Главная страница

Szablon:Manuskrypt biblijny infobox Kodeks 0181 (Gregory-Aland no. 0181) – grecki kodeks uncjalny Nowego Testamentu na pergaminie, paleograficznie datowany na IV lub V wiek. Przechowywany jest w Wiedniu. Do naszych czasów zachowała się jedna karta kodeksu. Cytowany jest w krytycznych wydaniach greckiego Nowego Testamentu.

Opis

Do dnia dzisiejszego zachowała się jedna karta kodeksu, z tekstem Ewangelii Łukasza 9,59-10,14. Karta kodeksu ma rozmiary 15,4 na 13,6 cm[1][2]. Marginesy mają szerokość od 1 do 3 cm. Pergamin strony recto ma barwę brunatną i zachował się w nie najgorszej kondycji, z nielicznymi uszkodzeniami. Dziury w środku pojawiły się na wskutek zginania karty. Strona verso zachowała się w złej kondycji i nosi ślady uszkodzeń przez wodę. Pergamin jest koloru matowo-brunatnego, tekst jest wypłowiały[3].

Tekst pisany jest jedną kolumną na stronę, w 26 linijkach w kolumnie[1][2]. W jednej linijce mieści się zazwyczaj 28 liter. Litery są regularne, kształt greckich liter przypomina Kodeks Aleksandryjski[3]. Skryba popełnia błędy itacyzmu i inne błędy wynikające z błędnej interpretacji fonetycznego brzmienia greckich słów[4].

Nomina sacra (imiona święte) pisane są skrótami (κε, ις, θυ, κς), również liczby zapisywane są skrótami (οβ – 72)[3].

Tekst

Tekst fragmentu reprezentuje aleksandryjską tradycję tekstualną. Kurt Aland zaklasyfikował go do kategorii II[1], co oznacza, że jest ważny dla odtworzenia oryginalnego tekstu NT[5]. Zawiera niewiele wariantów tekstualnych[4].

W Łk 9,62 przekazuje wariant εἶπεν δὲ ὀ Ἰησοῦς (powiedział zaś Jezus), w czym jest zgodny z papirusem Chester Beatty I, Bodmerem XIV-XV, Kodeksem Watykańskim i minuskułem 700. Kodeks Synajski, Aleksandryjski, Efrema i Waszyngtoński przekazują wariant εἶπεν δὲ πρὸς αυτὸν ὀ Ἰησοῦς (powiedział zaś do niego Jezus)[6].

Historia

Strona recto z tekstem Łk 10,6-14

W oparciu o kształt liter paleografowie datują fragment na IV lub V wiek[3]. W taki sposób datuje go INTF[2]. Powstał w Egipcie i znaleziony został w Egipcie (prawdopodobnie w El-Uschmeneyn)[3].

Na listę rękopisów Nowego Testamentu wciągnął go niemiecki biblista Ernst von Dobschütz w 1924 roku, oznaczając go przy pomocy siglum 0181[7][8].

Facsimile kodeksu opublikował Karl Wessely, austriacki paleograf, w 1911[4]. Tekst rękopisu został opublikowany przez Stanleya E. Portera oraz Wendy J. Porter w 2008 roku[9].

Rękopis jest cytowany w krytycznych wydaniach greckiego Nowego Testamentu. W 27 wydaniu Nestle-Alanda (NA27) zaliczony został do grupy rękopisów cytowanych w pierwszej kolejności[10].

Rękopis jest przechowywany w Austriackiej Bibliotece Narodowej (Pap. K. 39778) w Wiedniu[2].

Zobacz też

Przypisy

Szablon:Przypisy-lista

Bibliografia

 • Kurt Aland, Barbara Aland: Der Text des Neues Testaments. Einführung in die wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik. Wyd. 2. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1989. ISBN 3-438-06011-6. (niem.)
 • K. Aland, B. Aland: The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. przeł. Erroll F. Rhodes. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1995. ISBN 978-0-8028-4098-1. (ang.)
 • New Testament Greek Papyri and Parchments. ed. Stanley E. Porter & Wendy J. Porter. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 2008, s. 123–129. ISBN 978-3-11-020308-0.

Linki zewnętrzne

 • INTF: Kodeks 0181 (GA). W: Liste Handschriften [on-line]. Münster Institute. [dostęp 2014-02-12].
 1. a b c Aland i Aland 1989 ↓, s. 132.
 2. a b c d Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie INTF
  BŁĄD PRZYPISÓW
 3. a b c d e Porter i Porter 2008 ↓, s. 123.
 4. a b c Porter i Porter 2008 ↓, s. 124.
 5. Aland i Aland 1989 ↓, s. 167.
 6. Porter i Porter 2008 ↓, s. 127.
 7. K. Aland: Kurzgefasste Liste der griechieschen Handschriften des Neuen Testaments. Berlin: Walter de Gruyter, 1963, s. 9.
 8. Aland i Aland 1989 ↓, s. 84.
 9. Porter i Porter 2008 ↓, s. 124-128.
 10. Eberhard et Erwin Nestle: Novum Testamentum Graece. communiter ediderunt: B. et K. Aland, J. Karavidopoulos, C. M. Martini, B. M. Metzger. Wyd. 27. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2001, s. 17*. ISBN 978-3-438-05100-4.