Главная страница

Kodeks 0238 (GA)
Ilustracja
Tekst grecki fragmentu
Data powstania VIII wiek
Rodzaj Kodeks majuskułowy
Numer 0238
Zawartość Ewangelia Jana 7,10-12 †
Język grecko-koptyjski
Rozmiary 9,5 × 7 cm
Typ tekstu tekst mieszany
Kategoria III
Miejsce przechowywania Austriacka Biblioteka Narodowa

Kodeks 0238 (Gregory-Aland no. 0238) – grecko-koptyjski kodeks uncjalny Nowego Testamentu na pergaminie, paleograficznie datowany na VIII wiek. Do naszych czasów zachował się jedynie fragment jednej karty kodeksu. Fragment jest przechowywany w Wiedniu. Jest wykorzystywany w krytycznych wydaniach greckiego Nowego Testamentu.

Opis

Zachował się fragment jednej karty, z tekstem Ewangelii Jana (7,10-12 – grecki; 7,7 – koptyjski)[1][2]. Zachowany fragment ma rozmiary 9,5 na 7 cm. Pergamin ma barwę jasno-brunatną[2].

Tekst był pisany jedną kolumną na stronę, po 10 linijek w kolumnie[1] i około 10 liter w linijce[2]. Kształt liter jest typowy dla aleksandryjskiej uncjały (albo koptyjskiej uncjały). Litery są grube w płaszczyźnie wertykalnej i wąskie w horyzontalnej. Niektóre z nich, jak kappa oraz epsilon uzyskują eleganckie kształty. Epsilon, omikron oraz sigma są okrągłe, kappa jest szeroka, phi jest wielka. Stosuje punktację i dierezę, innych znaków diakrytycznych nie stwierdzono[2].

We fragmencie nie znaleziono przykładów zastosowania Nomina sacra (imiona święte). Brak przykładów zastosowania iota adscriptum[2].

Tekst

Fragment reprezentuje mieszaną tradycję tekstualną. Kurt Aland zaklasyfikował go do kategorii III[1], co oznacza, że jest ważny dla poznania historii tekstu Nowego Testamentu[3].

Fragment nie zawiera tekstualnych wariantów, jest zgodny z drukowanymi wydaniami Nowego Testamentu[2].

Historia

Fragment datowany jest na VIII wiek (Aland, Porter)[2][1][4]. Nieznane jest miejsce, z którego pochodzi fragment[2].

Na listę rękopisów Nowego Testamentu wciągnął go Kurt Aland w 1954 roku, oznaczając go przy pomocy siglum 0238[5][6].

Transkrypcję koptyjskiego tekstu wydał Walter C. Till w 1939 roku[7]. Transkrypcję greckiego tekstu oraz jego facsimile opublikowali Porterowie w 2008 roku[8].

Fragment jest cytowany w krytycznych wydaniach greckiego Nowego Testamentu. Po raz pierwszy został wykorzystany w 26 wydaniu Nestle-Alanda (NA26)[9][a]. W NA27 został zaliczony do rękopisów cytowanych w pierwszej kolejności[10].

Rękopis przechowywany jest w Austriackiej Bibliotece Narodowej (Pap. K. 8668) w Wiedniu[1][4].

Zobacz też

  1. 25 wydanie Nestle-Alanda kończy się na kodeksie 0220 (Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, wyd. 25, London 1969, s. 16*).

Bibliografia

  • Eberhard et Erwin Nestle: Novum Testamentum Graece. communiter ediderunt: K. Aland, M. Black, C. M. Martini, B. M. Metzger, A. Wikgren. Wyd. 26. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1991. ISBN 3-438-05100-1. [NA26]
  • Eberhard et Erwin Nestle: Novum Testamentum Graece. communiter ediderunt: B. et K. Aland, J. Karavidopoulos, C. M. Martini, B. M. Metzger. Wyd. 27. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2001. ISBN 978-3-438-05100-4. [NA27]
  • Kurt Aland, Barbara Aland: Der Text des Neues Testaments: Einfürung in die wissenschaftlichen Ausgaben sowie Theorie und Praxis der modernen Textkritik. Wyd. 2. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1989. ISBN 3-438-06011-6. (niem.)
  • K. Aland: Kurzgefasste Liste der griechieschen Handschriften des Neuen Testaments. Wyd. 1. Berlin: Walter de Gruyter, 1963, s. 10. (niem.)
  • Stanley E. Porter, Wendy J. Porter: New Testament Greek Papyri and Parchments. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 2008, s. 189–190. ISBN 978-3-11-020308-0. (ang.)
  • Walter C. Till. Kleine Koptische Bibelfragmente. „Biblica”. 20, s. 372, 1939 (niem.). 

Linki zewnętrzne