Главная страница

Isador H. Coriat

Isador Henry Coriat (Isadore Coriat, ur. 10 grudnia 1875 w Filadelfii, zm. 26 maja [[1943 w Bostonie) – amerykański psychiatra, psychoanalityk i neurolog.

Życiorys

Urodził się w 1875 w Filadelfii jako syn Harry'ego (Hyrama) Coriata i Clary z domu Einstein[1]. Żydowska rodzina Coriatów pochodziła od strony ojca podobno z Hiszpanii; miał do niej należeć Thomas Coryat. Hyram Coriat emigrował z Maroka do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XIX wieku. Rodzina od strony matki wywodziła się z Niemiec[2]. W 1879 rodzina przeniosła się do Bostonu, gdzie ojciec zrobił karierę od domokrążcy do producenta cygar[3]. W obu tych miastach Coriatowie uczestniczyli w życiu tamtejszych wspólnot sefardyjskich[4].

Uczęszczał najpierw do szkoły publicznej w Bostonie, a potem studiował w Tufts Medical School. Była to jedna z niewielu szkół dopuszczających kandydatów bez świadectwa ukończenia college'u, co umożliwiało podjęcie studiów chętnym z biedniejszych rodzin[4]. Szkołę ukończył w 1900. Następnie praktykował w Worcester State Hospital w Worcester, Massachusetts[5], gdzie uczył się psychiatrii u Adolfa Meyera w latach 1900-1902. Potem odbył staż w Boston City Hospital, tam jego nauczycielem był Morton Prince. Od 1905 pracował na oddziale neurologicznym tego szpitala. W 1909/1910 studiował w Harvard Graduate School of Arts and Sciences[6].

Odegrał istotną rolę w powstaniu pierwszego żydowskiego szpitala w Bostonie, Mont Sinai Hospital, i założył jego klinikę neurologiczną. Był konsultantem w Beth Israel Hospital od 1916 do 1930[4].

Był jednym z założycieli Boston Psychoanalytic Society w 1916 roku, pierwszym sekretarzem, i przewodniczącym tej organizacji od 1930 do 1932. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego i wiceprzewodniczący w roku 1935/36[7]. Należał też do American Jewish Historical Society, New England Society of Psychiatry, Massachusetts Medical Society, American Medical Association, American Medico-Psychological Association, American Psychological Association, American Psychopathological Association, American Psychoanalytic Association, Society for the Study of Internal Secretions[4][8]. Działał w organizacji B'nai B'rith.

Razem z wielebnym Elwoodem Worcesterem i dr Samuelem McCombem utworzył ruch duchowo-terapeutyczny, tzw. ruch Emmanuela (ang. Emmanuel movement of Boston). Z czasem ruch skoncentrował się na terapii alkoholizmu[9].

1 lutego 1904 roku ożenił się z Ettą Dann (zm. 1934), córką rabina. Nie mieli dzieci[4][6].

Zmarł 26 maja 1943 roku w Bostonie z powodu choroby niedokrwiennej serca[10]. Wspomnienia o nim napisali Clarence Paul Oberndorf[11], George Wilbur[12] i Abraham Brill[13].

Spuścizna Coriata, manuskrypty nie opublikowanych prac i korespondencja znajdują się w archiwum Boston Psychoanalytic Society and Institute[14].

Dorobek naukowy

Pierwsze prace Coriata dotyczyły neurologii; interesował się zwłaszcza zagadnieniami chemizmu tkanek nerwowych[15][16]. Z czasem zwrócił się w stronę psychiatrii. W 1908 roku w rozdziale napisanym do książki "Religion and medicine"[17] zwrócił uwagę na niemieckie wydanie "Psychopatologii życia codziennego", na pięć lat przed ukazaniem się pierwszego tłumaczenia Freuda w Stanach[18]. W 1915 roku wydał popularyzatorską pozycję "The meaning of dreams", obszernie omówioną na łamach "New York Timesa"[19]. Coriat jest często uważany, obok Abrahama Brilla, za jednego z pierwszychi najaktywniejszych popularyzatorów psychoanalizy w Stanach w latach międzywojennych[4]. Po śmierci Jamesa Jacksona Putnama w 1918 roku, Coriat został czołowym orędownikiem psychoanalizy w Bostonie[20]. Korespondował m.in. z Freudem[21], Jonesem[22], E. Pickworth Farrowem i Sándorem Ferenczim.

