Главная страница

Szablon:Manuskrypt biblijny infobox Kodeks 0220 (według numeracji Gregory-Aland) – wczesny grecki rękopis Nowego Testamentu, spisany w formie kodeksu na pergaminie. Paleograficznie datowany jest na III wiek. Zawiera fragmenty Listu do Rzymian. Pochodzi z Egiptu, przechowywany jest w Oslo, w prywatnej kolekcji.

Opis

Zachował się fragment 1 karty rękopisu z fragmentami tekstu Listu do Rzymian (4,23-5,3. 8-13)[1]. Strona recto jest czytelna, natomiast strona verso jest niemal całkowicie nieczytelna. Jedyne co można tam odczytać, to [η]μων χς w Rz 5,8, ο θανατος w 5,12 oraz αμαρ[τια] w 5,13[2].

Oryginalna karta miała rozmiary 12 na 15 cm. Tekst pisany był jedną kolumną na stronę, 24 linijek w kolumnie (zachowało się 14 linijek)[3][2]. Litery są niewielkie, pismo jest ciągłe, bez przerw między wyrazami (scriptio continua)[4]. Rękopis sporządzony został przez doświadczonego kopistę[2].

Nomina sacra pisane są skrótami: ΚΝ (dla Κυριον), ΙΥ (Ιησου), ΙΝ (Ιησουν), ΧΥ (Χριστου), ΘΥ (θεου)[2].

Tekst

Grecki tekst rękopisu jest zgodny z aleksandryjską tradycją tekstualną. Kurt Aland określił go jako "strict text", co oznacza, że wykazuje wysoki stopień wierności oryginałowi i zaklasyfikował do kategorii I[5]. Bliski jest zwłaszcza dla Kodeksu Watykańskiego, z którym jest zgodny wszędzie za wyjątkiem Rz 5,1 (εχωμεν ] εχομεν)[2].

Historia

Rękopis prawdopodobnie powstał w Egipcie. Nabyty został w Kairze w 1950 roku przez Leland C. Wyman, profesora biologii z Boston University, który przywiózł go do Bostonu[6][2]. Następnym jego właścicielem był John Rocks, z Bostonu. W 1988 roku został zakupiony przez Martina Schøyen na aukcji w Sotheby's, należy odtąd do jego prywatnej kolekcji i jest przechowywany w Oslo. W 1989 poddany został zabiegom konserwatorskim w Essex[4]. Kodeks został publicznie wystawiony we wrześniu 1994 roku podczas konferencji Europejskich Bibliotek Narodowych w Oslo oraz w czerwcu 2004 roku podczas nordyckiego sympozjum w Oslo odnośnie studiów qumrańskich[4].

Tekst rękopisu opublikował William Hatch w Harvard Theological Review (1952)[7]. W 1953 roku Kurt Aland umieścił go na liście rękopisów Nowego Testamentu, w grupie kodeksów uncjalnych, dając mu numer 0220[8].

Rękopis datowany jest przez INTF na III wiek[1]. Philip W. Comfort, paleogreaf zajmujący się wczesnymi rękopisami Nowego Testamentu, datuje go na koniec III[2]. Tekst rękopisu wydał William Hatch, następnie Philip W. Comfort[9].

Cytowany jest w krytycznych wydaniach Nowego Testamentu (UBS3, UBS4[10], NA26[11], NA27). 27 wydanie Nestle-Alanda (NA27), które wśród greckich rękopisów Nowego Testamentu wprowadziło rozróżnienie na świadków I i II rzędu, cytuje go jako świadka I rzędu[12].

Obecnie przechowywany jest w Martin Schøyen Collection (MS 113), prywatnej kolekcji, w Oslo[1].

Zobacz też

 1. a b c INTF: Kodeks 0220 (GA). W: Liste Handschriften [on-line]. Münster Institute. [dostęp 21 stycznia 2012].
 2. a b c d e f g Philip W. Comfort, David P. Barrett: The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts. Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers Incorporated, 2001, s. 696. ISBN 978-0-8423-5265-9.
 3. K. Aland, B. Aland: The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. przeł. Erroll F. Rhodes. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1995, s. 104. ISBN 978-0-8028-4098-1.
 4. a b c MS 113. The Schøyen Collection. [dostęp 2012-01-22].
 5. K. Aland, B. Aland: The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. przeł. Erroll F. Rhodes. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1995, s. 104, 125. ISBN 978-0-8028-4098-1.
 6. Bruce M. Metzger, Bart D. Ehrman: The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption and Restoration. Wyd. 4. New York – Oxford: Oxford University Press, 2005, s. 86. ISBN 978-0-19-516122-9.
 7. William H. P. Hatch, A Recently Discovered Fragment of the Epistle to the Romans, HTR 45 (1952), ss. 81-85.
 8. K. Aland, B. Aland: The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. przeł. Erroll F. Rhodes. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1995, s. 74. ISBN 978-0-8028-4098-1.
 9. Philip W. Comfort, David P. Barrett: The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts. Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers, 2001, s. 696–697. ISBN 978-0-8423-5265-9.
 10. B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, C. M. Martini, B. Metzger, A. Wikgren: The Greek New Testament. Wyd. 4. Stuttgart: United Bible Societies, 1993, s. 16*. ISBN 978-3-438-05110-3.
 11. E. Nestle, K. Aland (pod red.): Novum Testamentum Graece. Wyd. 26. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1991, s. 51*.
 12. Eberhard et Erwin Nestle: Novum Testamentum Graece. communiter ediderunt: B. et K. Aland, J. Karavidopoulos, C. M. Martini, B. M. Metzger. Wyd. 27. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2001, s. 60*.

Bibliografia

Linki zewnętrzne