Главная страница

Szablon:Manuskrypt biblijny infobox Kodeks 0183 (Gregory-Aland no. 0183) – grecki kodeks uncjalny Nowego Testamentu na pergaminie, paleograficznie datowany jest na VII wiek. Przechowywany jest w Wiedniu. Do naszych czasów zachowała się jedna karta kodeksu. Jest cytowany w krytycznych wydaniach greckiego Nowego Testamentu.

Opis

Do dnia dzisiejszego zachowały się fragmenty jednej karty kodeksu, z tekstem 1. Listu do Tesaloniczan 3,6-9; 4,1-5. Według rekonstrukcji karta kodeksu miała rozmiary 26 na 16 cm[1][2]. Pergamin zachował się w tak słabej kondycji, że nie da się ustalić, która strona pergaminu stanowiła stronę wewnętrzną skóry zwierzęcia, a która zewnętrzną[3].

Tekst pisany jest jedną kolumną na stronę, w 28 linijkach w kolumnie[1][4]. W jednej linijce mieści się 26-31 liter[3].

Tekst

Tekst fragmentu reprezentuje aleksandryjską tradycję tekstualną. Kurt Aland zaklasyfikował go do kategorii III. Zawiera unikalne opuszczenia[1].

Historia

INTF datuje rękopis na VII wiek[2]. Prawdopodobnie powstał w Egipcie. Karl Wessely, austriacki paleograf, przypuszczał, że pochodzi z Fajum[3].

Na listę rękopisów Nowego Testamentu wciągnął go Ernst von Dobschütz, oznaczając go przy pomocy siglum 0183[5].

Facsimile kodeksu opublikował Karl Wessely w 1912 roku[3].

Rękopis jest przechowywany w Austriackiej Bibliotece Narodowej (Pap. G. 39785) w Wiedniu[2].

Zobacz też

  1. a b c Aland i Aland 1995 ↓, s. 124.
  2. a b c INTF Cod. 0183 ↓.
  3. a b c d Porter i Porter 2008 ↓, s. 234.
  4. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie INTF
    BŁĄD PRZYPISÓW
  5. Aland i Aland 1995 ↓, s. 74.

Bibliografia