Главная страница

Szablon:Manuskrypt biblijny infobox Kodeks 0162 (według numeracji Gregory-Aland), ε 023 (von Soden) – wczesny grecki rękopis Nowego Testamentu, spisany w formie kodeksu na pergaminie. Paleograficznie datowany jest na III wiek. Zawiera fragmenty Ewangelii Jana. Tekst rękopisu jest wysoko oceniany i jest cytowany w krytycznych wydaniach greckiego Nowego Testamentu.

Opis

Zachowała się 1 karta rękopisu z tekstem Ewangelii Jana (2,11-22)[1]. Oryginalna karta miała rozmiary 16 na 15 cm. Tekst pisany jest jedną kolumną na stronę, 19 linijek w kolumnie[2]. Litery mają kształt owalny i lekko pochylony. Sporządzony został prawdopodobnie przez profesjonalnego skrybę[3]. Jedną z cech pisma jest małe omikron charakterystyczne dla III wieku, a niespotykane w IV wieku[3].

Nomina sacra pisane są skrótami, Ιησους skracane jest na dwa sposoby - ΙΗΣ oraz ΙΣ dla Ιησους. Stosuje skrót dla πατηρος (ΠΡΣ), lecz μητηρ pisane jest pełną formą[4].

Tekst

Grecki tekst rękopisu jest zgodny z aleksandryjską tradycją tekstualną. Kurt Aland zaklasyfikował go do kategorii I (ze względu na datę)[5].

Odkrywcy kodeksu porównali jego tekst z Kodeksem Synajskim, Watykańskim i Aleksandryjskim, stwierdzając, że jest najbliższy dla Kodeksu Watykańskiego. W 12 i 15 wierszu natknęli na warianty nie występujące w żadnym z owych trzech rękopisów[6]. Tekst jest również bliski dla odkrytych w II połowie X wieku Bodmera II i Bodmera XIV-XV[3][7].

Historia

Rękopis powstał w Egipcie. Na liście rękopisów znalezionych w Oksyrynchos figuruje na pozycji 847. Tekst rękopisu opublikowali odkrywcy rękopisu Grenfell i Hunt w 1908 roku[6]. Początkowo należał do Egypt Exploration Fund, lecz został przekazany dla Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku za finansowanie prac archeologicznych. Obecnie przechowywany jest w Metropolitan Museum of Art (09.182.43) w Nowym Jorku[1][2].

W roku 1915, Gregory umieścił go na liście majuskułowych rękopisów Nowego Testamentu, dając mu numer 0162[8].

Początkowo rękopis był datowany na IV wiek, tak sądzili wydawcy kodeksu, jakkolwiek z pewnym wahaniem[6]. Obecnie datowany jest przez INTF na ok. 300 rok[1]. Comfort datuje go na koniec III lub początek IV wieku[3].

Cytowany jest w krytycznych wydaniach Nowego Testamentu (NA26, NA27). W NA27 umieszczony został w grupie rękopisów cytowanych w pierwszej kolejności[9].

Zobacz też

  1. a b c INTF: Kodeks 0162 (GA). W: Liste Handschriften [on-line]. Münster Institute. [dostęp 2012-03-23].
  2. a b K. Aland, B. Aland: The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. przeł. Erroll F. Rhodes. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1995, s. 104. ISBN 978-0-8028-4098-1.
  3. a b c d Philip W. Comfort, David P. Barrett: The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts. Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers Incorporated, 2001, s. 683. ISBN 978-0-8423-5265-9.
  4. B. P. Grenfell & A. S. Hunt: Oxyrhynchus Papyri VI. London: Egypt Exploration Fund, 1908, s. 4.
  5. K. Aland, B. Aland: The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. przeł. Erroll F. Rhodes. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1995, s. 123. ISBN 978-0-8028-4098-1.
  6. a b c B. P. Grenfell & A. S. Hunt, Oxyrhynchus Papyri VI (London 1908), ss. 4-5.
  7. Wieland Willker, Uncial 0162, "A Textual Commentary on the Greek Gospels", 2006.
  8. K. Aland, B. Aland: The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. przeł. Erroll F. Rhodes. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1995, s. 74. ISBN 978-0-8028-4098-1.
  9. Eberhard et Erwin Nestle: Novum Testamentum Graece. communiter ediderunt: B. et K. Aland, J. Karavidopoulos, C. M. Martini, B. M. Metzger. Wyd. 27. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2001, s. 17*. ISBN 978-3-438-05100-4.

Bibliografia

Linki zewnętrzne