Главная страница

Szablon:Manuskrypt biblijny infobox Kodeks 0227 (Gregory-Aland no. 0227) – grecki kodeks uncjalny Nowego Testamentu na pergaminie, paleograficznie datowany na V wiek. Do naszych czasów zachował się fragment jednej karty kodeksu. Jest przechowywany w Wiedniu. Fragment nie zawiera żadnych osobliwości tekstualnych, bywa cytowany w krytycznych wydaniach greckiego Nowego Testamentu.

Opis

Do naszych czasów zachował się fragment 1 karty, z tekstem Listu do Hebrajczyków (11,18-19. 29)[1][2]. Oryginalne karty kodeksu miały rozmiar 21 na 17 cm[1]. Skryba nie popełnia błędu itacyzmu[3].

Tekst pisany jest dwoma kolumnami na stronę, w 23 linijkach w kolumnie[1], około 12 liter w linijce tekstu[3]. Fragment nie zawiera nomina sacra, nie zawiera też ligatur[3].

Tekst

Fragment reprezentuje aleksandryjską tradycję tekstualną. Kurt Aland zaklasyfikował go do kategorii III[1], co oznacza, że jest ważny dla odtworzenia oryginalnego tekstu Nowego Testamentu[4]. Fragment nie zawiera żadnych wariantów tekstowych i jest całkowicie zgodny z wydaniami krytycznymi Nowego Testamentu[3].

Historia

Rękopis datowany jest przez INTF na V wiek[1][5]. Nieznane jest miejsce, z którego pochodzi fragment, Karl Wessely, austriacki paleograf, przypuszczał, że znaleziono go w Fajum[3].

Na listę rękopisów Nowego Testamentu wciągnął go Kurt Aland w 1953 roku, oznaczając go przy pomocy siglum 0227[6][7].

Transkrypcję tekstu opublikował Peter Sanz w 1946[2]. Facsimile fragmentu wydał Guglielmo Cavallo w 1967[8]. Porterowie w 2008 roku opublikowali zarówno facsimile[9] jak i transkrypcję tekstu[10].

Fragment cytowany jest we współczesnych krytycznych wydaniach greckiego tekstu Nowego Testamentu (NA26[11], NA27[12]). Nie był cytowany w UBS3[13], był natomiast cytowany w UBS4[14]. W NA27 traktowany jest jako świadek pierwszego rzędu cytowania[15].

Rękopis przechowywany jest w Austriackiej Bibliotece Narodowej (Pap. G. 26055) w Wiedniu[1][5].

Zobacz też

Bibliografia

Krytyczne wydania NT
  • K. Aland, E. Aland (red.): Novum Testamentum Graece. Wyd. 26. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1991. ISBN 3-438-05100-1. [NA26]
  • Eberhard et Erwin Nestle: Novum Testamentum Graece. communiter ediderunt: B. et K. Aland, J. Karavidopoulos, C. M. Martini, B. M. Metzger. Wyd. 27. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2001. ISBN 978-3-438-05100-4. [NA27]
  • K. Aland, M. Black, C. M. Martini, B. Metzger, A. Wikgren: The Greek New Testament. Wyd. 3. Stuttgart: United Bible Societies, 1983. ISBN 3-438-05113-3. [UBS3]
  • B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, C. M. Martini, B. Metzger, A. Wikgren: The Greek New Testament. Wyd. 4. Stuttgart: United Bible Societies, 1993, s. 15*. ISBN 978-3-438-05110-3. [UBS4]
Facsimile i transkrypcje
  • G. Cavallo: Ricerche sulla maiuscola biblica. Firenze: Le Monnier, 1967, s. 58a.
  • Stanley E. Porter, Wendy J. Porter: New Testament Greek Papyri and Parchments. New Editions: Plates. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 2008, s. XLVII. ISBN 978-3-11-020308-0.
Opracowania
  • K. Aland, B. Aland: The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. przeł. Erroll F. Rhodes. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1995. ISBN 978-0-8028-4098-1. (ang.)
  • K. Aland: Kurzgefasste Liste der griechieschen Handschriften des Neuen Testaments. Wyd. 1. Berlin: Walter de Gruyter, 1963, s. 10. (niem.)
  • Stanley E. Porter, Wendy J. Porter: New Testament Greek Papyri and Parchments. New Editions: Texts. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 2008, s. 242–243. ISBN 978-3-11-020308-0.

Linki zewnętrzne

  • INTF: Kodeks 0227 (GA). W: Liste Handschriften [on-line]. Münster Institute. [dostęp 2014-11-22].