Napisał szereg wznawianych i cytowanych monografii poświęconych psychopatologii i psychoanalizie. Chętnie opisywał z punktu widzenia psychoanalizy postacie literackie: napisał studium postaci Lady Makbet ("rozpoznając" u niej histerię)[23] i Salome ze sztuki Oscara Wilde'a (pod kątem sadyzmu)[24]. Jego psychoanaliza Shylocka była pierwszą taką w piśmiennictwie[25]; Coriat stwierdził, że Shylock ma cechy osobowości analnej[26] (autorzy późniejszych prac skłaniali się raczej ku rozpoznaniu osobowości oralnej)[25].

W 1910 roku w swojej pracy "Abnormal Psychology"[27] wprowadził do psychiatrii termin triskaidekafobii (ang. triskaidekaphobia), oznaczający lęk przed liczbą 13[28]. W 1928, przedstawił teorię wyjaśniającą jąkanie z punktu widzenia psychoanalizy – uważał, że wynika ono z nierozwiązanych potrzeb oralno-seksualnych[29] (Otto Fenichel poszedł jeszcze dalej, upatrując przyczyny jąkania w fiksacji analno-sadystycznej)[30][31].

Jako biegły sądowy zeznawał w 1911 roku w sprawie wielebnego Clarence'a Richesona, skazanego za morderstwo na śmierć przez sąd w Bostonie. Coriat stwierdził niepoczytalność oskarżonego[32].

Nie porzucił neurologii i także później w swojej karierze ogłosił kilka prac z tej dziedziny. Interesował się wtedy szczególnie chorobami częstymi w populacji Żydów aszkenazyjskich: chorobą Taya-Sachsa[33] i dystonią Oppenheima[34].

Andrew R. Heinze w biograficznym szkicu zamieszczonym w książce "Jews and the American Soul: Human Nature in the Twentieth Century" napisał:

Sądząc po jednej z niewielu pozostałych fotografii Coriata, w świetle jego dokonań, był on człowiekiem o psotnej determinacji, znajdującej wyraz w skwapliwym narażaniu się na szyderstwa ze strony antyfreudowskich kolegów i w zapale do publikowania pierwszych w piśmiennictwie amerykańskim psychoanaliz wielkiej literatury (zaczął od Makbeta)[35]

Samuel W. Hamilton w artykule z 1945 roku pisał[36]:

Dr Isador H. Coriat był rzetelnym badaczem i żarliwym orędownikiem [psychoanalizy]. Pragnąc zastosować swoją wiedzę chemiczną w psychiatrii, prowadził badania z dr. Meyerem w Worcester, by później włączyć się w ruch psychoanalizy i żywiołowo walczyć w jej starciach. Długo pozostawał takim samym ognistym, przekonującym mówcą, jakim był w 1911. Gdy napomknąłem że pewnie żałuje, że dawny konflikt wygasa, uśmiechnął się i powiedział, że nie myśli tak o tym[37]

Wybrane prace

O ile nie zaznaczono inaczej, jedynym autorem jest Isador H. Coriat.
1898
 • The elimination of iodin and salol by the urine. Philadelphia, 1898
1899
 • The phenylhydrazin test for sugar in the urine. Boston med and surg journ s. 518 (1899)
1900
 • The action of rennin upon milk-digestion. Phil. med. Journ 6, 81-86 (1900)
1902
 • Some Observations upon the Elimination of Indican, Acetone and Diacetic Acid in

