Watopedi.

Matthaei datował kodeks na VIII wiek[6]. Konstanty Tischendorf[12] i Gregory datowali go na wiek IX[4]. Aland datował na wiek IX[3] i jest to data za jaką opowiada się obecnie INTF[5].

Wczesna historia kodeksu jest nieznana. Wiadomo tylko, że w roku 1655 znajdował się w klasztorze Watopedi na górze Athos[7]. Z uwagi na zamiar przystąpienia do prac nad nowym przekładem Biblii, nazwanym później Biblią moskiewską[13][b], kodeks został w 1655 roku przywieziony przez mnicha Arseniusza Suchanowa do Moskwy (wraz z innymi rękopisami)[4] na prośbę patriarchy Nikona[13]. W roku 1724 rękopis został uwzględniony w katalogu Atanazego Schiady[4]. Przechowywany był w bibliotece Świętego Synodu (XCVIII)[4]. Od 1920 roku rękopis przechowywany jest w Państwowym Muzeum Historycznym (V. 9)[14][3][5].

F.C. Gross dostarczył wybór niektórych wariantów dla Wettsteina. Wettstein wykorzystał je w swoim wydaniu Nowego Testamentu oznaczając je pod symbolem 87[6]. Tekst rękopisu został skolacjonowany przez Matthaei w roku 1779 oraz 1783. Matthaei nadał mu też siglum V oraz opublikował pierwsze jego facsimile[15]. Konstanty Tischendorf posłużył się dziełem Matthaei w swoim wydaniu Novum Testamentum[4].

Minuskułowy tekst Ewangelii Jana w przeszłości był klasyfikowany jako osobny rękopis, Griesbach umieścił go wśród minuskułów na pozycji 87 swojej listy[16], Scholz na 250. Scrivener i Gregory włączyli go do kodeksu V (później 031)[6].

Gregory w 1908 roku dla całego rękopisu dał mu siglum 031[17]. William Hatch opublikował jego facsimile w 1939 roku[15]. Rękopis badał Kurt Treu, który w 1966 roku sporządził opis rękopisu[15].

Był cytowany w UBS3[18]. UBS4 nie cytuje go[19]. Nie jest cytowany w NA27[20] oraz NA28[21]. W zdigitalizowanej formie dostępny jest na stronie INTF, dostęp jednak jest ograniczony wyłącznie dla celów badań naukowych[5].

Zobacz też

 1. „Oryginalny” oznacza tu tekst w rekonstrukcji Alanda – Novum Testamentum Graece.
 2. Biblię moskiewską wydano w 1663 roku.
 1. Soden 1902-1910 ↓, s. 128.
 2. Kurzgefaßte 1963 ↓, s. 40.
 3. a b c d e Aland i Aland 1989 ↓, s. 123.
 4. a b c d e f g h i j Gregory 1900 ↓, s. 76.
 5. a b c d INTF ↓.
 6. a b c d Scrivener 1894 ↓, s. 150.
 7. a b c Metzger 2005 ↓, s. 80.
 8. a b Soden 1902-1910 ↓, s. 720.
 9. a b Wisse 1982 ↓, s. 52.
 10. Wisse 1970 ↓, s. 67-75.
 11. Wisse 1982 ↓, s. 50-51, 94-95.
 12. Alford 1863 ↓, s. 112.
 13. a b Scrivener 1894 ↓, s. 224.
 14. Лихарева 1977 ↓, s. 11.
 15. a b c Elliott 1998 ↓, s. 52.
 16. Griesbach 1809 ↓, s. CVI.
 17. Gregory 1908 ↓, s. 35.
 18. UBS3 ↓, s. XVI.
 19. UBS4 ↓, s. 11*.
 20. NA27 ↓, s. 58*-59*.
 21. NA28 ↓, s. 62*.

Bibliografia

Wydania krytyczne NT

 • C.F. Matthaei: Novum Testamentum Graece et Latine. T. IX. Riga: 1782-1788, s. 265 nn. (jako V)
 • Johann Jakob Griesbach: Novum Testamentum Graece. Londini: 1809. (łac.)
 • K. Aland, A. Black, C. M. Martini, B. M. Metzger, A. Wikgren: The Greek New Testament. in cooperation with INTF. Wyd. 3rd edition. Stuttgart: United Bible Societies, 1983. ISBN 3-438-05113-3. [UBS3]
 • B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, C. M. Martini, B. Metzger, A. Wikgren: The Greek New Testament. Wyd. 4. Stuttgart: United Bible Societies, 1993. ISBN 978-3-438-05110-3. [UBS4]
 • Eberhard et Erwin Nestle: Novum Testamentum Graece. communiter ediderunt: B. et K. Aland, J. Karavidopoulos, C.M. Martini, B.M. Metzger. Wyd. 27. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2001. ISBN 978-3-438-05100-4. [NA27]
 • Eberhard et Erwin Nestle: Novum Testamentum Graece. communiter ediderunt: Barbara et Kurt Aland, Johanes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger. Wyd. 28. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. ISBN 978-3-438-05140-0. [NA28]

Listy rękopisów NT

Introdukcje do NT

 • Kurt Aland, Barbara Aland: Der Text des Neues Testaments. Einführung in die wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik. Wyd. 2. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1989. ISBN 3-438-06011-6. (niem.)
 • Henry Alford: The Greek Testament. Wyd. 5. T. I. London: 1863, s. 112.
 • C.R. Gregory: Textkritik des Neuen Testaments. T. 1. Leipzig: J. C. Hinrichs, 1900, s. 76.
 • Bruce M. Metzger, Bart D. Ehrman: The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption and Restoration. Wyd. 4. Oxford University Press, 2005. ISBN 978-0-19-516122-9. (ang.)
 • Hermann von Soden: Die Schriften des Neuen Testaments, in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt hergestellt auf Grund ihrer Textgeschichte. T. 1-2. Berlin: Verlag von Arthur Glaue, 1902-1910. (niem.)
 • Frederick Henry Ambrose Scrivener: A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament. Edward Miller. Wyd. 4. T. 1. London: George Bell & Sons, 1894, s. 150. (ang.)

Inne

 • Frederik Wisse. Family E and the Profile Method. „Biblica”. 51, s. 67–75, 1970 (ang.). 
 • Frederik Wisse: The Profile Method for the Classification and Evaluation of Manuscript Evidence, as Applied to the Continuous Greek Text of the Gospel of Luke. William B. Eerdmans Publishing, 1982. ISBN 0-8028-1918-4. (ang.)
 • James Keith Elliott: A Bibliography fo Greek New Testament Manuscripts. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, s. 52. ISBN 0-521-35479-X.
 • В.Д. Лихарева: Бизантийская минютюра. Moskwa: Искусство, 1977.