Главная страница

Klasyfikacja medalowa
Lp. Państwo złoto srebro brąz razem
1 USA 25 19 19 63
2 Szwecja 24 24 17 65
3 Wielka Brytania 10 15 16 41
4 Finlandia 9 8 9 26
5 Francja 7 4 3 14
6 Niemcy 5 13 7 25
7 RPA 4 2 - 6
8 Norwegia 3 2 5 10
9 Węgry 3 2 3 8
10 Kanada 3 2 2 7
11 Włochy 3 1 2 6
12 Australia/Nowa Zelandia – jako Australazja 2 2 3 7
13 Belgia 2 1 3 6
14 Dania 1 6 5 12
15 Grecja 1 - 1 2
16 Rosja - 2 3 5
17 Austria - 2 2 4
18 Holandia - - 3 3

powrót do Letnich Igrzysk Olimpijskich 1912