Главная страница

Szablon:Manuskrypt biblijny infobox Kodeks 0308 (Gregory-Aland) – grecki kodeks uncjalny Nowego Testamentu, z tekstem Apokalipsy św. Jana. Skatalogowany został jako Papirus Oxyrhynchus 4500 i jest teraz częścią zbioru Ashmolean Museum (P. Oxy. 4500) w Oksfordzie[1]. Tekst rękopisu został opublikowany w 1999 roku, po czym został wciągnięty na listę rękopisów Nowego Testamentu.

Opis

Rękopis zachował się we fragmentarycznym stanie i stanowi go tylko fragment jednej pergaminowa karty. Zawiera dwa niewielkie fragmenty 11 rozdziału Apokalipsy świętego Jana (wiersze 15-16 i 17-18). Zachowany fragment kodeksu 0308 ma wymiary 5,9 cm na 4,8 cm (oryginalne rozmiary 8 na 8) i 11 linii (oryginalny 14) na stronę[2][1].

Stosuje skróty dla nomina sacra. Κυριος (Pan) zapisywane jest w formie ΚΣ, Χριστος (Chrystus) zapisywane jest w formie ΧΡΣ). Liczba "dwadzieścia cztery" również jest zapisywana skrótem — ΚΔ. Ponadto na uszkodzonej części karty najprawdopodobniej znajdował się również skrót dla Θεος (Bóg) - ΘΣ[2].

Litery mają nieregularny kształt, co oznacza, że rękopis nie został sporządzony przez zawodowego skrybę. Atrament przebija pergamin na drugą stronę. Litera Ε (epsilon) oraz Θ (theta) mają wydłużoną środkową kreskę. Cecha ta nie jest jeszcze obecna w Kodeksie Watykańskim, ale jest już obecna w Kodeksie Waszyngtońskim, jest ona charakterystyczna dla środowiska koptyjskiego[3]. Pod względem paleograficznym może być datowany od połowy III wieku do końca IV wieku[4]. Krytycy tekstu datują go na koniec IV wieku[3]. Oficjalna data podawana przez INTF to IV wiek[1].

Tekst

0308 recto
Przekład
το η βασιλεια του κος Królestwo nad światem
μου του ΚΥ ημων και przypadło Panu naszemu
του ΧΡΥ αυτου και βασι i Jego Chrystusowi, i
λευσει εις τους αιω będzie królował na
νας των αιωνων wieki wieków
και οι ΚΔ πρεσβυτεροι οι A 24 starszych
ενωπιον του Θεου κα zasiadających przed Bogiem
θημενοι επι τους θρο na tronach
νους αυτων επεσαν swoich upadli
επι τα προσωπα αυτ na swoje twarze
ων και προσεκυνησαν i oddali pokłon
τω θεω λεγοντες ευχα Bogu, mówiąc: Dzię-
ριστουμεν σοι ΚΕ ο kujemy Tobie Panie
ΘΣ ο παντοκρατορ Boże Wszechmogący
0308 verso
Przekład
ο ων και ο ην και οτι ει który jesteś i który byłeś
ληφας την δυναμιν że wziąłeś moc
σου την μεγαλην και Twoją wielką i
εβασιλευσας και zacząłeś królować
τα εθνη ωργισθησαν Narody zawrzały gniewem,
και ηλθην η οργη σου ale i Twój gniew przyszedł
και ο καιρος των νε i czas by u-
κρων κριθηναι και marłych sądzić
δουναι τον μισθον dać zapłatę
τοις δουλοις σου και sługom Twoim i
τοις προφηταις και prorokom
τοις αγιοις και i świętym
τοις φοβουμενοις i tym, którzy boją się
το ονομα σου imienia Twego

W Ap 11,16 przekazuje wariant tekstowy κα]θημενο[ι, w czym jest zgodny z Kodeksem Aleksandryjskim, Kodeksem 051 i A przeciwko καθηνται papirusu , Kodeksu Efrema albo οι καθηνται Kodeksu Synajskiego i K[3].

W Ap 11,17 przekazuje wariant tekstowy "και οτι", zgodny z rękopisami: , Kodeksem Synajskim, Kodeksem Efrema i kodeksem minuskułowym 2344. Większość rękopisów ma w tym miejscu "οτι"[3].

W Ap 11,18 przekazuje wariant tekstowy "τοις δουλοις σου και τοις προφηταις" ("słudzy Twoi i prorocy", w czym jest zgodny z Kodeksem Synajskim i )[3], Textus receptus i NA27 mają: "τοις δουλοις σου τοις προφηταις" (słudzy Twoi prorocy)[3][5].

Tekst fragmentu różni się dwukrotnie od NA27 (ze względu dwukrotnie dodany spójnik και).

Grecki tekst rękopisu reprezentuje więc tekst aleksandryjski. Jednak tekst kodeksu jest zbyt krótki dla pewnego określania tekstualnego charakteru rękopisu.

Tekst rękopisu opublikował W. E. H. Cockle w 1999 roku[2].

Znaczenie

Tekst aleksandryjski w księdze Apokalipsy ma dwa podteksty, jeden reprezentowany jest przez Kodeks Synajski, drugi przez Kodeks Aleksandryjski. Aż do odkrycia Kodeks Synajski był jedynym reprezentantem swego podtekstu. Kodeks 0308 jest kolejnym jego przedstawicielem i jego odkrycie sprawiło, że na tę odmianę tekstu zaczęto zwracać większą uwagę[3].

Zobacz też

  1. a b c INTF: Kodeks 0308 (GA). W: Liste Handschriften [on-line]. Münster Institute. [dostęp 2012-06-06].
  2. a b c W. E. H. Cockle, "4500. Revelation XI 15–16; 17–18", The Oxyrhynchus Papyri LXVI (London: Egypt Exploration Society, 1999).
  3. a b c d e f g J. K. Elliott. Seven Recently Published New Testament Fragments from Oxyrhynchus. „Novum Testamentum”. XLII, s. 212, 2000. Leiden. 
  4. Kodeks 0308 Trismegistos
  5. Eberhard et Erwin Nestle: Novum Testamentum Graece. communiter ediderunt: B. et K. Aland, J. Karavidopoulos, C. M. Martini, B. M. Metzger. Wyd. 27. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2001, s. 654.

Bibliografia

Linki zewnętrzne