Various Psychoses. Am J Psychiatry 58, 635-677 (kwiecień 1902) link

1903
 • A Contribution to the Chemistry of Nerve Degeneration in General Paralysis and other Mental Disorders. American Journal of Psychiatry 59, s. 393–416 (1903) link
 • The cerebro-spinal fluid in hydrocephalus. Am J Physiol 10: 111–114 (1903) link
 • The Occurrence of the Bence-Jones Albumin in a Pleuritic Effusion. Am Jour Med 126, 4 (1903)
 • Emulsion Albuminuria. Medical Record (14 listopada 1903)
1904
 • The Production of Cholin from Lecithin and Brain Tissue. Am J Physiol 12, 353–362 (1904) link
 • The Chemical Findings in the Cerebrospinal Fluid and Central Nervous System in Various Mental Diseases. Am J Insanity 60, 733-760 (kwiecień 1904) link
1906
 • THE MENTAL DISTURBANCES OF ALCOHOLIC NEURITIS. Am J Psychiatry 62, 571-613 (kwiecień 1906)link
1907
 • THE CEREBELLAR-VESTIBULAR SYNDROME. Am J Psychiatry 63, 319-330 (styczeń 1907) link
 • Nocturnal Paralysis. Boston Medical and Surgical Journal 157, s. 47 (1907)
1908
 • Elwood Worcester, Samual McComb, Isador H. Coriat. Religion and medicine; the moral control of nervous disorders. New York, Moffat, Yard & company, 1908
 • Some Familiar Forms of Nervousness. New York: Moffat, Yard & Co. 1908.
1910
 • Abnormal psychology. New York, Moffat, Yard, 1910
  • London: Routledge & Kegan Paul, 1910 link
  • Second Edition 1914 link
1912
 • The hysteria of Lady Macbeth. New York, Moffat, Yard and company, 1912 link
  • Die psychoanalyse der Lady Macbeth. Wiesbaden: J.F. Bergmann, 1914 (Sonderabdruck)
  • Die psychoanalyse der Lady Macbeth. Zentralblatt für Psychoanalyse und Psychotherapie 4, 7–8, s. 384–400 (1914)
1913
 • Homosexuality. New York Medical Journal (22 marca 1913)
 • Amaurotic Family Idiocy (1913)
1914
 • The Sadism in Oscar Wilde's "Salome". Psychoanal Rev 1, 257–259 (1914) link
 • Recent Trends in the Psychopathology of Dementia praecox. American Journal of Insanity 70, 669–682 (1914) link
 • Some Hysterical Mechanisms in Children. Journal of Abnormal Psychology 5, s. 139–152 (1914) link
1915
 • Psychoneuroses among primitive tribes. The Journal of Abnormal Psychology (1915)
 • The meaning of dreams. Boston, Little, Brown, and company, 1915 link
 • Some New Symptoms in Amaurotic Family Idiocy. Boston Medical and Surgical Journal 1, s. 20–21 (1 lipca 1915)
1916
 • Dystonia musculorum deformans: Oppenheim's new disease of children and young adults. Boston Medical and Surgical Journal (14 września 1916)
 • Selective sensory regeneration in an ulnar nerve lesion. Journal of the American Medical Association 66, s. 407–409 (5 stycznia 1916)
1917
 • What is psychoanalysis? New York : Moffat, Yard & Co., 1917 link
 • The Sensory Evidence of Nerve Regeneration. Southern Medical Journal 10, 6, (1917)
 • Some Statistical Results of the Psychoanalytic Treatment of the Psycho-Neuroses. Psychoanal Rev 4, 209–216 (1917)
1918
 • Some Familial and Hereditary Features of Amaurotic Idiocy. American Journal of Insanity 75: 121–131 (1918) link
1920
 • Repressed emotions. New York, Brentano's 1920
1921
 • Sex and Hunger. Psychoanal Rev 8, 375–381 (1921) link
 • Anal-Erotic Character Traits in Shylock. Int J Psycho-Anal 2, 354–360 (1921)
1924
 • The character traits of urethral erotism (1924)
1926
 • A DYNAMIC INTERPRETATION OF KRETSCHMER'S CHARACTER TYPES. Am J Psychiatry 83, 259-266 (październik 1926) link
1928
 • Stammering, a psychoanalytic interpretation. N.Y. 1928
1929
 • The Oral Libido in Language Formation Among Primitive Tribes. Int J Psycho-Anal 10, 95–97 (1929) link
1939
 • Humor and hypomania. Psychiatric Quarterly 13, 4, s. 681–688 (1939)Szablon:Doi
1941
 • The Unconscious Motives of Interest in Chess. Psychoanal Rev 28, 30–36 (1941) link
 • A Note on the Medusa Symbolism. American Imago 2, 281–285 (1941)
1945
 • Some Aspects of a Psychoanalytic Interpretation of Music. Psychoanal Rev 32, 408–418 (1945) link
 • Some Personal Reminiscences of Psychoanalysis in Boston: An Autobiographical Note. Psychoanalytic Review 32, 1–8 (1945) link
 1. Julius Schwartz, Solomon Aaron Kaye, John Simons: Who's who in American Jewry. A biographical dictionary of living Jews of the United States and Canada vol. 3. Jewish Biographical Bureau, 1926 s. 111
 2. Albert Nelson Marquis: Who's who in New England: A Biographical Dictionary of Leading Men and Women of the State of Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island and Connecticut. vol. 1. A.N. Marquis, 1915 s. 276
