Главная страница

Pierwszy Kongres Wszechbiałoruski (biał. Першы Ўсебеларускі Кангрэс) – zwołany w dniach 17-31 grudnia 1917 w Mińsku przez Radę Najwyższą Białorusi.

Kongres przyjął szereg uchwał, m. in. ogłosił prawo narodu białoruskiego do niepodległości i samostanowienia oraz przyjęcia demokratycznej formy rządu. Kongres wybrał Radę Kongresu, w skład której weszło 71 przedstawicieli różnych partii politycznych. Przewodniczącym kongresu został Jan Sierada.

Szablon:Białoruś stub