 3. Dictionary of American Biography volume 12. Scribner, 1959 s. 190
 4. a b c d e f Andrew R. Heinze: Jews and the American Soul: Human Nature in the Twentieth Century. Princeton University Press, 2004 ISBN 0691117551 s. 120-123
 5. Bulletin. 1852-1900. Tufts University link s. 16, 85
 6. a b Albert Nelson Marquis: Who's who in New England: A Biographical Dictionary of Leading Men and Women of the State of Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island and Connecticut vol. 1 A.N. Marquis, 1915 s. 276 link
 7. Necrology. American Jewish year book vol. 45 s. 383
 8. Who's who among North American authors. Golden Syndicate Publishing Company, Los Angeles 1921 s. 52 link
 9. Scherzer CJ. The Emmanuel movemen. A pioneering attempt to treat personality. Pastoral Psychology 2, 1, s. 27-33 Szablon:Doi
 10. DR. ISADOR H. CORIAT; Pioneer in Psychoanalysis of Stammering -- Dies at 67. Special to THE NEW YORK TIMES (May 27, 1943) s. 25
 11. Oberndorf CP. Isador Henry Coriat. Int J Psycho-Anal 24, 93–94 (1943)
 12. Wilbur G. Isador H. Coriat: 1875-1943. Am J Psychiatry 100, 582–583 (1944)
 13. Brill AA. Isador H. Coriat—1875–1943. Psychoanal Q 12, 400-402 (1944)
 14. Coriat, Isador Henry (1875–1943) BPSI Archives (ang.)
 15. Coriat IH. A Contribution to the Chemistry of Nerve Degeneration in General Paralysis and other Mental Disorders. American Journal of Psychiatry 59, s. 393–416 (1903)
 16. Coriat IH. The Production of Cholin from Lecithin and Brain Tissue. Am J Physiol 12, 353–362 (1904)
 17. Elwood Worcester, Samual McComb, Isador H. Coriat. Religion and medicine; the moral control of nervous disorders. New York, Moffat, Yard & company, 1908
 18. Ruth Pedersen Hunsberger. THE AMERICAN RECEPTION OF SIGMUND FREUD (2005) Dostęp 23-4-2009
 19. DREAMS INTERPRET CHARACTER; They Reveal Man's Inner Self, Show His Hidden Wishes, and Also Protect Sleep, Says Physician. New York Times (1 sierpnia 1915) s. 14 PDF
 20. International Dictionary of Psychoanalysis. Alain de Mijolla (ed.) s. 207 ISBN 0-02-865994-5
 21. SIGMUND FREUD A REGISTER OF HIS PAPERS IN THE SIGMUND FREUD COLLECTION IN THE LIBRARY OF CONGRESS. Prepared by Allan Teichroew and Fred Bauman with the assistance of Patrick Holyfield and Brian McGuire. Manuscript Division Library of Congress Washington, D.C. 2004 PDF
 22. Ernest Jones collection (P04) Dostęp 23-4-2009 (ang.)
 23. Coriat IH. The hysteria of Lady Macbeth. New York, Moffat, Yard and company, 1912
 24. Coriat IH. The Sadism in Oscar Wilde's "Salome". Psychoanal Rev 1, 257–259 (1914)
 25. a b John Gross: Shylock: A Legend and Its Legacy. Touchstone 2001 a. 302–303 ISBN 0671883860
 26. Coriat IH. Anal-Erotic Character Traits in Shylock. Int J Psycho-Anal 2, 354–360 (1921)
 27. Coriat IH: Abnormal psychology. New York, Moffat, Yard, 1910
 28. triskaidekaphobia Wordorigins.org (ang.)
 29. Coriat IH. Stammering, a psychoanalytic interpretation. N.Y. 1928
 30. Otto Fenichel: The Psychoanalytic Theory of Neurosis, 3 vols., New York: W. W. Norton 1945
 31. Yeoman B. Wrestling with Words. Psychology Today November/December 1998 link
 32. RICHESON ON KNEES PLEADS WITH JAILER; Saved from Horrors of the Death Cell by Sobbing Appeal to the Sheriff. New York Times (11 maja 1912) PDF
 33. Coriat IH. Some New Symptoms in Amaurotic Family Idiocy. Boston Medical and Surgical Journal 1, s. 20–21 (1 lipca 1915)
 34. Coriat IH. Dystonia musculorum deformans: Oppenheim's new disease of children and young adults. Boston Medical and Surgical Journal (14 września 1916)
 35. "To judge by one of the few extant photographs of Coriat, viewed in the light of his accomplishments, he was a man of puckish determination, which expressed itself in a willingness to risk the scorn of his anti-Freudian colleagues and in the expansiveness to publish the first American psychoanalyses of great literature (he began with Macbeth)"
 36. Hamilton SW. Notes on the History of the American Psychopathological Association. Journal of Nervous and Mental Disease 102, 1, s. 30–53 (1945)
 37. "Dr. Isador H. Coriat was an earnest worker and an ardent advocate. Eager to use his chemical knowledge in psychiatry, he carried on a study with Dr. Meyer at Worcester, and later threw himself into the psychoanalytical movement and fought its battles exubernatly. He long remained the same fiery, cogent orator that he was in 1911. When I hinted that he must regret the dying down of the old conflict he smiled and said he thought not."